Sådan fungerer DOF's lønkørsel

Lønnen anvises fra skolens egen bankkonto til lærernes bankkonti og er altid til disposition den sidste hverdag i måneden.

Der skal laves en aftale om OverførselsService, som skal godkendes af både skolens bank og OverførselsService, før lønkørsel kan gå i gang.

DOF skal have oplysninger på alle lønmodtagere (Benyt Læreroplysningsskema længere nede).

Hver måned skal der indberettes cpr.nr. samt antal timer på de personer, der skal have løn udbetalt (se Lønindberetningsskema herunder). Skemaet skal indsendes forud for hver lønkørsel.

Hvis skolen indberetter løn via ASA, er fremgangsmåden lidt anderledes, men det oplyses til den enkelte skole.

Skolelederen vil som udgangspunkt få læseadgang til lønprogrammet Intect, hvilket betyder, at lederen hver måned kan udskrtive de bilag, der måtte ønskes.

Medarbejdere kan, via sin mailadresse, se sin lønseddel i Intects app.

Der afregnes automatisk A-skat, AM-bidrag og feriepenge hver måned. ATP bliver afregnet kvartalsvis.

Alt vedr. løn indberettes til e-lndkomst.

Det er vigtigt, at skolen ved hver udbetaling tjekker, at alle beløb bliver hævet fra skolens konto. DOF får ikke besked, hvis noget går galt i betalingen.

Hvis skolen bruger ASA, så trækker vi alle oplysninger (læreroplysninger+ lønindberetning) direkte fra systemet. Hvis du er i tvivl om, hvordan du får gjort lønnen klar via ASA, så skal du kontakte Martin Michel.

Senest opdateret 25. juli

Jytte

Jytte Andersen

Konsulent
Martinm

Martin Michel

IT-konsulent