Du er her: Medlemsservice » Info om Corona
Print Friendly and PDF
Info om Corona - opdateret 12. juli

Info om Corona - opdateret 12. juli

Retningslinjer pr. 1. august

Kulturministeriet har offentliggjort de retningslinjer, der bliver gældende fra 1. august. Se mere her 

Forsamlingsloft

Forsamlingsloftet for indendørs aktiviteter er fra 1. juli hævet til 250 personer indendørs og 500 udendørs. Der gælder stadig de samme afstandskrav i aftenskolen, og laver man store arrangementer og sommerlejre, er der stadig både anbefalinger til afstand og en række retningslinjer, der skal overholdes. Se mere her

Hjælpepakken vedrørende nedlukningen 2021 

Forlængelsen af hjælpepakken i forbindelse med nedlukningen december 2020 - 21. maj 2021 er nu kommet. Ansøgningsfristen er samtidig forlænget til 30. august 2021.

Hjælpepakken dækker de faktiske udgifter i kompensationsperioden, dog maksimalt 90% af den tabte deltagerbetaling. Der kan derfor udbetales løn til undervisere, som normalt ville have undervist i perioden. Det er ikke en forudsætning at deltagerne har betalt for kurserne, da tabt deltagerbetaling beregnes ud fra en referenceperiode to år tilbage.

Aftenskolerne kan vælge at søge kompensation enten til 21. maj 2021, som var genåbningsdagen, eller til 30. juni 2021 hvis der også har været nedlukning efter 21. maj.

Skoler, som allerede har indsendt ansøgninger, vil i løbet af nogle dage modtage en mail fra Slots- og Kulturstyrelsen med mulighed for at lave en tillægsansøgning.

Læs mere om hjælpepakken og find links til skemaer her. 

Krav om værnemidler og Coronapas i aftenskolen ophæves fra mandag den 14. juni

I den seneste genåbningsaftale bliver kravet om brug af mundbind/visir samt kravet om Coronapas i aftenskolen ophævet fra mandag den 14. juni. De øvrige tiltag gælder fortsat, herunder det indendørs forsamlingsloft på 100 (gældende fra 11. juni), samt de efterhånden kendte areal-, afstands- og hygiejnekrav. 

Aftenskolerne kan åbne for alle aktiviteter fra 21. maj

Aftenskolerne må åbne fra den 21. maj. Det gælder for alle aktiviteter og fag også kor og sangaktiviteter. Der er fortsat restriktioner og krav, hvor de fleste er velkendte. Du kan læse om alle de gældende retningslinjer her.  

Kommunalt tilskud i 2021

Den 5. januar henvendte Kulturministeren sig igen til alle kommuner for at opmuntre til at udbetale det budgetterede tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i 2021 på trods af aflysninger. Vi anbefaler, at DOF-skolerne i samarbejde med de øvrige forbund beder den enkelte kommunen om en skriftlig udmelding. 

Den 17. marts har Kulturministeren igen skrevet til alle kommuner med oplysning om, at kommunerne fortsat kan og bør fravige folkeoplysningslovens bestemmelser til og med 31. juli 2021. Dette giver bl.a. kommunerne mulighed for fortsat at yde tilskud til aftenskolernes undervisning og andre aktiviteter, selvom det er aflyst eller omlagt til online-undervisning.

I tilfælde af smitte 

Det er vigtigt, at aftenskolen har en beredskabsplan klar, hvis der opstår smittetilfælde, så man kan reagere hurtigt og uden at skabe panik.

Beredskabsplanens væsentligste formål er at sikre klar kommunikation og undgå forvirring og bør derfor indeholde klare anvisninger til, hvordan aftenskolen handler i tilfælde af smitte.

Aftenskolen udformer selv sin plan, og DOF råder til som minimum at følge myndighedernes anbefalinger. 

Retningslinjer
Find de gældende retningslinjer for aftenskolen.

Hjælpepakker
Find information både om aktuelle hjælpepakker og afregning af tidligere hjælpepakker.

Ved smittetilfælde

Se hvad I kan gøre hvis smitten rammer aftenskolen og få hjælp til at lave en beredskabsplan.

Ansættelsesvilkår ved smittetilfælde

Information om sygemeldinger og aflysninger relateret til covid-19 smitterisiko og sygdom.

Kommunale tilskud

Læs om de særlige regler for kommunale tilskud, der blev indført i foråret i forbindelse med nedlukning af bl.a. aftenskolerne.

Aftenskolens aftalevilkår

Overvejelser i forbindelse med nedlukning og erstatningsundervisning

Søg hjælp

DOF's medarbejdere står selvfølgelig til rådighed, hvis du har spørgsmål.

Print Friendly and PDF

Senest opdateret d. 12. juli 2021