Undervisningslektion

Jf. lønbekendtgørelsen § 9 defineres en undervisningslektion således:

En undervisningslektion er på 45 minutter.

For hver undervisningslektion ydes betaling for 1,6 arbejdstime

Lønnen for en undervisningslektion omfatter foruden selv undervisningen:

  • fælles planlægning samt planlægning, forberedelse og efterbehandling af undervisningen
  • medvirken ved visse pædagogisk-administrative funktioner i tilknytning til undervisningen som fx forløbsbeskrivelse, fremmødelister o.l.
  • pauser

Løncirkulæret definerer ikke pausernes længde. Derfor må disse aftales ved ansættelse af den enkelte lærer eller i generelle vilkår, som omhandler alle lærere på skolen. 

Folkeoplysningsbekendtgørelsen omtaler ikke undervisningslektioner men alene undervisningstimer.

Fx §21. Stk. 3: For undervisning og studiekredse, der er påbegyndt i 2002 og videreføres i 2003, anvendes taksterne efter stk. 2 for de undervisningstimer, der gennemføres i 2003.

De to begreber omhandler samme emne, nemlig de 45 minutters undervisning med tilhørende pause m.m. svarende til 1,6 arbejdstime.

Print Friendly and PDF

Senest opdateret d. 11. april 2022