Du er her: Medlemsservice » Aftenskolehåndbogen » Tilskud » Handicapundervisning

Handicapundervisning

Folkeoplysningslovens §8,stk 2 giver kommunerne mulighed for at give et supplerende grundtilskud til undervisning af handicappede deltagere.

Vær opmærksom på at der er forskel på supplerende grundtilskud (§8 stk 2) og særlige tilskud (§8a). Læs mere om dette under Tilskud til undervisning

Loven formulerer, at man skal have et handicap i relation til undervisningen i det konkrete emne, dvs. at man kan have et handicap i relation til et fag, men måske ikke har det i relation til et andet.

Tro- og loveerklæring

I mange kommuner kræver man i tilskudsordningen, at aftenskoler skal indhente en tro- og loveerklæring fra deltagerne, for at kommunen accepterer at udbetale det supplerende grundtilskud til særlig tilrettelagt undervisning (handicapundervisning). Det er vigtigt, at disse erklæringer gør det tydeligt overfor deltagerne, hvorfor de skal udfylde dem - samt at de overholder kravene til databeskyttelse.

DOF har lavet et udkast til en tro-og loveerklæring, som medlemsskolerne kan dele og bruge, men husk at tjekke om din kommune har særlige krav til udformningen af erklæringen.

Særlige forhold omkring handicapundervisning- etiknotatet

Der er en række etiske forhold at forholde sig til, når man tilbyder undervisning med supplerende grundtilskud aftenskolen. Det gælder både i den daglige praksis, overfor kursisterne og i den pædagogiske tilrettelæggelse. Derudover kan der være brug for at være i dialog med kommunen om en række emner.

Oplysningsforbundenes Fællesråd (OF) har udgivet et særligt notat om disse forhold, som vi opfordrer alle aftenskoler til at bruge aktivt.

Print Friendly and PDF

Senest opdateret d. 18. oktober 2019