Du er her: Medlemsservice » Aftenskolehåndbogen » Satser » Satser - løn og ATP

Satser - løn og ATP

Lønsatser

Timelønnede lærere (excl. feriepenge på 12,5%)

Timeløn for én arbejdstime på 60 minutter
167,20 (1/4 2016)
169,25 (1/4 2017)
(1/1924 af skalatrin 33, stedtillæg III)

Timeløn for én undervisningslektion på 45 minutter, svarende til 1,6 arbejdstime:
267,53 (1/4 2016)
270,80 (1/4 2017)

Foredrag

Sats pr. foredrag (tæller med max. 6 undervisningslektioner):
1.805,82 (1/4 2016)
1.827,90 (1/4 2017)

Timeløn til ledere (excl. feriepenge på 12,5%)

Timeløn for én arbejdstime på 60 minutter:
193,59 (1/4 2016)
195,95 (1/4 2017)
(1/1924 af skalatrin 42)

Engangsvederlag for særlig indsats (ét enkelt år):
33.780,13 (1/4 2016)
34.192,33 (1/4 2017)
(niveau 31. marts 2012: 32.800 kr.)

Deltids- og fuldtidsbeskæftigede ledere

Minimum årsløn:
(+ årligt ferietillæg 1,5%)

S 36
337.424 (1/4 2016)
341.541 (1/4 2017)

S 37
342.871 (1/4 2016)
347.054 (1/4 2017)

S 38
348.656 (1/4 2016)
352.910 (1/4 2017)

S 39
354.440  (1/4 2016)
358.764 (1/4 2017)

S 40
360.333 (1/4 2016)
364.729 (1/4 2017)

S 41
366.341 (1/4 2016)
370.811 (1/4 2017)

S 42
372.467 (1/4 2016)
377.011 (1/4 2017)

S 43
380.736 (1/4 2016)
385.381 (1/4 2017)

S 44
389.231 (1/4 2016)
393.979 (1/4 2017)

S 45
397.961 (1/4 2016)
402.816 (1/4 2017)

S 46
406.932 (1/4 2016)
411.896 (1/4 2017)

S 47
425.618 (1/4 2016)
430.811 (1/4 2017)

Maksimum årsløn uden tillæg:

S 48
454.206 (1/4 2016)
459.747 (1/4 2017)

Årligt tillæg (38.700 kr. 31. marts 2012)
39.856  (1/4 2016)
40.343 (1/4 2017)
(beregnet udfra en fuldtidsansat leder)

Maksimum årsløn inkl. tillæg:
494.062 (1/4 2016)
500.090 (1/4 2017)

ATP-satser (pr. 1. januar 2016)

Månedslønnede, mindst 117 timer:
Lønmodtagerandel: 94,65
Arbejdsgiverandel: 189,35
Samlet bidrag: 284,00

Månedslønnede, mellem 78 timer - 117 timer:
Lønmodtagerandel: 63,10
Arbejdsgiverandel: 126,25
Samlet bidrag: 189,35

Månedslønnede, mellem 39 timer - 78 timer:
Lønmodtagerandel: 31,55
Arbejdsgiverandel: 63,10
Samlet bidrag: 94,65

Månedslønnede, under 39 timer:
Lønmodtagerandel: 0,00
Arbejdsgiverandel: 0,00
Samlet bidrag: 0,00

Senest opdateret d. 19. juni 2017