Du er her: Medlemsservice » Info om Corona
Info om Corona - opdateret 24. februar

Info om Corona - opdateret 24. februar

Kompensation for tabt deltagerbetaling

Slots- og Kulturstyrelsen har netop åbnet for ansøgninger til kompensation for tabt deltagerbetaling i den aktuelle nedlukningsperiode. 

Der kan foreløbig søges om kompensation fra den lokale nedlukningsdato i december frem til den 28. februar, og der kan søges om op til 90% af den tabte deltagerbetaling. Der er ansøgningsfrist den 1. april 2021. Se vejledning til ansøgning her. 

Den politiske aftale lægger op til at hjælpepakkerne følger nedlukningsperioden, derfor forventer vi at kompensationsperioden bliver forlænget.

Se mere hos Slots- og Kulturstyrelsen

Forlængelse af restriktioner

De generelle restriktioner er blevet forlænget til og med påske (5. april 2021). I praksis er aftenskolernes lokaler altså stadig lukkede for indendørs aktiviteter, men der kan laves online- og udendørs undervisning.

Fra 1. marts hæves forsamlingsloftet for udendørs organiserede foreningsaktiviter til 25 personer. Bemærk at afstandskravet stadig er gældende (2 meter).

Det generelle forsamlingsloft er stadig på 5 personer.

Det er stadig vigtigt at holde sig orienteret om lokale forskelle.

For mere information se coronasmitte.dk

Kompensation til aftenskolerne i nedlukningsperioden december 2020 – februar 2021

Der er opnået politisk enighed om en kompensationspakke til aftenskoler, daghøjskoler og Folkeuniversitetet. Det betyder, at der nu kan udbetales løn for januar. Det gælder for hold med aflyst undervisning på grund af corona-nedlukningen. Det er ikke en forudsætning, at deltagerne har indbetalt.

Vi afventer de præcise retningslinjer for hjælpepakken, men ved, at der bliver tale om 90% dækning af tabt deltagerbetaling - dog maksimalt et beløb svarende til faktiske udgifter. Vi vender naturligvis tilbage, så snart Slots- og Kulturstyrelsen kommer med udmeldinger om vejledninger og ansøgningskriterier.

Kommunalt tilskud i 2021

Den 5. januar henvendte kulturministeren sig igen til alle kommuner for at opmuntre til at udbetale det budgetterede tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i 2021 på trods af aflysninger. Vi anbefaler, at DOF-skolerne i samarbejde med de øvrige forbund beder den enkelte kommunen om en skriftlig udmelding.

For mere information:

Kulturlivet under Covid-19

Se mere om retningslinjer og informationsmaterialer

Hyrdebrev fra ministeren

Kulturminister Joy Mogensen sendte 8. oktober et såkaldt hyrdebrev til alle landets borgmestre med en opfordring til, at kommunerne fortsat benytter sig af de muligheder for at afvige fra de normale regler, som Kulturministeriet gav mulighed for med den særlige bekendtgørelse fra marts 2020 (der gælder frem til og med 1. marts 2021). Det handler om større fleksibilitet ift. tilskud med mere. Dermed har landets aftenskoler endnu et godt argument til at få kommunen til at udvise fleksibilitet.

I tilfælde af smitte 

Det er vigtigt, at aftenskolen har en beredskabsplan klar, hvis der opstår smittetilfælde, så man kan reagere hurtigt og uden at skabe panik.

Beredskabsplanens væsentligste formål er at sikre klar kommunikation og undgå forvirring og bør derfor indeholde klare anvisninger til, hvordan aftenskolen handler i tilfælde af smitte.

Aftenskolen udformer selv sin plan, og DOF råder til som minimum at følge myndighedernes anbefalinger. 

Retningslinjer

Find de gældende retningslinjer for aftenskolen.

Hjælpepakker

Find information både om aktuelle hjælpepakker og afregning af forårets hjælpepakker.

Ved smittetilfælde

Se hvad I kan gøre hvis smitten rammer aftenskolen og få hjælp til at lave en beredskabsplan.

Ansættelsesvilkår ved smittetilfælde

Information om sygemeldinger og aflysninger relateret til covid-19 smitterisiko og sygdom.

Kommunale tilskud

Læs om de særlige regler for kommunale tilskud, der blev indført i foråret i forbindelse med nedlukning af bl.a. aftenskolerne.

Aftenskolens aftalevilkår

Overvejelser i forbindelse med nedlukning og erstatningsundervisning

Søg hjælp

DOF's medarbejdere står selvfølgelig til rådighed, hvis du har spørgsmål.

Print Friendly and PDF

Senest opdateret d. 24. februar 2021