Lokaletilskud

Anvisning af offentlige lokaler

Kommunen skal stille egnede offentlige lokaler til rådighed til folkeoplysende virksomhed. Det er lokaler, som ligger i kommunen og tilhører enten kommunen, offentlige uddannelsesinstitutioner, regionen eller staten.

Lån af offentlige lokaler inkl. el, varme, rengøring og fornødent udstyr er som udgangspunkt vederlagsfri. Ved anvisning af lokaler skal der, så vidt det er muligt, tages hensyn til, om de ligger i rimelig nærhed i forhold til deltagerne. Anviste lokaler m.v. skal være anvendelige og hensigtsmæssige til den konkrete undervisning eller aktivitet, der skal finde sted. Det er kommunen, som endeligt beslutter hvilke lokaler, der anvises, og med få undtagelser også på hvilke dage og tidspunkter. 

Prioritering

Loven angiver en prioriteret rækkefølge for anvisning af lokaler:

  1. Aktiviteter for børn og unge.
  2. Folkeoplysende voksenundervisning, herunder aktiviteter i tilknytning hertil.
  3. Aktiviteter for voksne.

Dog skal anvisningen af lokaler, der er særligt egnede til folkeoplysende virksomhed for handicappede, normalt ske før anden anvisning.

Indretning og tilknyttede lokaler

Lokaler og udendørsanlæg stilles til rådighed med den indretning og det inventar, der er til rådighed, når lokalerne anvendes til deres primære brug. Det samme gælder for tilknyttede lokaler som f.eks. omklædning, redskabsrum etc. 

Tilskud til egne eller lejede lokaler

Kan der ikke stilles offentlige lokaler til rådighed for undervisningen, har skolen ret til at få tilskud til egne eller lejede lokaler.

  • Til almindelige lokaler uden særligt udstyr yder kommunen et tilskud på mindst 75% af driftsudgifterne, dog er der fastsat et udgiftsloft for driften/lejen af et almindeligt lokale.
  • Til faglokaler fastsætter kommunalbestyrelsen selv sine regler for tilskud. 

Betingelse for lokaletilskud

Det er en betingelse for at modtage tilskud til private lokaler, at skolen opfylder lovens tilskudsbetingelser, men det er ikke en betingelse, at der modtages tilskud til undervisningen eller aktiviteten.

 

 

Print Friendly and PDF

Senest opdateret d. 11. april 2022