Ansættelsesvilkår ved smittetilfælde

Ansættelsesvilkår for ansættelse i aftenskolen gælder stadig under Covid-19, der er dog nogle særlige opmærksomhedspunkter, som vi har samlet i dette afsnit.

Anmeldelse af Covid-19 som arbejdsskade

Hvis der er mistanke om at en medarbejder er blevet smittet gennem sit arbejde, skal Covid-19-smitte anmeldes som arbejdsskade hurtigst muligt.

Læs mere i Arbejdstilsynets vejledning

Hvis en underviser bliver syg med covid-19

Her gælder de helt almindelige ansættelsesvilkår, hvor underviseren kan være berettiget til sygedagpenge, hvis beskæftigelseskravet er opnået. En del aftenskoler vælger ved sygdom at tilbyde erstatningsundervisning på et senere tidspunkt, så deltagerne får det antal lektioner, de har krav på. Se mere om ansættelsesvilkår

Hvis en underviser har mistanke om at være smittet med covid-19 herunder som tæt kontakt til en smittet

Underviseren skal naturligvis respektere risikoen, og kan ikke møde på arbejde. Situationen skal betragtes som en sygemelding. Hvis man i aftenskolen har lavet lokale kommunale aftaler om at kunne bruge tilskuddet til at gennemføre fjernundervisning, og deltagerne har været bekendt med det, kan undervisningen gennemføres online indtil underviseren ikke længere er i risiko for at smitte. 

Refusion af sygedagpenge

Hvis medarbejderens fravær er inden for rammerne af ovenstående og vedkommende samtidig opfylder beskæftigelseskravet, har arbejdsgiveren pligt til at udbetale sygedagpenge, som under anden sygdom.

I forbindelse med Covid-19 er der lavet en midlertidig ændring, som betyder, at skolen kan søge refusion fra første sygedag og op til 30 kalenderdage, hvorefter medarbejderen overgår til sygedagpenge fra kommunen. Læs mere hos Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Læs mere om beskæftigelseskravet her.

Karantæne efter rejse i "røde" eller "orange" lande

Hvis underviseren selvforskyldt har udsat sig for smitte og skal i karantæne efter at have rejst i lande, som frarådes i Udenrigsministeriets rejsevejledning, er der ikke tale om en sygemelding, og underviseren har ikke krav på løn eller sygedagpenge i karantæneperioden. 

Hvis en deltager bliver syg med covid-19

Hvis en deltager har været til undervisning op til 48 timer før vedkommende fik symptomer eller blev konstateret smittet med covid-19, skal den pågældende underrette nære kontakter, både i aftenskolen og andre steder. Læs mere om smittetilfælde her

Andre covid-19-relaterede aflysninger

Hvis en underviser er nødsaget til at aflyse undervisning pga. egne børn, der hjemsendes fra daginstitution eller skole, kan det være relevant for vedkommende at undersøge, om der er hjælp at hente via trepartsaftalen fra 1. oktober 2020. Vær opmærksom på, at også her gælder beskæftigelseskravet. Se pressemeddelelsen fra Beskæftigelsesministeriet.

Print Friendly and PDF

Senest opdateret d. 2. august 2021