Du er her: Medlemsservice » Aftenskolehåndbogen » Foreningen » Foreningens organisation » Bestyrelsens sammensætning
Print Friendly and PDF

Bestyrelsens sammensætning

Bestyrelsen skal bestå af mindst fem personer. 

Detaljer omkring valget skal fremgå af vedtægterne. F.eks. antallet af bestyrelsesmedlemmer, valgperioden og om formanden vælges direkte på generalforsamlingen eller ved konstitution. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand (hvis denne ikke er direkte valgt på generalforsamlingen) og næstformand mv. Ofte vil skolelederen deltage i bestyrelsesmøderne som sekretær for bestyrelsen. Det er uhensigtsmæssigt og frarådes, at skolelederen samtidig er medlem af bestyrelsen, da skolelederen er i et ansættelsesforhold med bestyrelsen som arbejdsgiver. Dette gælder uanset om skolelederen er lønnet eller ej.

Medlemmerne vælger

Bestyrelsen vælges af foreningens medlemmer på generalforsamlingen. Medlemmer af foreningen er de, som har indmeldt sig. Medlemmer kan også være foreninger/organisationer, som står bag foreningen, f.eks. handicaporganisationer. Dansk Oplysnings Forbund er uafhængig af partipolitik og derfor kan foreninger, som er medlem af DOF, ikke have politiske partier som medlemsorganisationer.

Deltagerrepræsentant

Én bestyrelsespost skal altid stilles til rådighed for deltagerne, hvis de ønsker det. Deltagerrepræsentanten er fuldgyldigt bestyrelsesmedlem, men vælges på et deltagermøde. Deltagere er IKKE automatisk medlemmer af foreningen (se punktet ”Deltagere”).

Ikke valgbar

Ejer man, eller har man økonomiske interesser i lokaler, der anvendes til den folkeoplysende virksomhed, er man ikke valgbar til bestyrelsen (Folkeoplysningsloven §5 stk. 4). Det gælder, hvis man er ejer af de lokaler, hvor aktiviteten foregår eller er bestyrelsesmedlem, advokat, revisor eller rådgiver i selskaber mv. der ejer lokalerne. Dette er for at undgå, at uvedkommende økonomiske interesser kommer til at påvirke beslutninger i en folkeoplysende forening.

Print Friendly and PDF

Senest opdateret d. 4. oktober 2019