Du er her: Medlemsservice » Aftenskolehåndbogen » Arbejdsmiljø » Arbejdspladsvurdering (APV)
Print Friendly and PDF

Arbejdspladsvurdering (APV)

Den lovpligtige arbejdspladsvurdering (APV)

Det er arbejdsgiverens opgave at sørge for at der bliver lavet en skriftlig APV af forholdene på arbejdspladsen/arbejdsstedet samt at APV'en foretages i samarbejde med sikkerhedsorganisationen eller i samarbejde med de ansatte, hvis der ikke er oprettet formel sikkerhedsorganisation.

APV'en skal tages hensyn til arbejdets art, arbejdsstedets indretning samt virksomhedens størrelse og organisering. og skal forholde sig til de arbejdsmiljøproblemer, der er i virksomheden samt hvordan de løses.

Der er ingen form- eller metodekrav til hvordan en APV udformes, men der er krav om, at den indeholder:

  • En kortlægning af virksomhedens arbejdsmiljøproblemer.
  • En beskrivelse og vurdering af problemerne og deres årsager.
  • En prioritering og opstilling af handlingsplan til løsning af problemer, som ikke kan løses umiddelbart.
  • Retningslinjer for ansvaret for handlingsplanen, dens udførelse og kontrollen heraf.

APV'en skal være tilgængelig i virksomheden, men den skal hverken sendes til eller godkendes af Arbejdstilsynet.

Handlingsplanen skal justeres, når der sker ændringer i arbejdsforholdene, dog mindst hvert tredje år.

Materialer til APV

arbejdstilsynets hjemmeside er der masser af vejledninger og inspiration til APV.

Du kan også benytte DOF's skema og vejledning samt spørgskema, der kan uddeles til alle ansatte, som du kan hente herunder.

APV i kommunale lokaler

Arbejdsgivere, der lader arbejde udføre på samme arbejdssted, har pligt til at samarbejde om APV. Det betyder, at aftenskoler - evt. via folkeoplysningsudvalget/lokaleforvaltningen - bør indgå et samarbejde med den kommunale sikkerhedsorganisation. Det er imidlertid ikke muligt for aftenskolerne at overdrage ansvaret til hverken kommunen eller andre. Aftenskolen har med andre ord pligt til selv at sørge for at det sker.

Print Friendly and PDF

Senest opdateret d. 22. juni 2021