Info om Corona - opdateret 15. oktober

Info om Corona - opdateret 15. oktober

Ved smittetilfælde

Skulle der ske smitteudbrud i aftenskolen, så læs og find links på denne side. Her findes også en række relevante materialer, for de skoler, som har aktiviteter for børn. 

Ophør af restriktioner på kultur- og fritidsområdet pr. 1. september

Fra 1. september 2021 er alle restriktioner på kultur- og fritidsområdet ophævet. 

Fra fredag den 10. september 2021 er der ikke længere coronarestriktioner i Danmark.

Tilbage er kun de gode råd om generelt at passe godt på hinanden med afstand og god hygiejne. Find links her.

Hjælpepakken vedrørende nedlukningen 2021 

Ansøgningsfristen var 30. august 2021. Fristen for afrapportering er 30. november 2021.

Læs mere om hjælpepakken og find links til skemaer her. 

Kommunalt tilskud i 2021

Den 5. januar henvendte Kulturministeren sig igen til alle kommuner for at opmuntre til at udbetale det budgetterede tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i 2021 på trods af aflysninger. Vi anbefaler, at DOF-skolerne i samarbejde med de øvrige forbund beder den enkelte kommunen om en skriftlig udmelding. 

Den 17. marts har Kulturministeren igen skrevet til alle kommuner med oplysning om, at kommunerne fortsat kan og bør fravige folkeoplysningslovens bestemmelser til og med 31. juli 2021. Dette giver bl.a. kommunerne mulighed for fortsat at yde tilskud til aftenskolernes undervisning og andre aktiviteter, selvom det er aflyst eller omlagt til online-undervisning.

Retningslinjer
Find de gældende retningslinjer for aftenskolen.

Hjælpepakker
Find information både om aktuelle hjælpepakker og afregning af tidligere hjælpepakker.

Ved smittetilfælde

Se hvad I kan gøre hvis smitten rammer aftenskolen.

Ansættelsesvilkår ved smittetilfælde

Information om sygemeldinger og aflysninger relateret til covid-19 smitterisiko og sygdom.

Kommunale tilskud

Læs om de særlige regler for kommunale tilskud, der blev indført i foråret i forbindelse med nedlukning af bl.a. aftenskolerne.

Aftenskolens aftalevilkår

Overvejelser i forbindelse med nedlukning og erstatningsundervisning

Søg hjælp

DOF's medarbejdere står selvfølgelig til rådighed, hvis du har spørgsmål.

Print Friendly and PDF

Senest opdateret d. 15. oktober 2021