Løn og ansættelsesvilkår

Som aftenskole har man typisk flere personer ansat. Når en aftenskole udbyder aktiviteter med støtte fra Folkeoplysningsloven, er de ansatte i forbindelse med disse aktiviteter underlagt faste rammer, som vi beskriver herunder. 

Desuden er skolen som arbejdsgiver underlagt en række generelle forpligtelser, der er beskrevet i området Arbejdsgiverforpligtelser.

Normalt skelner vi mellem ledere og undervisere, når vi taler om ansatte, da folkeoplysningloven og løncirkulæret benytter denne skelnen. Ledere er skolelederen og evt. andre ansatte i administrationen, hvor undervisere i sagens natur varetager undervisningen på holdene.

Undervisningslektion

Aftenskoleundervisning er bygget op i lektioner, der bl.a. er grundlaget for lønberegning.

Ansættelsesvilkår lærere

Vilkår for lærere og undervisere, der arbejder ift. Folkeoplysningsloven, herunder forslag til ansættelsesbreve og skolens vilkår for ansættelsen

Ansættelsesvilkår ledere

Vilkår for ledere og administrativt personale, der arbejder ift. Folkeoplysningsloven, herunder forslag til ansættelsesbreve og skolens vilkår for ansættelsen.

Print Friendly and PDF

Senest opdateret d. 11. april 2022