Du er her: Medlemsservice » Aftenskolehåndbogen » Databeskyttelse
EU's Databeskyttelsesforordning

EU's Databeskyttelsesforordning

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

OBS - gælder først 25. maj 2018!

Nedenstående er baseret på det materiale, der i skrivende stund er frigivet fra relevante instanser. Der kommer løbende nye informationer til, der ændrer på detaljer. Vi anser materialet for at være korrekt i hovedtræk, men der kan komme ændringer til. Derfor anbefaler vi, at alle aftenskoler snarligt forholder sig til materialet og reglerne - men at man venter med at lave den egentlige skriftlige tilpasning af de forskellige dokumenter, til vi er tættere på den 25. maj 2018. Dermed undgår man evt. at lave spildt arbejde.

Info- og dialogmøder

DOF afholder fire Info- og dialogmøder om den nye forordning rundt om i landet, så alle kan komme og høre nærmere og stille spørgsmål. Klik på det enkelte møde for at læse mere og tilmelding:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

EU’s databeskyttelsesforordning afløser den 25. maj 2018 den danske persondatalov og introducerer nogle nye krav og regler, som alle virksomheder – herunder aftenskoler – skal leve op til.

Selvom størstedelen af forordningen ikke markant er anderlades end det, som vi allerede kender fra den hidtidige persondatalov, er der alligevel nogle ting, som kræver lidt ekstra opmærksomhed.

Og opmærksomhed er lige det, som databeskyttelsesforordningen mht. aftenskolernes virke i bund og grund går ud på: Skolen skal være afklaret, hvilke persondata skolen behandler, med hvilket formål og med hvilke hjælpemidler. Med andre ord går det ud på at kunne dokumentere det, som skolen allerede ved.

For at hjælpe skolerne i dette arbejde har vi udarbejdet en række dokumenter, som vi anbefaler, at skolerne læser og tager stilling til.

Vores materiale er opdelt efter anbefalet læsningsprioritet:

Bør læses

Primært (dokumenter der skal tilpasses den enkelte skole)

  • Fortegnelse over behandlingsaktiviteter (Word-dokument, redigerbart)
    Forslag til en obligatorisk fortegnelse over behandlingsaktiviteter.
  • Persondatapolitik 
    Forslag til en obligatorisk beskrivelse af skolens Persondatapolitik, som skal ligge på skolens hjemmeside. Tilpas og udskift tekst, der er markeret med [ ].

Sekundært (er ikke obligatorisk – men en god hjælp)

Øvrigt (DOF tager initiativet)

  • Databehandleraftale
    Den obligatoriske aftale mellem DOF og skolerne, som DOF sender ud til skolerne til godkendelse. Af samme grund er den ikke tilgængelig her.

Senest opdateret d. 17. april 2018