Du er her: Medlemsservice » Aftenskolehåndbogen » Satser » Satser - skattemæssige

Satser - skattemæssige

Skattefri kørselsgodtgørelse

Pr. km indtil 20.000 km om året:
3,54 (1/1 2018)
3,56 (1/1 2019)

Pr. km over 20.000 km om året: 
1,94 (1/1 2018)
1,98 (1/1 2019)

Se under punktet e-indkomst og SKAT for regler omkring nedenstående satser:

Fri telefon, computer og internet

Medarbejderens beskatning pr. år 2.800,00 (indberettes med 233,33 pr. måned)

Hvis der udelukkende er tale om en arbejdstelefon, skal medarbejderen ikke betale skat af den. Medarbejderen skal underskrive en tro- og loveerklæring om, at telefonen er en arbejdstelefon.

Arbejdsgiveren skal jævnligt kontrollere, at der ikke sker afvigelser fra det "sædvanlige samtalemønster".

Fri avis

Hvis der holdes fri avis i arbejdsgiverens interesse og det er nødvendigt til brug for arbejdet, er det skattefrit for lønmodtageren, hvis bagatelgrænsen på 6.200,00 (6.200,00 i 2018) ikke overskrides.

Sundhedsforsikring

Medarbejderen beskattes af værdien af sundhedsforsikringen.

Gaver

Værdi af gave (ikke kontantgaver og/eller gavekort) 1.100,00

Skattefrie godtgørelser (til ulønnede)

Udgifter til telefonsamtaler og internetforbrug, pr. år 2.400,00 (2.350,00 i 2018)
Udokumenterede udgifter til kontorartikler m.m., pr. år 1.450,00 (1.400,00 i 2018)

Print Friendly and PDF

Senest opdateret d. 10. januar 2019