Statistik

I DOF - og i nogle kommuner - samler vi via det årlige indberetningsskema oplysninger ind om, hvordan skolernes undervisning fordeler sig på forskellige områder. 

Vi bruger oplysningerne til at følge udviklingen af aftenskolefagene.

Grundlæggende fag

Sprog, dansk, regning mv. Fag der kan henføres til de grundlæggende kundskaber kendt fra folkeskolen.

Sundhedsfag

Krop, kost, herunder fx bevægelse, afspænding, yoga, ernæringslære mv. Fag, der udvider den enkeltes viden om forebyggelse og vedligeholdelse af kroppen, og som forbereder og motiverer til en sundere livsstil.

Manuelle fag

Håndværksfag, tegning, broderi, pilefelt mv. Fag der tager udgangspunkt i ”håndens arbejde”, herunder de kulturbevarende håndværk og indøvelse af kunstfagenes grundlæggende teknikker til den kreativt udviklende overbygning i brugen af fagene.

Kulturfag

Litteratur, historie, religion, miljø, EU mv. Fag, der belyser de forskellige samfunds kollektive baggrund samt fag der beskæftiger sig med demokratiopfattelse og nutidens viden og strømninger.

Musiske fag

Kor, sammenspil, folkedans, drama mv. Fag der med udgangspunkt i musisk samvær indøver viden og teknikker - fra reproduktion til det kreativt udviklende improvisatoriske element.

Instrumentalundervisning

Fag hvor der indøves teknik og færdigheder på ét musikinstrument eller stemmetræning.

Personllighedsudviklende fag

Pædagogik, psykologi mv. Fag der belyser viden om menneskets interaktive ageren og skaber indsigt og forståelse for dets indre processer.

Kommunikationsfag

IT, skriveværksteder mv. Fag, hvor der indøves teknik og færdigheder på elektroniske redskaber samt funktioner og muligheder ved tilknyttet software (programmer). Endvidere fag der indøver teknikker i forbindelse med formidling af kendt viden samt udvikler teknik til frembringelse af kreative formidlingsprocesser.

Andet

Fag der ikke kan rubriceres under de foregående.

Print Friendly and PDF

Senest opdateret d. 11. april 2022