Du er her: Medlemsservice » Info om Corona
Print Friendly and PDF
Info om Corona - opdateret 7. maj

Info om Corona - opdateret 7. maj

Åbning af bevægelsesfag

Kulturministeriet har netop bekræftet, at bevægelsesfag i aftenskolen er omfattet af genåbningen den 6. maj. Dette er i fuld tråd med den forrige genåbning af bevægelsesfag for 70+, der også omfattede aftenskolerne. Dette gælder nu for alle aldersgrupper.

Bemærk, at der er justerede retningslinjer for indendørs idræts- og foreningsliv mv. Vær opmærksom på afstandskrav – samt at der er krav til Coronapas og skiltning (fx brug af Sundhedsstyrelsens plakater).

Vi arbejder fortsat på af afklare, om flere aktiviteter kan genåbnes tidligere end 21. maj.

Usikkerhed om yderligere genåbning

Aftenskolen nævnes desværre ikke eksplicit i den politiske aftale om genåbning, som Folketingets partier indgik natten til tirsdag den 4. maj.

Visse aktivteter, der genåbnes den 6. maj, grænser dog op til eller overlapper med aftenskoleaktivteter - herunder konferencer, nogle typer indendørs idræt og fitnesscentre.

Af samme grund forsøger DOF fortsat at få afklaret, om aftenskolernes bevægelseshold for personer mellem 18 og 70 år kan genåbne, ligesom det ved genåbningen den 21. april var tilfældet med bevægelsesholdene for personer over 70 år. Vi undersøger også, om bl.a. foredrag og undervisning, hvor deltagerne i det væsentlige er siddende, kan afvikles fra den 6. maj med et deltagerantal på i princippet helt op til 1.000 deltagere.

Indtil vi får afklaret disse ting, er det stadig først 21. maj, aftenskolerne kan genåbne. Og selv om de præcise retningslinjer endnu ikke er meldt ud, er det meget sandsynligt, at deltagelse vil kræve fremvisning af Coronapas. Så det anbefales, at aftenskoler, der vil starte aktiviteter den 21. maj overvejer, hvordan de vil håndtere Coronapas.

Forsamlingsforbud

Det generelle forsamlingsforbud hæves 6. maj til 25 personer indendørs og 75 personer udendørs. 

Afregning vedrørende forsamlingsloftet på 10

Fristen for afregning af kompensation for udgifter i forbindelse med nedsættelse af forsamlingsloftet på 10 personer i efteråret 2020 er udsat til 15. maj. Afregningen skal dog være indsendt til Slots- og Kulturstyrelsen inden hjælpepakken vedrørende den nuværende nedlukning kan indsendes. 

Hjælpepakken vedrørende nedlukningen 2021

Aftenskoler og daghøjskoler kan søge om kompensation for den aktuelle nedlukningsperiode, som går fra en af de lokale nedlukningsdatoer i december 2020 frem til maj 2021. Hjælpepakken dækker de faktiske udgifter i nedlukningsperioden, dog maksimalt 90% af den tabte deltagerbetaling. Der kan derfor udbetales løn til undervisere, som normalt ville have undervist i perioden. Det er ikke en forudsætning at deltagerne har betalt for kurserne, da tabt deltagerbetaling beregnes ud fra en referenceperiode to år tilbage.

Hjælpepakken vedrørende den aktuelle nedlukning er åben og har ansøgningsfrist 1. juni 2021. Foreløbigt gælder perioden dog kun til 5. april 2021. Hjælpepakken og ansøgningsfristen forlænges i takt med at nedlukningen fortsætter.

Aftenskoler generelt kan genåbne 21. maj 2021

I følge den aktuelle genåbningsplan kan aftenskolerne åbne for undervisning og andre aktiviteter indendørs pr. 21. maj 2021. 

Daghøjskolerne er blevet fremrykket til start 21. april med testkrav svarende til uddannelsesområdet. Bevægelsesfag er blevet fremrykket til start 6. maj med krav om fremvisning af Coronapas.

Når aftenskolerne genåbnes, vil det forventeligt være med en række restriktioner, bl.a. at man har et Coronapas. Coronapas udstedes til mennesker, der er færdigvaccinerede, har overstået infektion eller er testet negativ inden for 72 timer. Du kan læse mere i Rammeaftale om plan for genåbning af Danmark på Statsministeriets hjemmeside.

Hjælpepakkerne bliver tilsvarende forlænget.

Kommunalt tilskud i 2021

Den 5. januar henvendte Kulturministeren sig igen til alle kommuner for at opmuntre til at udbetale det budgetterede tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i 2021 på trods af aflysninger. Vi anbefaler, at DOF-skolerne i samarbejde med de øvrige forbund beder den enkelte kommunen om en skriftlig udmelding. 

Den 17. marts har Kulturministeren igen skrevet til alle kommuner med oplysning om, at kommunerne fortsat kan og bør fravige folkeoplysningslovens bestemmelser til og med 31. juli 2021. Dette giver bl.a. kommunerne mulighed for fortsat at yde tilskud til aftenskolernes undervisning og andre aktiviteter, selvom det er aflyst eller omlagt til online-undervisning. 

Hyrdebrev fra ministeren

Kulturminister Joy Mogensen sendte 8. oktober et såkaldt hyrdebrev til alle landets borgmestre med en opfordring til, at kommunerne fortsat benytter sig af de muligheder for at afvige fra de normale regler, som Kulturministeriet gav mulighed for med den særlige bekendtgørelse fra marts 2020. Det handler om større fleksibilitet ift. tilskud med mere. Dermed har landets aftenskoler endnu et godt argument til at få kommunen til at udvise fleksibilitet.

I tilfælde af smitte 

Det er vigtigt, at aftenskolen har en beredskabsplan klar, hvis der opstår smittetilfælde, så man kan reagere hurtigt og uden at skabe panik.

Beredskabsplanens væsentligste formål er at sikre klar kommunikation og undgå forvirring og bør derfor indeholde klare anvisninger til, hvordan aftenskolen handler i tilfælde af smitte.

Aftenskolen udformer selv sin plan, og DOF råder til som minimum at følge myndighedernes anbefalinger. 

Retningslinjer
Find de gældende retningslinjer for aftenskolen.

Hjælpepakker
Find information både om aktuelle hjælpepakker og afregning af tidligere hjælpepakker.

Ved smittetilfælde

Se hvad I kan gøre hvis smitten rammer aftenskolen og få hjælp til at lave en beredskabsplan.

Ansættelsesvilkår ved smittetilfælde

Information om sygemeldinger og aflysninger relateret til covid-19 smitterisiko og sygdom.

Kommunale tilskud

Læs om de særlige regler for kommunale tilskud, der blev indført i foråret i forbindelse med nedlukning af bl.a. aftenskolerne.

Aftenskolens aftalevilkår

Overvejelser i forbindelse med nedlukning og erstatningsundervisning

Søg hjælp

DOF's medarbejdere står selvfølgelig til rådighed, hvis du har spørgsmål.

Print Friendly and PDF

Senest opdateret d. 7. maj 2021