Du er her: Medlemsservice » Aftenskolehåndbogen » Foreningen » Foreningens organisation » Bestyrelsens møder og opgaver
Print Friendly and PDF

Bestyrelsens møder og opgaver

Det er en god idé, at bestyrelsen træffer beslutninger i enighed. Disse beslutninger føres til referat. Der kan dog være tilfælde, hvor man som bestyrelsesmedlem er uenig i en væsentlig beslutning, og da kan man bede om at få sit mindretalssynspunkt ført til referat.

Inhabilitet

Hvis et bestyrelsesmedlem har personlige interesser i et af emnerne på dagsordenen, kan man være inhabil. Hvis det er tilfældet, bør man forlade bestyrelsesmødet under det pågældende punkt, og det bør noteres i referatet, at personen ikke deltog i behandlingen af punktet.

Ansvar over for generalforsamlingen og medlemmerne

Bestyrelsen er valgt til at tage beslutninger på foreningens vegne imellem to generalforsamlinger og er ansvarlig over for generalforsamlingen, når der aflægges beretning og regnskab.
Er medlemmerne uenige i bestyrelsens forvaltning og beslutninger, kan der enten indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling (regler for dette skal være omtalt i vedtægterne), eller der kan stilles mistillidsvotum til bestyrelsen på en ordinær generalforsamling. Desuden har det enkelte medlem mulighed for at foreslå kandidater til bestyrelsen. I alle disse tilfælde, er det afstemninger på generalforsamlingen, der afgør beslutningerne.

Bestyrelsens arbejde

Bestyrelsen arbejde omfatter altid følgende fire områder:

  1. Skolelederen. Bestyrelsen ansætter skolelederen og er dermed arbejdsgiver. Bestyrelsen fastsætter omfang og indhold af skolelederens arbejde. Det anbefales at lave en god og klar opgavefordeling mellem bestyrelse og skoleleder.
  2. Økonomien. Bestyrelsen skal træffe beslutninger om skolens økonomi, herunder budget, budgetopfølgning og regnskab.
  3. Generalforsamlingen. Bestyrelsen er ansvarlig for gennemførelsen af generalforsamlingen og afviklingen af de enkelte punker, herunder valg. Det praktiske arbejde kan uddelegeres til skolelederen.
  4. Bestyrelsesmøder. Bestyrelsen afholder møder efter behov. Antal og indhold kan variere, typisk mellem 4 og 8 møder årligt.

Derudover kan bestyrelsen påtage sig øvrige opgaver og ansvarsområder, for eksempel:

  • Lægge op til eller deltage i visionært og strategisk arbejde om skolens fremtidige virksomhed.
  • Praktiske opgaver i forbindelse med aftenskolens aktiviteter.
  • Deltage i arbejdsgrupper.
  • Repræsentere foreningen i eksterne sammenhænge, herunder møder og udvalg i DOF.

Forretningsorden

Såfremt det ikke er angivet i vedtægterne, kan der udarbejdes en forretningsorden for bestyrelsen, som kan indeholde informationer om fordeling af ansvarsområder, regler for mødeafvikling herunder beslutningsdygtighed og afstemningsregler, samt andre praktiske forhold som gaveregulativ, kørselsgodtgørelse, kursustilskud mv.

Nogle foreninger nedsætter desuden udvalg eller arbejdsgrupper, som har til opgave at løse definerede opgaver. Disse kan bestå af både bestyrelsesmedlemmer og andre udpegede ressourcepersoner. Udvalg og arbejdsgrupper vil altid referere til bestyrelsen og være ansvarlig over for bestyrelsen. I nogle foreninger kan der endvidere være konkrete praktiske opgaver, som bestyrelsen fordeler imellem sig.

Se forslag til indhold af en forretningsorden for bestyrelsen her.

Print Friendly and PDF

Senest opdateret d. 4. oktober 2019