Overgangsåret

Den Ny Ferielov træder i kraft den 1. september 2020.

Overgangsår

Perioden fra 1. september 2019 til 31. august 2020 har været overgangsår. Dette overgangsår er nu ved at være slut, og derfor er der nogle ting, du som arbejdsgiver skal have på plads:

Timelønnede medarbejdere

Timelønnede medarbejdere er i hele overgangsåret indberettet og indbetalt til FerieKonto kvartalsvis, som tidligere. Du skal ikke foretage dig noget her.

  • Feriepenge optjent i perioden 1/1 2019 til 31/8 2019 afholdes/hæves via feriekort i perioden 1/5 2020 til 31/8 2020.
  • Feriepenge optjent i perioden 1/9 2019 til 31/8 2020 afregnes til FerieKonto. FerieKonto sørger for at overføre oplysninger og beløb til Lønmodtagernes Feriemidler, der administrerer feriepengene i overgangsåret. 

Der er to typer funktionærer i overgangsåret:

Funktionærer, der er fratrådt i overgangsåret

Feriepenge for fratrådte funktionærer skal ved fratrædelsen indbetales til FerieKonto. Her skal den optjente ferie opdeles således:

  • Optjent ferie i perioden 1/1 2019 til 31/8 2019
  • Optjent ferie i perioden 1/9 2019 og til fratrædelsen sker

Funktionærer, der fortsat er ansat efter overgangsåret

  • Feriedage/-penge optjent i perioden 1/1 2019 til 31/8 2019 afholdes i perioden 1/5 2020 til 31/8 2020
  • Feriedage-/penge optjent i perioden 1/9 2019 til 31/8 2020 indberettes til Lønmodtagernes Feriemidler. Denne indberetning skal ske senest den 31. december 2020.

Indberetning sker via e-Indkomst. Der skal på hver medarbejder indberettes:

  • Beløb (før skat)
  • Antal optjente feriedage
  • Om feriepengene indbetales nu, eller om de beholdes af arbejdsgiver til de forfalder

For skoler, der får kørt løn i DOF
I modtager i løbet af september en opgørelse over, hvad der er optjent af feriepenge og dage på de enkelte medarbejdere. Når i har godkendt denne opgørelse og returneret den udfyldt, indberetter DOF beløbene til Lønmodtagernes Feriemidler.

Arbejdsgivere bestemmer selv, om de vil indbetale hele det skyldige beløb til Lønmodtagernes Feriemidler, eller om de selv vil have pengene stående indtil forfald.

I 2021 bliver det muligt for dig som arbejdsgiver at indbetale de opsparede feriepenge helt eller delvist til Lønmodtagernes Feriemidler.

Du kan vælge at indbetale frivilligt på ethvert tidspunkt, dog minimum samlet for én person, og du skal som arbejdsgiver selv vælge, hvilke medarbejdere du ønsker, at indbetalingerne skal dække, når du foretager frivillige indbetalinger. Det kan fx være alle medarbejdere over 50 år. Valget af medarbejdere, du vil indbetale for, sker via selvbetjeningsløsningen på virk.dk.

Hvis man vælger at beholde pengene selv indtil forfald

Hvert år i juli (første gang i 2021) får du som arbejdsgiver en opkrævning fra Lønmodtagernes Feriemidler på de feriepenge, du lovpligtigt skal indbetale. Det vil sige for de af dine medarbejdere, der har ret til at få udbetalt deres feriepenge. Opkrævningen dækker de medarbejdere, der i perioden fra 1. marts samme år og frem til udgangen af februar det efterfølgende år opnår folkepensionsalderen.

Derudover bliver du som arbejdsgiver opkrævet for medarbejdere, der i perioden fra 1. marts året før til udgangen af februar i opkrævningsåret har fået udbetalt deres feriepenge fra Lønmodtagernes Feriemidler af andre grunde end opnåelse af folkepensionsalderen, fx ved død, førtidspension eller udrejse. Beløbene, der opkræves, er tillagt indeksering.

Den årlige opkrævning skal indbetales senest 1. september samme år. Du modtager selvfølgelig ikke en årlig opkrævning, hvis du allerede har valgt at indbetale alle medarbejdernes opsparede feriepenge til Lønmodtagernes Feriemidler.

Hvis man som arbejdsgiver vælger at beholde feriepengene selv, skal der betales en årlig indeksering svarende til lønudviklingen til Lønmodtagernes Feriemidler.

Én gang årligt vil arbejdsgivere få en meddelelse om, hvilken indeksering der gælder for de feriepenge, der endnu ikke er indbetalt til Lønmodtagernes Feriemidler.

Indekseringen starter 1. september 2020 og beregnes pr. påbegyndt måned, hvor feriepengene ikke er indbetalt til Lønmodtagernes Feriemidler.

Den sats, feriepengene indekseres efter, fastsættes første gang senest den 31. maj 2021 og gælder for feriepenge, arbejdsgivere har stående for perioden 1. september 2020 til 31. maj 2021. Efterfølgende bliver satsen fastsat én gang årligt. Inden udgangen af juli hvert år beregnes indekseringen af de feriepenge, der er placeret hos arbejdsgiveren i perioden 1. juni året før til 31. maj det indeværende år. Indekseringen tilskrives det samlede beløb, som arbejdsgiveren senere skal indbetale til Lønmodtagernes Feriemidler, og vil fremgå af virk.dk

Feriepenge, der bliver indbetalt til Lønmodtagernes Feriemidler i løbet af året, indekseres pr. påbegyndt måned, de har været placeret hos arbejdsgiveren før indbetaling. Du skal derfor som arbejdsgiver være opmærksom på, at indbetaler du frivilligt feriepenge i løbet af året, bliver du efterfølgende opkrævet en indeksering, som dækker perioden pr. påbegyndt måned efter den 31. maj, hvor den seneste årlige indekseringssats blev fastsat.

Hvis man vælger at indbetale alle feriepenge på én gang

Man kan som arbejdsgiver vælge at indbetale alle de skafyldige feriepenge på én gang. Når det samlede beløb er indbetalt til Lønmodtagernes Feriemidler, skal man ikke tænke mere på dem. Så er de ”ude af verden”.

Print Friendly and PDF

Senest opdateret d. 11. april 2022