Du er her: Medlemsservice » Aftenskolehåndbogen » Tilskud » Handicapundervisning

Handicapundervisning

For DOF er det helt centralt at arbejde for at alle har adgang til aftenskolen - og derfor er undervisning af handicappede et vigtigt indsatsområde. Udover at DOF arbejder på at skabe bedre rammer for handicapundervisning, har vi også fokus på at hjælpe medlemsskolerne med at håndtere denne aktivitet.

Tro- og loveerklæring

I mange kommuner skal aftenskoler indsamle en erklæring fra deltagerne, for at kommunen accepterer at udbetale den højere støtte til 'særlig tilrettelagt undervisning' (handicapundervisning). Det er vigtigt at disse erklæringer gør det tydeligt overfor deltagerne, hvorfor de skal udfylde dem - samt at de overholder kravene til databeskyttelse. DOF har lavet et udkast til en tro-og loveerklæring, som medlemsskolerne frit kan dele og bruge.

Etik sammen med de andre landsforbund

DOF har i samarbejde med de øvrige landsforbund sat etik på dagsordenen i aftenskolerne. Under navnet ”Etiknotatet” har landsforbundene DOF, LOF, AOF, Fora og FOF samlet de særlige udfordringer, der kalder på etiske overvejelser i den enkelte skole, når man tilrettelægger undervisning med supplerende grundtilskud, i daglig tale ”handicapundervisning”.

Hvorfor etik?

I aftenskolerne har vi tradition for at have mange deltagere med forskellige former for funktionsnedsættelser, som kan gøre det udfordrende at deltage i undervisning på almene vilkår. For at værne om disse deltagernes lige adgang til aftenskolernes fine fællesskaber, er det vigtigt, at skolerne kommer på banen, for vækst i handicapundervisningen er medvirkende til at presse tilskudsrammerne rundt omkring i landet.

Lovens ord og de kommunale retningslinjer sætter en ramme, men det er også vigtigt, at skolerne overvejer deres egen etiske tilgang, så vi sikrer deltagernes fortsatte adgang til denne tilrettelæggelsesform.

Hvordan kan vi bruge det?

Etiknotatet er velegnet som afsæt for en drøftelse både i bestyrelsen, i lærergruppen og i de lokale samråd, da det indeholder overvejelser, der er relevante for alle interessenter i skolen.

Har man mulighed for at bruge det som oplæg til en drøftelse med sin kommunale konsulent, er det en god platform for dialog og fælles udvikling.

DOF’s konsulenter er klar til at rykke ud, hvis din skole har brug for vejledning til at komme godt i gang med at bruge etiknotatet.

Markedsføring af handicapundervisning

I forlængelse af ovenstående arbejde med en etik, har DOF også set på markedsføring af handicapundervisning. Det har ført til række anbefalinger, der kan hentes herunder.

Print Friendly and PDF

Senest opdateret d. 3. oktober 2019