Medlemmer

Medlemmer af en aftenskoleforening kan være både enkeltpersoner eller foreninger/organisationer.

Det skal fremgå af vedtægten, hvem der kan blive medlem, og hvordan man bliver det, samt hvem der har møde- og stemmeret (det sidste gælder især, hvis man har mulighed for at have foreninger og organisationer som medlemmer).

Medlemmer skal altid selv aktivt melde sig ind i foreningen. Som underviser eller deltager på et hold er man således ikke automatisk medlem af foreningen (se også under punktet ”Deltagere i aftenskolen”).

Foreningen kan opkræve et kontingent eller fastsætte dette til 0 kr. Dette besluttes af generalforsamlingen. Medlemskontingentet må ikke forveksles med deltagerbetaling for at gå på et kursus. Deltagerbetaling fastsættes altid af bestyrelsen og/eller skolelederen.

Det er medlemmerne, som indkaldes til generalforsamling og vælger bestyrelsen.

Medlemmer

  • Inviteres til generalforsamling 
  • Vælger bestyrelsen 
  • Betaler kontingent til foreningen (evt. 0 kr.) som fastsættes af generalforsamlingen. 
  • Medlemmer kan bestå af en særlig kreds af personer eller foreninger/organisationer jf. vedtægterne. 

Deltagere

  • Inviteres til eventuelt deltagermøde
  • Vælger deltagerrepræsentant til bestyrelsen
  • Betaler deltagerbetaling for at gå på et kursus. Deltagerbetalingen fastsættes af bestyrelsen/skolelederen
  • Kurser er åbne for alle (kurser kan tilrettelægges for en særlig målgruppe)

Print Friendly and PDF

Senest opdateret d. 22. september 2021