Du er her: Medlemsservice » Info om corona » Aftenskolens tilskud og økonomi

Aftenskolens tilskud og økonomi

Alle DOF’s anbefalinger er knyttet til myndighedernes udmeldinger og de gældende love og cirkulærer inden for folkeoplysningsområdet. Nogle kommuner har dog vedtaget og udmeldt særregler om tilskudsforbrug, og der kommer løbende nye udmeldinger. Vi anbefaler, at skolerne forholder sig til de lokale udmeldinger, kontakter os i DOF, hvis der er brug for tolkning eller sparring. 

Løntilskud

Eksempler på særregler er, at nogle kommuner har givet dispensation til, at den aflyste undervisning, hvor der fortsat betales fuld løn til underviseren, kan indgå i tilskudsregnskabet. Andre eksempler er, at man tillader fjernundervisning som erstatning for almindelig undervisning. Hvis kommunen ikke har udmeldt særregler anbefaler vi, at skolen selv - og gerne igennem samrådet - henvender sig til kommunen om tilladelse til alternative tilskuds- og undervisningsformer.  

Normalt kan aftenskolen ikke bruge af sit tilskud til at fortsætte med at betale løn til underviserne, hvis undervisningen er aflyst.

Der kan udelukkende bruges tilskud til løn til undervisere, hvis:

1. der er afholdt undervisning
2. der er tale om aflysning med mindre end 1 uges varsel fra skolens side

Så længe der ikke er ændret på disse regler, er det aftenskolen selv, der skal finansiere aflønningen af undervisere, hvis der ikke afholdes undervisning.

Vi råder derfor til, at man nøje overvejer situationen, inden man tager beslutninger, der ikke understøttes af lovgivning og cirkulærer. Læs også om de aktuelle hjælpepakker her.

Den økonomiske situation kan yderligere belastes af eventuelle tilbagebetalinger af deltagerbetaling. På dette område gælder lige nu, at hvis der ikke kan tilbydes erstatningsundervisning, og man ikke ved kursustilmelding har forbeholdt sig force majeure i forbindelse med epidemier, har deltageren ret til kompensation.

Lokaler

Ved aflyst undervisning kan der være grund til at se på kontrakten for leje af lokale. 

Hvis undervisningen foregår i kommunale lokaler, bør der ikke være problemer, da kommunale lokaler stilles til rådighed vederlagsfrit. 

Hvis undervisningen foregår i lejede lokaler, skal man kigge på vilkår i lejekontrakten og finde ud af, om man kan undgå at betale lokaleleje for den aflyste/udsatte undervisning. Tal med udlejer. 

Hvis undervisningen foregår i egne lokaler eller i lejede lokaler med en kontrakt, som ikke umiddelbart kan opsiges, er det en fast udgift, og man kan undersøge mulighederne i en af hjælpepakkerne

Print Friendly and PDF

Senest opdateret d. 27. marts 2020