Du er her: Medlemsservice » Aftenskolehåndbogen » Satser » Satser - skattemæssige

Satser - skattemæssige

Skattefri kørselsgodtgørelse

Pr. km indtil 20.000 km om året:
3,56 (1/1 2019)
3,52 (1/1 2020)

Pr. km over 20.000 km om året: 
1,98 (1/1 2019)
1,96 (1/1 2020)

Se under punktet e-indkomst og SKAT for regler omkring nedenstående satser:

Fri telefon, computer og internet

Medarbejderens beskatning pr. år 2.900,00 (2.800,00 i 2019) (indberettes med 241,67 pr. måned)

Hvis der udelukkende er tale om en arbejdstelefon, skal medarbejderen ikke betale skat af den. Medarbejderen skal underskrive en tro- og loveerklæring om, at telefonen er en arbejdstelefon.

Arbejdsgiveren skal jævnligt kontrollere, at der ikke sker afvigelser fra det "sædvanlige samtalemønster".

Fri avis

Hvis der holdes fri avis i arbejdsgiverens interesse og det er nødvendigt til brug for arbejdet, er det skattefrit for lønmodtageren, hvis bagatelgrænsen på 6.300,00 (6.200,00 i 2019) ikke overskrides.

Sundhedsforsikring

Medarbejderen beskattes af værdien af sundhedsforsikringen.

Gaver

Værdi af samlet gavebeløb (ikke kontantgaver og/eller gavekort) 1.200,00. Julegaver må ikke overstige 900 kr. i 2020, hvis der gives andre gaver i løbet af året.

Skattefrie godtgørelser (til ulønnede)

Udgifter til telefonsamtaler og internetforbrug, pr. år 2.400,00 (2.400,00 i 2019)
Udokumenterede udgifter til kontorartikler m.m., pr. år 1.450,00 (1.450,00 i 2019)

Print Friendly and PDF

Senest opdateret d. 22. januar 2020