Regnskab

Organisationsregnskab og tilskudsregnskab

Foreningen skal udarbejde et samlet regnskab for hele sin virksomhed. Dette regnskab underskrives af bestyrelsen, revideres af revisor og godkendes af generalforsamlingen. Kommunen kan i sit almindelige tilsyn indhente oplysninger om foreningen (folkeoplysningsloven § 33 stk. 6) herunder det samlede regnskab. Dette regnskab må dog i modsætning til tilskudsregnskabet ikke offentliggøres (folkeoplysningsloven § 29 stk. 3).

Der skal udarbejdes et tilskudsregnskab for modtagne tilskud i henhold til loven (folkeoplysningsloven § 29). Alle bestyrelsesmedlemmer skal underskrive tilskudsregnskabet. Kommunen fastlægger formkrav og revision. Kommunen kan kræve tilskud tilbage, hvis beløbene ikke er anvendt i overensstemmelse med loven. Kommunalbestyrelsen offentliggør tilskudsregnskaber (folkeoplysningsloven § 29 stk. 3). 

Bestyrelsens ansvar

Eventuelle krav om tilbagebetaling rettes mod foreningen. Bestyrelsesmedlemmer hæfter dog personligt for det tilskud, som foreningen har modtaget efter denne lov, hvis bestyrelsen med vilje har gjort noget ulovligt eller undladt at være påpasselige. Ellers hæfter bestyrelsens medlemmer ikke personligt for foreningens tilskud efter loven (folkeoplysningsloven § 31). Læs mere om bestyrelsens beføjelser og ansvar. 

Bogføring

En god kontoplan og omhyggelig bogføring, letter arbejdet med både regnskab og tilskudsregnskab. I denne vejledning findes et forslag, som passer til en aftenskole.

Nærmere spørgsmål om anskaffelse af bogføringsprogram mv. rettes til Lars Refsing eller Jytte Andersen. 

Print Friendly and PDF

Senest opdateret d. 11. april 2022