Tilskud

Tilskud

Den almindelige undervisning i en aftenskole sker med det tilskud fra kommunen, der er defineret i Folkeoplysningsloven. På de følgende sider forklares de centrale elementer omkring dette tilskud.

Kommunens tilskudsmodel

Om kommunens fordeling af tilskud til aftenskoler.

Tilskud til undervisning

Undervisningsformer, åbenhed og afgrænsning af emner.

Lokaletilskud

Regler for anvisning af lokaler til aftenskoleundervisning.

Tilskudsregnskab

Om afregning af tilskud til kommunen.

Særlig tilrettelæggelse

Tro- og loveerklæringer, etik, markedsføring mm.

Debatskabende aktiviteter

Hvad er debatskabende? Hvilke udgifter dækkes?

Fleksibel tilrettelæggelse

Hvad er undervisning med fleksible tilrettelæggelsesformer og hvilke regler er der?

Print Friendly and PDF

Senest opdateret d. 9. november 2020