Satser - Løn, Copydan og kommunale satser

Der findes en lang række forskellige satser, som man skal bruge i administrationen af en aftenskole. Vi har samlet de vigtigste her.

Det er kun de 'rene' satser, der er angivet på siderne. Hvis du ønsker information om, hvordan de bruges, kan du med fordel kigge under Løn og ansættelsesvilkår.

Satser - løn og ATP

Lønsatser for lærere og ledere samt ATP.

Satser - sygedagpenge, G-dage og bidrag

Satser for hvor meget skal ansatte have ved sygdom og jobophør. Desuden satser på bidrag, der automatisk opkræves ift., hvor meget der betales til ATP.

Satser - Copydan, lokaletilskud, mellemkommunal ref., flek. tilrett.

Forskellige satser, der er relevante for DOF aftenskoler.

Satser - skattemæssige

Kørselsgodtgørelse, fri telefon, sundhedsforsikring mm. 

Satser - løn kompenserende specialundervisning

Forskellige lønsatser, der knytter sig til kompenserende specialundervisning.

Tilskudsberettiget udgift pr. undervisningslektion

Satser for, hvad der kan beregnes tilskud til i henhold til folkeoplysningsloven.

Print Friendly and PDF

Senest opdateret d. 11. april 2022