Du er her: Medlemsservice » Aftenskolehåndbogen » Arbejdsmiljø » Krav til organisering
Print Friendly and PDF

Krav til organisering

Antallet af ansatte har betydning for sikkerheds- og sundhedsarbejdets organisering, men alle skal lave APV og dokumentere forløbet samt den årlige drøftelse.

Alle ansatte medregnes i optællingen, uanset timetal.

Reglerne kan sammenfattes som følger:

1 - 9 ansatte

  • Der er ikke krav om formel sikkerhedsorganisation. Det vil sige, at der ikke behøves at blive udpeget en sikkerhedsrepræsentant. 
  • Der er ikke krav om arbejdsmiljøuddannelse.
  • Der skal laves en arbejdspladsvurdering (APV).

10 - 34 ansatte

  • Sikkerheds- og sundhedsarbejdet skal organiseres gennem en formel sikkerhedsorganisation. Minimumskravet til en formel sikkerhedsorganisation er, at der er oprettet mindst én sikkerhedsgruppe.
  • Minimumskravet til sikkerhedsgruppen er, at gruppen skal bestå af en arbejdsgiverrepræsentant og mindst én arbejdstagerrepræsentant/sikkerhedsrepræsentant. Sikkerhedsrepræsentanten skal vælges af og blandt medarbejderne.
  • Arbejdsmiljøuddannelse er pligtig for sikkerhedsrepræsentanten.
  • Arbejdsmiljøuddannelse ikke pligtig for arbejdsgiverrepræsentanten/aftenskolelederen.
  • Der er krav om arbejdspladsvurdering (APV).

Mere end 34 ansatte
I virksomheder med 35 eller flere ansatte skal samarbejdet organiseres således, at der oprettes en arbejdsmiljøorganisation med følgende to niveauer:

  1. En eller flere grupper varetager de daglige opgaver vedrørende sikkerhed og sundhed. En gruppe består af 1 udpeget arbejdsleder og 1 valgt arbejdsmiljørepræsentant.
  2. Et eller flere udvalg varetager de overordnede opgaver vedrørende sikkerhed og sundhed. Er der i virksomheden oprettet en eller to grupper efter nr. 1, består udvalget af gruppens eller gruppernes medlemmer. Er der oprettet mere end to grupper, vælger arbejdsmiljørepræsentanterne mellem sig 2 medlemmer og arbejdslederne i grupperne mellem sig 2 medlemmer til udvalget. Formandskabet i et udvalg varetages af arbejdsgiveren eller en repræsentant for denne.

Der gælder i øvrigt samme regler som for virksomheder med 10 - 34.

Print Friendly and PDF

Senest opdateret d. 22. juni 2021