Feriehindringer

De første 4 ugers optjent ferie skal som udgangspunkt overføres til ny afholdelsesperiode, hvis der foreligger feriehindring.

Overført ferie pga. feriehindring skal afholdes før anden ferie og tæller ikke med i de 4 uger, som er underkastet feriepligten.

Overført ferie pga. feriehindring kan kun undtagelsesvis udbetales til lønmodtageren. Det er dog en betingelse, af feriehindringen skal bestå frem til udgangen af den følgende ferieafholdelsesperiode, og gælder kun hindringer som følge af sygdom eller barsel.

Eksempel

En lønmodtager skal have ferie i august, men bliver syg den 29/7 og raskmeldt den 3/12. 

Medarbejderen skal holde ferie fra den 3/12 og 4 uger frem, da de 4 uger ikke kan overføres, hvis ikke der er feriehindring.

Hvis de 4 uger ikke er afholdt i afholdelsesperioden, og der ikke har været feriehindringer, skal feriepengene indbetales til Arbejdsmarkeds Feriefond. Dvs. at medarbejderen ”mister” sin ferie.

Skyldes feriehindringen sygdom eller barsel, og består feriehindringen fortsat frem til udgangen af den følgende afholdelsesperiode, kan feriebetaling udbetales til lønmodtageren.

Print Friendly and PDF

Senest opdateret d. 11. april 2022