Du er her: Medlemsservice » DOF's kursusvirksomhed » Interne kurser » DOF's leder- og bestyrelsesmedlemskurser

DOF's leder- og bestyrelsesmedlemskurser

DOF's sekretariat udvikler leder- og bestyrelseskurser på baggrund af erfaringer, ønsker og behov på de lovområder, landsorganisationen er knyttet til.

Formålet med disse kurser er at uddanne og opdatere skolelederes samt bestyrelsesmedlemmers viden om det folkeoplysende felt og de spilleregler, der knytter sig til lovene. Endvidere gennemføres kurser for medlemsskolernes bestyrelser med formålet at tydeliggøre bestyrelsens rolle og ansvar og give inspiration til udvikling af voksenundervisningsforeningernes organisatoriske område.

Kurserne gennemføres hovedsageligt af ansatte i DOF.

Deltagerbetalingen holdes på et meget lavt niveau, idet det - ud fra en forebyggende synsvinkel - er ønskeligt, at så mange skoleledere og skolebestyrelsesmedlemmer som muligt deltager på disse kurser, og at det ikke er økonomien i den enkelte skole, der forhindrer deltagelse.

Vejledende priser

Som udgangspunkt betaler deltagere for at deltage i et kursus kr. 250 pr. dag.

Kursus i Lov og Ledelse koster pr. deltager kr. 800 i alt.

Du finder alle de aktuelle kurser her.

Print Friendly and PDF

Senest opdateret d. 23. oktober 2014