Foreningen

For at få tilskud eller få anvist lokaler jf. folkeoplysningsloven skal man være en godkendt folkeoplysende forening. På disse sider omtales de generelle krav til foreningen. Dette er med andre ord et afsnit, der i høj grad henvender sig til aftenskolens bestyrelse - men det er naturligvis også vigtigt, at skolelederen kender til indholdet.

Desuden er der en række praktiske forhold, som kan variere imellem de enkelte kommuner. Derfor skal man også henvende sig til den instans i sin lokale kommune, som varetager det folkeoplysende arbejde.

I folkeoplysningsloven er folkeoplysende foreninger inddelt i to hovedområder (Folkeoplysningsloven §4 stk. 1), som har forskellige formål og regelsæt, og som derfor er vigtige at skelne imellem:

1) Den folkeoplysende voksenundervisning – primært aftenskoler (Kapitel 4)
2) Frivillige folkeoplysende foreninger – primært idrætsforeninger (Kapitel 5)

Krav til aftenskoleforeningen

Særlige krav, der gælder for aftenskoleforeninger.

Foreningens organisation

Hvordan skal en aftenskoleforening organiseres? Om medlemmer, generalforsamling og bestyrelsen.

Skolelederen

Om ansættelse af og opgaver for en skoleleder.

Deltagere i aftenskolen

Om deltagere, medlemmer og repræsentanter i bestyrelsen.

Foreningens vedtægter

Vedtægterne er foreningens love og dermed et meget centralt og vigtigt dokument.

Print Friendly and PDF

Senest opdateret d. 13. september 2021