Du er her: Medlemsservice » DOF's kursusvirksomhed

DOF's kursusvirksomhed

Formål

Formålet med kursusvirksomheden i DOF er at bibringe medlemsskolernes ledere, lærere, bestyrelsesmedlemmer og/eller øvrige ansatte inspiration og viden i forhold til den enkeltes funktion i den folkeoplysende virksomhed.

Gennemførelse

For at opnå et relevant, alsidigt og aktuelt kursustilbud etablerer DOF's sekretariat et aktivt samarbejde med medlemsskoler, leder- og bestyrelsesnetværk, fagudvalg og regionskredse i idé fasen samt ved for-midlingen og afviklingen af kurserne.

Kursuskategorier DOF's sekretariat planlægger og gennemfører kurser ud fra følgende kategorier med hvert sit budgetområde:

A. DOF's leder- og bestyrelsesmedlemskurser

B. Interne kurser i DOF

C. Bestillingskurser for lærere, ledere, bestyrelsesmedlemmer og øvrige ansatte i medlemsskolerne

D. Eksterne kurser

Deltagelse på lærerkurser På lærerkurser har undervisere fra DOF's medlemsskoler 1. prioritet. Er der flere pladser tilbage på kurset, kan andre interesserede undervisere, herunder undervisere tilknyttet de øvrige landsorganisationer, deltage mod betaling af kostprisen. Kontakt sekretariatet for at høre nærmere om eventuel ledig plads og kursusgebyr.

Indsigelser m.v. Ved administrative tvivlsspørgsmål, indsigelser m.v. forelægges disse for DOF's forretningsudvalg.

Kontakt Lis Schlotfeldt for flere oplysninger om A-, B- og C-kurser.

Kontakt Lars Refsing for flere oplysninger om D-kurser.

Print Friendly and PDF

Senest opdateret d. 23. oktober 2014