Du er her: Medlemsservice » Aftenskolehåndbogen » Tilskud » Den folkeoplysende voksenundervisning

Den folkeoplysende voksenundervisning

Den folkeoplysende voksenundervisning er central for de fleste aftenskoler, og er nærmere beskrevet i Folkeoplysningsloven §7, stk. 1 ff.

Den beskriver følgende former for aktiviteter - også kaldet tilrettelæggelsesformer:

 • Almen undervisning (og studiekredse)
  (Normalt max. 1/3 tilskud - grundtilskud) - Krav om deltagerbetaling.
 • Særligt tilrettelagt undervisning (handicapundervisning)
  (Max 8/9 tilskud - supplerende grundtilskud) - Krav om deltagerbetaling.
  Særligt tilrettelagt for personer, der på grund af et handicap ikke kan følge undervisning på almene hold. Kommunen kan kræve, at aftenskolen kræver dokumentation fra deltageren i form af handicaperklæring. Såfremt kommunen yder et tilskud på mere end en tredjedel kan kommunen bestemme et maksimum for antal deltagere pr. hold. - Tilrettelæggelsesform skal fremgå af annoncering.
 • Instrumentalundervisning (Normalt max. 5/7 tilskud - Særlige tilskud) - Krav om deltagerbetaling.
  Undervisning på hold i beherskelse af ét instrument. (Altså ikke grupper med forskellige instrumenter). Kommunen kan kræve mindst 2 deltagere som minimum under henvisning til lovens formål vedr. fællesskab.
 • Foredrag – krav om deltagerbetaling
 • Debatskabende aktiviteter – intet krav om deltagerbetaling – Se Folkeoplysningsbekendtgørelse §7
 • Fleksible tilrettelæggelsesformer – krav om deltagerbetaling. Undervisning, der ikke kan etableres under de almindelige tilrettelæggelsesformer. Se Folkeoplysningsbekendtgørelse §7, stk. 2-6 samt § 8, stk. 1-4.

Generelt: Kommunalbestyrelsen kan fravige krav om deltagerbetaling.

Undervisning åben for alle

Undervisning med tilskud ifølge Folkeoplysningsloven skal være åben for alle - men dog med nogle få undtagelser:

 • Man kan godt godkende et hold for en bestemt deltagerkreds for et år.
 • Man kan godt udelukke en deltager under henvisning til manglende fagligt standpunkt (Fx optagelsesprøve ved korsang).

Afgrænsning af emner

Der kan ikke ydes tilskud til folkeoplysende voksenundervisning, hvis formålet er agitation, valgkampagner (fagforeninger, partier m.v.), behandling, underholdning, forkyndelse eller udbredelse af overtro, men der må gerne oplyses og skabes debat herom.

Der kan som udgangspunkt heller ikke ydes tilskud til folkeoplysende voksenundervisning inden for spil, idræt og sports- og konkurrencepræget virksomhed, herunder dans bortset fra folkedans, eller til emner om fremstilling af rusmidler. Dette gælder både teoretisk undervisning inden for områderne og udøvelse i praksis. Kommunalbestyrelsen kan dog fastsætte generelle overordnede retningslinjer for, hvad der ligger i disse begreber, ligesom den kan vælge at fravige disse begrænsninger.

Bemærk, at det kun er ministeren, der kan fastsætte yderligere afgrænsning af emner og aktiviteter, hvortil der kan ydes tilskud. Det kan kommunalbestyrelsen ikke.

Se i øvrigt Folkeoplysningsbekendtgørelse §5, stk. 2-4 vedr. begrænsninger mv.

Print Friendly and PDF

Senest opdateret d. 18. februar 2019