Lovgrundlag

Lovgrundlag

Aftenskoler er underlagt en række love, der er mere eller mindre specielle for området. Først og fremmest er Folkeoplysningsloven samt de dertil hørende bekendtgørelse og lønbekendtgørelse helt centrale for aftenskolernes virke, men da en aftenskole også er en virksomhed, der har ansatte bl.a. i form af undervisere er der en række andre love, der også har stor indflydelse på aftenskolens virke.

De andre afsnit i denne Aftenskolehåndbog tager helt selvfølgeligt udgangsunkt i disse love og hvordan du skal leve op til lovene, så derfor er det for de fleste ikke nødvendigt at kende de forskellige paragraffers ordlyd. Men hvis du har behov for at læse lovteksterne, kan du finde dem via nedenstående links til Retsinformation, der er Statens digitale lovsamling.

Print Friendly and PDF

Senest opdateret d. 11. april 2022