Indberetnings-/indbetalingsfrister

Indberetningsfrist for timelønnede

For timelønnede medarbejdere skal der indberettes feriepenge/-dage den sidste dag i den halve måned, hvor lønperioden slutter + en halv måned.

• Hvis lønperioden fx slutter senest den 15. i en måned, skal der indberettes inden udgangen af samme måned.
• Hvis lønperioden slutter senest ved udgangen af en måned, skal der indberettes senest den 15. i den efterfølgende måned. Fristen vil derfor altid være den 15. eller den sidste dag i måneden.

Eksempel

Lønperioden slutter den 10. marts 2021. Indberetningsfristen er den 31. marts 2021.

Betalingsfrist for timelønnede

Fristen for betaling til FerieKonto bliver samme dag som indberetningsfristen. Hvis indberetningsfristen falder på en søndag eller helligdag, skal der senest betales den sidste bankdag inden fristen.

Det kan derfor opleves, at der skal betales til FerieKonto hver 14. dag.

Indberetnings- og betalingsfrist for fratrådte funktionærer

Fristen for indberetning/indbetaling til FerieKonto er den sidste dag i fratrædelsesmåneden. Hvis fristen falder på en søn- eller helligdag, skal der senest indberettes/indbetales den sidste bankdag inden fristen.

Print Friendly and PDF

Senest opdateret d. 11. april 2022