Bestyrelsens møder og opgaver

Bestyrelsens arbejde

Bestyrelsen arbejde omfatter altid følgende fire områder:

  1. Skoleleder. Bestyrelsen ansætter skolelederen og er dermed arbejdsgiver. Bestyrelsen fastsætter omfang og indhold af skolelederens arbejde. Det anbefales at lave en god og klar opgavefordeling mellem bestyrelse og skoleleder.
  2. Økonomi. Bestyrelsen skal træffe beslutninger om skolens økonomi, herunder budget, budgetopfølgning og regnskab.
  3. Generalforsamling. Bestyrelsen er ansvarlig for gennemførelsen af generalforsamlingen og afviklingen af de enkelte punker, herunder valg. Det praktiske arbejde kan uddelegeres til skolelederen.
  4. Bestyrelsesmøder. Bestyrelsen afholder møder efter behov. Antal og indhold kan variere, typisk mellem 4 og 8 møder årligt.

Derudover kan bestyrelsen påtage sig øvrige opgaver og ansvarsområder, for eksempel:

  • Lægge op til eller deltage i visionært og strategisk arbejde om skolens fremtidige virksomhed.
  • Praktiske opgaver i forbindelse med aftenskolens aktiviteter.
  • Deltage i arbejdsgrupper.
  • Repræsentere foreningen i eksterne sammenhænge, herunder møder og udvalg i DOF.

Referat

Det er en god idé, at bestyrelsen træffer beslutninger i enighed. Beslutninger føres til referat. Hvis man som bestyrelsesmedlem er uenig i en væsentlig beslutning, kan man bede om at få sit mindretalssynspunkt ført til referat. 

Inhabilitet

Hvis et bestyrelsesmedlem har personlige interesser i et af emnerne på dagsordenen, kan man være inhabil og bør forlade bestyrelsesmødet under det pågældende punkt. Det bør noteres i referatet, at personen ikke deltog i behandling af punktet. 

Forretningsorden

Der kan med fordel udarbejdes en forretningsorden for bestyrelsens arbejde. Den kan f.eks. indeholde informationer om fordeling af ansvarsområder, regler for mødeafvikling herunder beslutningsdygtighed og afstemningsregler, samt andre praktiske forhold som gaveregulativ, kørselsgodtgørelse, kursustilskud mv.

Se forslag til indhold af en forretningsorden for bestyrelsen her.

Udvalg og arbejdsgrupper

Nogle bestyrelser nedsætter desuden udvalg eller arbejdsgrupper, som har til opgave at løse definerede opgaver. Disse kan bestå af både bestyrelsesmedlemmer og andre udpegede ressourcepersoner. Udvalg og arbejdsgrupper vil altid referere til bestyrelsen og være ansvarlig over for bestyrelsen. I nogle foreninger kan der endvidere være konkrete praktiske opgaver, som bestyrelsen fordeler imellem sig.

Print Friendly and PDF

Senest opdateret d. 22. september 2021