Du er her: Medlemsservice » Aftenskolehåndbogen » Tilskud » Etik og handicapundervisning

Etik og handicapundervisning

DOF har i samarbejde med de øvrige landsforbund sat etik på dagsordenen i aftenskolerne. Under navnet ”Etiknotatet” har landsforbundene DOF, LOF, AOF, Fora og FOF samlet de særlige udfordringer, der kalder på etiske overvejelser i den enkelte skole, når man tilrettelægger undervisning med supplerende grundtilskud, i daglig tale ”handicapundervisning”.

Hvorfor etik?

I aftenskolerne har vi tradition for at have mange deltagere med forskellige former for funktionsnedsættelser, som kan gøre det udfordrende at deltage i undervisning på almene vilkår. For at værne om disse deltagernes lige adgang til aftenskolernes fine fællesskaber, er det vigtigt, at skolerne kommer på banen, for vækst i handicapundervisningen er medvirkende til at presse tilskudsrammerne rundt omkring i landet.

Lovens ord og de kommunale retningslinjer sætter en ramme, men det er også vigtigt, at skolerne overvejer deres egen etiske tilgang, så vi sikrer deltagernes fortsatte adgang til denne tilrettelæggelsesform.

Hvordan kan vi bruge det?

Etiknotatet er velegnet som afsæt for en drøftelse både i bestyrelsen, i lærergruppen og i de lokale samråd, da det indeholder overvejelser, der er relevante for alle interessenter i skolen.

Har man mulighed for at bruge det som oplæg til en drøftelse med sin kommunale konsulent, er det en god platform for dialog og fælles udvikling.

DOF’s konsulenter er klar til at rykke ud, hvis din skole har brug for vejledning til at komme godt i gang med at bruge etiknotatet.

Senest opdateret d. 4. juni 2018