Du er her: Medlemsservice » Aftenskolehåndbogen » Tilskud » Lokaletilskud

Lokaletilskud

Anvisning af lokaler

Som udgangspunkt skal undervisningen foregå i ledige offentlige lokaler, som anvises af kommunalbestyrelsen eller folkeoplysningsudvalget. Lån af offentlige lokaler inkl. el, varme, rengøring og fornødent udstyr er som udgangspunkt vederlagsfri.

Ved anvisning af lokaler skal der, så vidt det er muligt, tages hensyn til, om de ligger i rimelig nærhed i forhold til deltagerne. Anviste lokaler m.v. skal være anvendelige og hensigtsmæssige til den konkrete undervisning eller aktivitet, der skal finde sted.

Anvisningsforpligtelsen omfatter lokaler tilhørende:

  1. kommunen
  2. amtskommunen eller
  3. staten.

Ved anvisning af lokaler skal kommunen eller folkeoplysningsudvalget normalt prioritere i følgende rækkefølge: 1) Aktiviteter for børn og unge. 2) Folkeoplysende voksenundervisning, herunder aktiviteter i tilknytning hertil. 3) Aktiviteter for voksne.

Handicapegnede lokaler før anden anvisning

Ved anvisning af lokaler, der er særlig egnede til folkeoplysende virksomhed for handicappede, skal anvisning til sådan virksomhed dog normalt ske før anden anvisning.

Lokaler til aktivitet i tilknytning til undervisning

Aktiviteter i tilknytning til undervisning mm. er omfattet af anvisningsforpligtelsen.

Indretning

Lokaler og udendørsanlæg stilles til rådighed med den indretning og det inventar, der er til rådighed, når lokalerne anvendes til deres primære brug.

Tilskud til egne eller lejede almindelige lokaler 

Kan der ikke stilles offentlige lokaler til rådighed for undervisningen har skolen ret til

  • tilskud på 75% til almindelige lokaler der ejes eller lejes af skolen. Der er dog, fastsat maksimumsatser for lejebeløbet.
  • et af kommunalbestyrelsen fastsat tilskud til andre lokaler herunder faglokaler og haller. 

De nærmere regler for lokaletilskud findes i lovens kapitel 7 og i bekendtgørelsens kapitel 4.

Betingelse for tilskud

Det er en betingelse for at modtage tilskud til private lokaler, at skolen opfylder lovens tilskudsbetingelser, men det er ikke en betingelse, at virksomheden får tilskud til undervisningen eller aktiviteten.

Print Friendly and PDF

Senest opdateret d. 18. februar 2019