Du er her: Medlemsservice » Aftenskolehåndbogen » Løn og ansættelsesvilkår

Løn og ansættelsesvilkår

Som aftenskole har man typisk flere personer ansat. Når en aftenskole udbyder aktiviteter med støtte fra Folkeoplysningsloven, er de ansatte i forbindelse med disse aktiviteter underlagt faste rammer, som vi beskriver herunder. 

Desuden er skolen som arbejdsgiver underlagt en række generelle forpligtelser, der er beskrevet i området Arbejdsgiverforpligtelser.

Normalt skelner vi mellem ledere og undervisere, når vi taler om ansatte, da folkeoplysningloven og løncirkulæret benytter denne skelnen. Ledere er skolelederen og evt. andre ansatte i administrationen, hvor undervisere i sagens natur varetager undervisningen på holdene.

Undervisningslektion

Aftenskoleundervisning er bygget op i lektioner, der bl.a. er grundlaget for lønberegning.

Ansættelsesvilkår lærere

Vilkår for lærere og undervisere, der arbejder ift. Folkeoplysningsloven.

Forslag til ansættelsesbrev for lærere

DOF's udkast til et ansættelsesbrev.

Skolens vilkår for lærere

DOF's forslag til skolens egne vilkår for lærere.

Ansættelsesvilkår ledere

Vilkår for ledere og administrativt personale, der arbejder ift. Folkeoplysningsloven.

Forslag til ansættelsebrev for leder, timelønnet

DOF's udkast til et ansættelsesbrev for timelønnede ledere.

Forslag til ansættelsebrev for leder, deltidsansat

DOF's udkast til et ansættelsesbrev for deltidsansatte ledere.

Forslag til ansættelsebrev for leder, fuldtidsansat

DOF's udkast til et ansættelsesbrev for fuldtidsansatte ledere.

Skolens vilkår for ledere

DOF's forslag til skolens egne vilkår for ledere.

Print Friendly and PDF

Senest opdateret d. 17. december 2018