Den ny ferielov

Den ny ferielov

Der kommer en ny ferielov, der træder i kraft den 1. september 2020. Baggrunden for den nye ferielov er, at den skal opfylde EU-retlige forpligtelser, der sikrer samtidighedsferie. Ved samtidighedsferie forstås, at ferie kan afholdes i takt med at den optjenes (Fra 1. september 2019 og frem til den nye lovs ikrafttræden vil der være en overgangsperiode, hvor specielle regler er gældende).

De grundlæggende principper videreføres:

  • Lønmodtageren optjener fortsat ret til fem ugers betalt ferie om året (2,08 dages ferie pr. måneds ansættelse)
  • Feriebetalingen består fortsat enten af løn under ferie og et ferietillæg eller af feriegodtgørelse på 12,5%
  • Ikke afholdt ferie afregnes ved fratræden fortsat som feriegodtgørelse
  • Ferien fastlægges efter samme retningslinjer som i dag

Ændringer

Der skal ske månedlig indbetaling til FerieKonto og ikke kvartalsvis, som det sker i dag.

Desuden kan du herunder læse mere om de væsentligste ændringer i Den ny ferielov:

Print Friendly and PDF

Senest opdateret d. 11. april 2022