Kopiering og Copydan

DOF har sammen med de andre landsdækkende oplysningsforbund indgået en aftale med Copydan om kopiering på medlemsskolerne. Bemærk, at din skole skal være tilmeldt aftalen (hvilket sker ifm. den årlige indberetning til DOF) for at kunne bruge aftalen. Aftalen sikrer, at skolens undervisere kan kopiere efter nedenstående regler. Den enkelte skole betaler et årligt beløb baseret på antal undervisningstimer for deltagelse i aftalen.

Hvad og hvor meget må du kopiere?

- når din skole har en kopieringsaftale

Some description
Klik på ovenstående billede for at se det i et større format på Copydans hjemmeside. Du kan også få det tilsendt som plakat ved henvendelse til Lars Refsing.


Fra et tekst- eller nodemateriale må du kopiere:
20 %
max. 20 sider pr. elev pr. skoleår
Eksempel: Er det samlede materiale, du kopierer fra, på under 100 sider, gælder 20 %-reglen, fordi 20 % af f.eks. 50 sider = 10 sider.

Eksempel: Er det samlede materiale på mere end 100 sider, gælder max. 20-siders-reglen, fordi 20 % af 100 sider = 20 sider, der er det højeste antal sider, du må kopiere.

Du må dog altid kopiere op til 4 sider uanset materialets samlede længde.
Eksempel: Hvis du vil kopiere fra et hæfte på 6 sider, må du gerne kopiere 4 sider, selvom det overskrider  20 % af det samlede sidetal. 
 
Siderne, der kopieres, er pr. elev pr. skoleår pr. materiale. Det betyder, at den samme elev kun må få adgang til 20 % max. 20 sider af f.eks. en bog inden for et skoleår.

Materialer og medier du må kopiere fra? 

Alle typer af tekst- og nodeudgivelser, både danske og udenlandske udgivelser og både digitale og trykte medier, som f.eks.:
Bøger
Tegneserier
Tidsskrifter
E-bøger (e-bøger må ikke digitalkopieres, hvis de står på denne liste: Liste over e-bøger (Copydans hjemmeside). De må dog gerne printes ud) 
Digitale læremidler (der er undtagelser for visse abonnementer og licenser til digitale læremidler (Copydans hjemmeside))
Internettet 
Blogs 
Digtsamlinger
Sang- og nodehæfter 
Aviser (må kun fotokopieres og printes) 
…og meget mere.

Hvem gælder reglerne for?

Alle ansatte på skolen er dækket af kopieringsaftalen med Copydan Tekst & Node. De kan derfor kopiere i henhold til de regler, der er beskrevet her. Der er dog én ting, I skal være særligt opmærksomme på:

Hvis der i skolens regi fremstilles digitale kopier til administrativ brug, dvs. kopier, der ikke skal anvendes i forbindelse med undervisning, må værker, der findes på www.tekstognode.dk/nedlagtforbud, ikke digitalkopieres. Materialet må dog gerne fotokopieres.

Det skyldes, at enkelte rettighedshavere kan ønske, at deres materiale ikke digitalkopieres til andet end undervisning.
Elever, der kopierer i forbindelse med undervisningen, er også dækket af kopieringsaftalen.

Læs mere

Print Friendly and PDF

Senest opdateret d. 11. april 2022