Aftenskolens aftalevilkår

Da coronakrisen ramte os, oplevede vi at langvarige aflysninger har betydning, også i aftenskolen. Derfor har mange overvejet fremover at tage forbehold i aftenskolens aftalevilkår. Her kan du læse om, hvad der er værd at overveje og tage højde for.

Forbrugerrettigheder

Deltagerne er også forbrugere, og har derfor forbrugerrettigheder. Det betyder, at man har ret til at blive kompenseret, hvis undervisningen ikke gennemføres som planlagt. 

Deltagerne har i langt de fleste tilfælde ret til at få pengene tilbage for aflyst undervisning, men har ikke som udgangspunkt ret til at få penge tilbage, hvis de selv vælger at stoppe et længere kursus, hvor kun få timer aflyses.

Læs mere hos Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Aftalevilkår

Aftenskolen kan vælge at have regler for aflysning som en del af sine aftalevilkår. Vilkårene skal være inden for rimelighedens grænser set med forbrugerøjne og det skal fremgå klart af hjemmeside og købsvilkår, så det er deltageren bekendt ved tilmelding.

Kompensation kan f.eks. være:

  • Erstatningsundervisning i forlængelse af sæsonen
  • Gennemførelse af undervisningen med en vikar
  • Omlægning af fysisk undervisning til onlineundervisning
  • Refusion af kursusbetaling enten ved kontant tilbagebetaling eller tilgodehavende på kommende kurser. Ved tilbagebetaling kan man evt. pålægge et gebyr.

Force majeure

Force majeure kan kun komme på tale, hvis man på grund af udefrakommende og uventede begivenheder ikke har mulighed opfylde den indgåede kontrakt. I det tilfælde, hvor det vil være muligt at give erstatningsundervisning eller udskyde arrangementet til et senere tidspunkt, da gælder et force majeure-forbehold ikke, og derfor vil det være svært, hvis ikke umuligt, for en aftenskole at dække sig ind med et force majeure-forbehold. Det er også værd at bemærke, at en eventuel anden bølge af coronavirus ikke vil blive betragtet som force majeure, da det er ventet.

Vælger aftenskolen at tage et force majeure-forbehold, kan man i sine aftalevilkår for eksempel tilføje:

Hvis kurset/arrangementet må aflyses på grund af krig, naturkatastrofer, terror, strejker, snestorm eller epidemier betragtes dette som force majeure, hvormed retten til erstatningsundervisning eller tilbagebetaling af kursusgebyr bortfalder.

Disse betingelser skal fremgå tydeligt på skolens hjemmeside og i forbindelse med tilmelding.

Mange skoler har dog valgt formuleringen fra, fordi det kan virke konfronterende.

DOFPro-tip

I DOFPro finder du tekstfeltet til betalingsbetingelser i menuen (Skole -> Hjemmeside indstillinger -> Faste tekster). Her vælger du ’Betalingsbetingelser’ ud for ’Tekst type’. Du kan nu skrive dine betingelser ind – eller klikke på ’Hent central tekst’, der er DOF’s standardtekst, som blandt andet indeholder ovenstående forslag.

Print Friendly and PDF

Senest opdateret d. 17. juni 2021