Du er her: Medlemsservice » Aftenskolehåndbogen » Løn og ansættelsesvilkår

Løn og ansættelsesvilkår

Som aftenskole har man typisk flere personer ansat. Normalt skelner vi mellem ledere og undervisere, når vi taler om ansatte, da folkeoplysningloven og løncirkulæret benytter denne skelnen. Ledere er skolelederen og evt. andre ansatte i administrationen, hvor undervisere i sagens natur varetager undervisningen på holdene.

Senest opdateret d. 9. september 2015