Du er her: Medlemsservice » Aftenskolehåndbogen » Tilskud » Debatskabende aktiviteter

Debatskabende aktiviteter

Foreningen skal afsætte 10 % af den tildelte beløbsramme til debatskabende aktiviteter, og beløbet kan afregnes på andre udgiftstyper end lærer- og lederløn. Planlagte aktiviteter skal opfylde lovens og voksenundervisningens formål (Lov §1 og §7).

Aktiviteternes indhold

Planlagte aktiviteter skal bestå af væsentlige emner, der skal:

 • rette sig mod brede målgrupper
 • være af interesse for fællesskabet
 • ses i en bredere samfundsbetonet og helhedsorienteret ramme
 • være væsentlige og debatskabende, så de kan gøres til samtalestof mellem mennesker

Aktiviteternes udbydelse

Aktiviteterne skal annonceres offentligt med angivelse af evt. pris for deltagelse. Det er ikke en betingelse, at der er knyttet deltagerbetaling til aktiviteter med tilskud fra denne pulje.

Aktiviteterne skal være åbne for alle, dog kan kommunalbestyrelsen godkende aktiviteter for en afgrænset deltagerkreds.

Ikke forbrugte tilskud fra puljen skal tilbagebetales til kommunen. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at mindre, ikke forbrugte tilskud af puljen overføres til næste års pulje, således at en aftenskole for eksempel kan ’opspare’ midler til et større arrangement. Undersøg om det er tilfældet i din kommune.

Aktiviteterne udførelse

Aktiviteterne kan afholdes:

 • som debatmøder, paneldebat m.v., men der er ikke fastsat rammer i øvrigt
 • i et samarbejde med andre foreninger, organisationer, institutioner m.v.. Der skal aflægges særskilt regnskab for udgifter og evt. indtægter ved et sådant arrangement
 • Kommunalbestyrelsen kan under hensyntagen til de fastsatte regler fastsætte nærmere retningslinjer for anvendelse af puljen

Dokumentation

Alle udgifter afholdt i forbindelse med et arrangement skal principielt kunne dokumenteres.

Kommunalbestyrelsens regler

Kommunalbestyrelsen kan:

 • fastsætte forud for tilskudsåret en procentgrænse for, hvor meget en udgiftstype må udgøre af foreningens samlede 10 % ramme
 • beslutte forud for tilskudsåret, at visse udgiftstyper ikke skal dokumenteres

Puljen kan ikke anvendes til

 • befordring af deltagere
 • forplejning og udgifter til overnatning for deltagere
 • materiel, herunder handicapbetingede udgifter, af blivende værdi
 • entréudgifter for deltagere

Formålet må ikke være

 • agitation
 • behandling
 • underholdning
 • valgkampagner (fagforeninger, partier m.v.)
 • forkyndelse
 • udbredelse af overtro (men der må gerne oplyses og skabes debat herom).

Afslutning af debatarrangementer

I skolens beretning, for året der gik, skal man anføre antallet af afholdte debatarrangementer og et skønnet antal deltagere.

Men skal aflægge regnskab efter kommunens regler og tilbagebetale ikke forbrugte midler.

Print Friendly and PDF

Senest opdateret d. 15. oktober 2019