Administration

Administration

Administration dækker her over den almindelige drift, der ikke falder ind under ansættelser eller foreningsdrift.

Dette afsnit er mest relevant for skoleledere.

Registrering af foreningen

Som skoleleder skal du have styr på en række administrative værktøjer. Læs her om NemID medarbejdersignatur, NemID nøglekort/nøglefil, NEMkonto, e-Boks (digital postkasse), Skattekonto, CVR-nummer og fuldmagt.

Oplysninger om foreningen

Kommunen har krav om at få diverse oplysninger.

Oplysninger om deltagere

Om deltagere, udenbys deltagere, handicaperklæringer mm.

Statistik

Opsamling af information om, hvilke fag, der udbydes i aftenskolerne.

Kopiering og Copydan

Hvad og hvor meget må du kopiere?

Børneattester

Vigtigt, hvis I har aktiviteter for børn og unge.

Print Friendly and PDF

Senest opdateret d. 11. april 2022