Du er her: Medlemsservice » Aftenskolehåndbogen » Arbejdsgiverforpligtelser » Arbejdsmiljø » Arbejdspladsvurdering (APV)

Arbejdspladsvurdering (APV)

Den lovpligtige arbejdspladsvurdering (APV)

Af reglerne om arbejdspladsvurdering der skal gennemføres i alle virksomheder uanset størrelse fremgår blandt andet:

 • At arbejdsgiveren skal sørge for, at der udarbejdes en skriftlig APV af sikkerheds- og sundhedsforholdene på arbejdspladsen navnlig med henblik på at sikre en skriftlig behandlingsmåde i forbindelse med den nærmere planlægning, tilrettelæggelse og gennemførelse af arbejdspladsvurderingen, og at sikre, at resultatet heraf gøres synligt.
 • At arbejdsgiveren skal sørge for, at APV'en foretages i samarbejde med sikkerhedsorganisationen eller i samarbejde med de ansatte, hvis der ikke er oprettet formel sikkerhedsorganisation.
 • At der ved udarbejdelse af en APV'en skal tages hensyn til arbejdets art, arbejdsstedets indretning samt virksomhedens størrelse og organisering.
 • At APV'en skal tage stilling til de arbejdsmiljøproblemer, der er i virksomheden, og hvordan de løses. De nødvendige løsninger skal angives i APV'en.
 • Der er ingen formkrav til en APV eller til den metode, efter hvilken den udarbejdes, men der er krav om, at den indeholder:
  • En kortlægning af virksomhedens arbejdsmiljøproblemer.
  • En beskrivelse og vurdering af problemerne og deres årsager.
  • En prioritering og opstilling af handlingsplan til løsning af problemer, som ikke kan løses umiddelbart.
  • Retningslinjer for ansvaret for handlingsplanen, dens udførelse og kontrollen heraf.

APV'en skal forefindes i virksomheden, men den skal hverken sendes til eller godkendes af Arbejdstilsynet.

Handlingsplanen skal justeres, når der sker ændringer i arbejdsforholdene, dog mindst hvert tredje år.

Der kan hentes inspiration og vejledning til arbejdet omkring APV på Arbejdstilsynets hjemmeside. Skriv "APV" i søgefeltet. 

Du kan også benytte DOF's skema og vejledning samt spørgskema, der kan uddeles til alle ansatte, som du kan hente herunder.

APV i kommunale lokaler

Arbejdsgivere, der lader arbejde udføre på samme arbejdssted, har pligt til at samarbejde om APV. Det betyder, at aftenskoler - evt. via folkeoplysningsudvalget/lokaleforvaltningen - bør indgå et samarbejde med den kommunale sikkerhedsorganisation. Det er imidlertid ikke muligt for aftenskolerne at overdrage ansvaret til hverken kommunen eller andre. Aftenskolen har med andre ord pligt til selv at sørge for at det sker.

Print Friendly and PDF

Senest opdateret d. 3. oktober 2019