Interne kurser

På baggrund af kursusønsker, behovsafklaringer, evalueringer og indstillinger fra regionskredse og/eller de af landsstyrelsen nedsatte fagudvalg (Sundheds- og Bevægelsesudvalget, Musik- og Kulturudvalget, Teknologi- og Kommunikationsudvalget, Handicap- og Specialundervisningsudvalget) koordinerer, tilrettelægger og afvikler DOF's sekretariat kurser, med skyldigt hensyn til det af landsstyrelsen vedtagne budget for det aktuelle år.

Formålet med interne kurser i DOF er at bibringe medlemsskolernes ledere, undervisere, bestyrelsesmedlemmer og øvrige ansatte inspiration og viden i forhold til den enkeltes funktion i den folkeoplysende virksomhed.

DOF's sekretariat etablerer et samarbejde med fagudvalg/udvalgssekretærerne og regionskredse/regionskredssekretærerne i idéfasen samt ved formidlingen og afviklingen af DOF's interne kurser. Medlemsskoler, leder- og bestyrelsesnetværk opfordres til at henvende sig til fagudvalg, regionskredse eller sekretariatet med ønsker om kurser for en bred kreds.

Offentliggørelse af kurser

For alle kurser udarbejdes et kursusopslag med beskrivelse af målgruppe, indhold og praktiske oplysninger, og kursustilbud formidles generelt via danskoplysning.dk, link på Undervisernet.dk, DOF's nyhedsbreve og Spektrum. Ligeledes kan DOF's sekretariat henvende sig direkte og via e-mail til tidligere deltagere på kurser i DOF.

Aflønning af instruktører

Udgifter til honorar, transport, og evt. ophold m.v. forhandles af sekretariatet med den enkelte instruktør. Aflønning finder som udgangspunkt sted i henhold til Finansministeriets lønoversigt om timelønnet undervisning Sats 1. Der kan ydes et forhøjet honorar, men dette vurderes ud fra indhold, antal deltagere og det samlede budget i øvrigt.

Der ydes kørselstilskud med udgangspunkt i statens takster – højeste sats. Det skal tilstræbes, at de samlede transportudgifter bliver billigst mulige. Kørsel i egen bil beregnes efter gældende sats.

Billetter til offentlige transportmidler og kvitteringer for broafgift refunderes efter bilag.

Kursusleder

Sekretariatet kan til hvert enkelt kursus træffe aftale med en kursusleder.

Materialer

Udgifter til kopier og lign. i begrænset omfang er omfattet af kursusprisen. Udgifter til særlige materialer som fx bøger, hæfter m.v. afholdes af kursisterne. Disse udgifter kan indregnes i den samlede kursuspris efter aftale.

Retningslinjer for afbud og aflysning

For kursister

Tilmeldingen er bindende. Betalingen for kurset kan kun refunderes, hvis frameldingen sker senest 10 dage inden kursets start, eller hvis en senere framelding skyldes sygdom.

For instruktører

Dansk Oplysnings Forbund kan, med mindre andet er aftalt, senest 10 dage inden kursets afvikling aflyse kurset, såfremt der ikke er opnået et tilstrækkeligt antal tilmeldinger.

DOFPro lokalkurser

Der er mulighed for at arrangere kurser i DOFPro hos den enkelte skole for en eller få personer, hvis det ikke er muligt at henvise til et opslået kursus.

I så fald bedes man kontakte IT-supporten på telefon 70 20 69 78.

Kursuspriser pr. kursist (25% af samlede udgifter : antal deltagere)

  • Dagkurser med lokaleleje, forplejning, kursusleder (ved 10 deltagere): kr. 325
  • Dagkurser med forplejning, kursusleder, uden lokaleleje (ved 10 deltagere): kr. 220
  • Internatkurser (ved 10 deltagere): kr. 650
  • IT-kurser med DOF ansatte som undervisere: kr. 250
  • DOFPro grundkurser og Vuptiweb kurser med DOF ansatte som undervisere: Gratis

Print Friendly and PDF

Senest opdateret d. 14. juni 2019