Du er her: Medlemsservice » Aftenskolehåndbogen » Databeskyttelse » Offentliggørelse af billeder på internet

Offentliggørelse af billeder på Internet

Billeder af genkendelige personer betragtes også som personoplysninger og skal behandles på lige fod med andre personoplysninger.

Loven definerer dog ikke nogle klare regler om offentliggørelse af billeder på nettet, og lovligheden vil derfor bero på en konkret vurdering.

Billeder vil dog altid kunne offentliggøres, hvis personen har givet sit samtykke.

Situationsbilleder og portrætbilleder

Situationsbilleder er billeder, hvor en aktivitet eller situation er i fokus. Det er f.eks. koncert og koncertgæster, fodboldklubbens aktiviteter eller billeder af et legeplads. Sådan nogle billeder må som udgangspunkt offentliggøres uden samtykke, men det er et krav om, at billeder skal være harmløse og at personer på billedet ikke må føle sig krænket.

Billeder af kunder i en forretning, ansætte på arbejde, besøgende på bar/natklub mm. vil normalt kræve et samtykke for offentliggørelse.

Portrætbilleder, inkl. gruppebilleder (f.eks. klassebilleder), hvor formålet er at afbilde en eller flere bestemte personer, kræver altid et samtykke. Dette gælder også offentliggørelse (på en hjemmeside mm.) af billeder af virksomhedens ansætte.

Det er vigtigt at huske, at et samtykke både kan være skriftligt og mundtligt. Derfor er det altid en god ide at spørge først, hvis man er i tvivl om et billede kan offentliggøres eller ej.

Situationsbillede - kræver ikke et samtykke:

Some description

Portrætbillede - kræver samtykke:

Some description

Senest opdateret d. 24. maj 2018