Du er her: Medlemsservice » Aftenskolehåndbogen » Lovgrundlag
Lovgrundlag

Lovgrundlag

Aftenskoler er underlagt en række love, der er mere eller mindre specielle for området. Først og fremmest er Folkeoplysningsloven samt de dertil hørende bekendtgørelse og lønbekendtgørelse helt centrale for aftenskolernes virke, men da en aftenskole også er en virksomhed, der har ansatte bl.a. i form af undervisere er der en række andre love, der også har stor indflydelse på aftenskolens virke.

De andre afsnit i denne Aftenskolehåndbog tager helt selvfølgeligt udgangsunkt i disse love og hvordan du skal leve op til lovene, så derfor er det for de fleste ikke nødvendigt at kende de forskellige paragraffers ordlyd. Men hvis du har behov for at læse lovteksterne, kan du finde dem via nedenstående links til Retsinformation, der er Statens digitale lovsamling.

 • Folkeoplysningsloven
  Fundamentet for aftenskolernes virke. De fleste afsnit i i Aftenskolehåndbogen bygger helt naturligt på denne lov.

 • Folkeoplysningsbekendtgørelsen
  Præcisering og uddybelse af Folkeoplysningsloven - og dermed et vigtigt bilag til denne. De fleste afsnit i i Aftenskolehåndbogen bygger sammen med Folkeoplysningsloven helt naturligt på denne.

 • Lønbekendtgørelse
  Rammerne for løn til ledere og undervisere i aftenskolen. Læs mere om dette i under Løn og ansættelsesvilkår, og find de aktuelle lønsatser under Satser - løn og ATP.

 • Ansættelsesbevisloven
  Rammerne for, hvordan ansættelseskontrakter skal udformes. Læs mere om dette i under Ansættelsesbevisloven, uddrag.

 • Ferieloven
  Aftenskolen er som alle arbejdsgivere underlagt denne lov. Læs mere under Ferieloven, uddrag.

 • Lov om sygedagpenge
  Aftenskolen er som arbejdsgivere underlagt denne lov. Læs mere under Ansættelsesvilkår lærereAnsættelsesvilkår ledere samt Satser - sygedagpenge, G-dage og bidrag.

 • Lov om røgfri miljøer
  Aftenskoler er både som arbejdsplads og skole underlagt denne lov.

 • Lov om specialundervisning for voksne samt Vejledning
  Lov om specialundervisning giver mulighed for helt gratis undervisning til personer med handicap efter undervisningspligtens ophør, såfremt undervisningen kan afhjælpe eller begrænse virkningerne af et handicap. I daglig tale kaldes det ”kompenserende specialundervisning”.
  Som det fremgår af vejledningen har loven desværre fået subsidiær karakter – dvs. at hvis kommunen kan give et andet tilsvarende tilbud fx et socialpædagogisk tilbud, har de lov til det. Et forhold DOF skarpt har kritiseret.
  Ansvaret for at udbyde denne undervisning er placeret hos henholdsvis Regionsrådet og kommunerne.
  En forudsætning for at en DOF-skole kan tilbyde kompenserende specialundervisning er, at man har indgået en driftsoverenskomst med kommunen.I dag er det kun meget få DOF-skoler, der har mulighed for at tilbyde denne undervisning, da kommunerne er yderst tilbageholdende med en egentlig driftsoverenskomst, men det er lykkedes nogle få gange, at få en aftale med en kommune om enkelte helt konkrete hold.

  For yderligere oplysninger: Kontakt Niels-Anton Svendsen på nas@danskoplysning.dk eller 31 67 38 77.

Print Friendly and PDF

Senest opdateret d. 5. november 2019