Du er her: Medlemsservice » Info om corona
Info om corona - opdateret 30. juni

Info om corona - opdateret 30. juni

Forlængelse af Kulturministeriets hjælpepakke

Kulturministeriets hjælpepakke er blevet forlænget til den 8. august. Fristen for ansøgning er også forlænget, og er nu den 8. september 2020.

Genåbningen af aftenskolen

Aftenskolerne kan genåbne for al undervisning fra den 8. juni.

Der er dog en række sundhedsfaglige retningslinjer, som skal overholdes. Disse retningslinjer indeholder krav til bl.a. plads, afstand, hygiejne og rengøring, så nærlæs retningslinjerne. Der er desuden offentliggjort justerede sundhedsfaglige retningslinjer for udendørs aktiviteter, således at disse også afspejler ændringen af forsamlingsforbuddet.

Der er fortsat forsamlingsforbud, men grænsen er nu hævet til 50 personer.

Vær særligt opmærksom på bevægelsesfag, korsang samt anvendelsen af instrumenter. Her skal der være 4 m2 per person og en afstand på minimum 2 meter mellem deltagerne. I lokaler, hvor deltagere i det væsentlige sidder ned, skal der blot være 2 m2 per person og en afstand på minimum 1 meter mellem deltagerne.

Adgangen til de kommunale lokaler forventer vi fortsat kan være en udfordring. Hvis kommunen ikke kommer med en udmelding til aftenskolerne, anbefaler vi, at der tages kontakt til kommunen.

Afslutningsvis skal det nævnes, at genåbningen er en mulighed, men ikke et krav. Genåbningen har ikke betydning for, hvorvidt man kan benytte hjælpepakkerne og bl.a. søge om kompensation for tabt deltagerbetaling.

Corona-puljer til sårbare, udsatte og ældre

Der er åbent for ansøgninger til Kulturministeriets ekstraordinære ”Pulje til kultur- idræts- og foreningsaktiviteter til sårbare, udsatte og ældre under corona-krisen”.

Puljen giver tilskud til samarbejdsprojekter, der gennem kultur-, idræts- og foreningsaktiviteter forøger livskvaliteten og skaber fællesskab og sammenhold for sårbare, udsatte og ældre, og som dermed bidrager til at hjælpe de mest sårbare samfundsgrupper igennem krisen.
Aktiviteten eller projektet skal foregå i samarbejde med sociale aktører eller institutioner.

Puljen er delt op i mindre og større projekter, som du kan læse mere om her.

Økonomi og hjælpepakker

Alle hjælpepakker er forlænget til 8. juli, og Kulturministeriets pakke er forlænget til 8. august.

Kulturministeriets hjælpepakke dækker tabt deltagerbetaling og DOF vurderer, at denne hjælpepakke er den eneste relevante for langt størstedelen af DOF's medlemsskoler. Skoler med betydelige faste omkostninger eller med aktiviteter uden for folkeoplysningslovens kap. 4, vil dog have behov for også at søge de andre hjælpepakker.

Kort fortalt dækker Kulturministeriets hjælpepakke op til 90 procent af tabt deltagerbetaling i nedlukningsperioden - dog maksimalt de reelle udgifter. Det er samtidig en forudsætning, at aftenskolens kommune dækker det normale tilskud, som både Kulturministeren og KL har anbefalet.

OBS! Det er stadig muligt at få Jytte Andersens hjælp til udbetaling af løn, selv om vi har overskredet den sædvanlige skæringsdato.

Læs mere om Kulturministeriets hjælpepakke her.

DOF anbefaler

Generelle råd

Hjælpepakker

Om regeringens kompensationsordninger 

Kommunale tilskud

Kan vi aflønne vores undervisere, selv om vi aflyser?

Genåbning af aftenskolen

I takt med genåbning af Danmark bliver det løbende muligt at sætte gang i forskellige aftenskoleaktiviteter.

Undervisning på digitale platforme

Gode råd til og konkrete eksempler fra flere skoler på undervisning, der kan gennemføres under karantænen.

Forbrugerrettigheder omkring aflysning af arrangement

Hvad er deltagernes ret ift. evt. tilbagebetaling?

Generalforsamling 2020

Afvikling af generalforsamling 2020

Læs mere

Myndighederne har lavet en hjemmeside, der samler en masse generelle råd, vejledning og anbefalinger omkring coronavirus på hjemmesiden www.coronasmitte.dk

Søg hjælp

DOF's medarbejdere står selvfølgelig til rådighed, hvis du har spørgsmål - dog vil sekretariatet køre med reduceret bemanding i sommerferieugerne og lukket i ugerne 29 og 30. Se mere her

Print Friendly and PDF

Senest opdateret d. 6. juli 2020