Du er her: Medlemsservice » Aftenskolehåndbogen » Administration » Oplysninger om deltagere

Oplysninger om deltagere

Alle deltagere 

En forening som modtager tilskud efter Folkeoplysnigslovens kapitel 4, bortset fra § 8 stk. 2 (10 pct.puljen) skal oplyse navn og adresse samt fødselsdato og år til kommunalbestyrelsen på de deltagere, der indgår i tilskudsberegningen.

Udenbys deltagere

Alle har ret til at deltage.

Deltagelse i undervisning, studiekredse og foredrag mm. er ikke betinget af bopæl i den kommune, hvor virksomheden finder sted.

Deltagers hjemstedskommune

Kommunalbestyrelsen kan kræve godtgørelse for udgifter i forbindelse med undervisning og studiekredse fra deltagernes hjemstedskommune. Hjemstedskommunen er den kommune, hvor den pågældende er tilmeldt folkeregisteret på starttidspunktet for holdet.

Udenbys deltagere

Skolen skal oplyse personnummer på deltagere, der har hjemsted i en anden kommune, og som deltager i undervisning og studiekredse, når deltagerne indgår i tilskudsberegningen. Skolen skal gøre deltagerne opmærksom på, at personnummeret vil blive videregivet til kommunalbestyrelsen, herunder folkeoplysningsudvalget, hvis kommunen har nedsat et sådant.

NB! Da der ikke er mellemkommunal udligning for foredrag, kræves ikke personnummer for deltagere i foredrag, men navn, adresse og fødselsdato.

Handicaperklæringer

Deltagere med handicap har jf. folkeoplysningsloven og -bekendtgørelsen ret til undervisning særligt tilrettelagt for handicappede, når den pågældende er handicappet i relation til undervisning i det konkrete emne. Lov og bekendtgørelse stiller ikke længere noget krav om, at deltageren skriftligt overfor foreningen skal erklære sig handicappet i relation til deltagelse i undervisning i det konkrete emne, men kommunen kan fortsat opretholde krav om en handicaperklæring fra deltagerne.

Læs mere om handicaperklæringer her.

Dansk personnummer 

Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at personer, der ikke har dansk personnummer, kan indgå i tilskudsberegningen.

Print Friendly and PDF

Senest opdateret d. 17. december 2018