Satser - sygedagpenge, G-dage og bidrag

Sygedagpenge

Sats pr. arbejdstime:
120,54 (pr. 1/1 2021)
120,68 (pr. 1/1 2022)

Sats pr. lektion:
192,86 (pr. 1/1 2021)
193,09 (pr. 1/1 2022)

dog maksimum pr. uge:
4.460,00 (pr. 1/1 2021)
4.465,00 (pr. 1/1 2022)

Beskæftigelseskrav

Det er en forudsætning, at medarbejderen har været beskæftiget i 8 uger og inden for disse har modtaget løn for 74 timer (=46,25 undervisningslektioner). Der kan højst medregnes 7,4 arbejdstimer pr. dag.

Husk, at omregne undervisningslektioner til arbejdstimer ved at gange med 1,6.

Arbejdsgiveren skal betale sygedagpenge for de skemalagte timer i 30 kalenderdage fra første dags sygefravær. Denne forpligtigelse ophører dog, hvis ansættelsesforholdet ophører i arbejdsgiverperioden.

G-dage (dagpengegodtgørelse ved 1. og 2. ledighedsdag)

Godtgørelse pr. dag v/ledighed over 4 timer:
892,00 (pr. 1/1 2021)
893,00 (pr. 1/1 2022)

Godtgørelse pr. dag v/ledighed under 4 timer:
446,00 (pr. 1/1 2021)
447,00 (pr. 1/1 2022)

Beskæftigelseskrav

  • Medarbejderen skal være medlem af en A-kasse.
  • Medarbejderen skal inden for de sidste 4 uger have modtaget løn for 74 arbejdstimer (46,25 undervisningslektioner).

Husk, at omregne undervisningslektioner til arbejdstimer ved at gange med 1,6.

Arbejdsgiver skal maksimalt betale dagpengegodtgørelse 16 gange pr. ansat.

Bidrag

Barsel.dk

Bidrag til barsel.dk udgør pr. fultidsansat pr. kvartal:
237,50 (pr. 1/1 2019)
287,50 (pr. 1/10 2019)
287,50 (pr. 1/1 2020)
306,24 (pr. 1/10 2020)

AUB-bidrag

Bidrag til AUB udgør pr. fuldtidsansat pr. kvartal:
716,50 (pr. 1/1 2019)
697,75 (pr. 1/1 2020)
700,75 kr. (1/1 2021)

Finansieringsbidrag

Bidrag udgør pr. fuldtidsansat pr. kvartal:
146,25 (pr. 1/1 2019)
148,00 (pr. 1/1 2020)
206,25 (pr. 1/1 2021)

AFU-bidrag

Bidrag udgør pr. fuldtidsansat pr. kvartal:
1,125  (pr. 1/1 2019)
3,00  (pr. 1/1 2020)
4,25 (pr. 1/1 2021)

Print Friendly and PDF

Senest opdateret d. 11. april 2022