Afholdelse af ferie

Ramme for afholdelse:

  • Ret til at holde 5 ugers ferie i afholdelsesperioden
  • Ret til at holde 4 ugers ferie i ferieåret
  • Ret til at holde 3 ugers sammenhængende ferie i hovedferieperioden (1/5 – 30/9)
  • Uanset optjening ret til at holde 5 ugers ferie i en ferieafholdelsesperiode (for egen regning)
  • Ferie på forskud efter aftale med arbejdsgiver

Der skal afholdes min. 2 ugers ferie i sammenhæng. Her tæller ferie/fridage ikke med, altså kan man ikke holde en uges ferie og tage 5 ferie/fridage.

Lønmodtageren har ikke pligt til at afholde mere ferie, end der er optjent, men lønmodtageren har ret til at holde 5 ugers ferie i en ferieafholdelsesperiode (resten er for egen regning).

Afholdelse af betalt ferie på forskud

  • En arbejdsgiver og en lønmodtager kan aftale, at lønmodtageren kan afholde betalt ferie på et tidspunkt, hvor denne endnu ikke er optjent.
  • Hvis en sådan aftale indgås, fradrages den afholdte ferie i den ret til betalte ferie, som derefter optjenes i det pågældende ferieår.
  • Fratræder lønmodtageren, inden udligningen er sket, er arbejdsgiver berettiget til at modregne med værdien af den afholdte ferie i lønmodtagerens udestående krav på løn og feriebetaling.
  • Der kan ikke gives mere forskudsferie end, hvad der kan optjenes ret til betaling for i ferieåret, og man kan ikke modregne ferie på forskud i et nyt ferieår.

Print Friendly and PDF

Senest opdateret d. 11. april 2022