Det gode projekt

Succes i forbindelse med fundraising afhænger ikke blot af en velformuleret ansøgning, men at man har unik og bæredygtig projektidé. Det gode projekt er en forudsætning for, om du kan sno dig igennem nåleøjet hos fondene og puljerne og få rejst de nødvendige midler til realiseringen af dine projekter. 

Forudsætningen for et godt projekt er, at man ved hvad et projekt er og hvordan adskiller det sig fra det daglige arbejde i aftenskolen. Her er en kort oprids af, hvad der kendertegner et projekt og projektarbejdsformen. 

 1. Et projekt er en opgave med et eget mål
 2. Et projekt adskiller sig fra den daglige drift. Dvs. noget nyt!
 3. Et projekt forløber i en afgrænset tidsperiode og med en begrænset ressourceramme

Et projekt organiseres på en særlig måde: 

 1. Styregruppen 
  Formulerer projektets målsætning og rammer. Består af personer med den fornødne faglige og formelle kompetence til at varetage projektets styring.

 2. Projektleder
  Leder projektarbejdet.

 3. Projektgruppe
  Udfører projektarbejdet. Sammensættes af medarbejdere med forskellige funktioner, således at der overensstemmelse mellem opgavekrav og kompetencer i projektgruppen.

Et projekt kan med fordel inddeles i følgende faser: 

1. fase: Målformulering
Her udvikles og afklares projekts formål og mål; Der laves interessentanalyse; Projektets aktiviteter defineres; Ressourcebehov afklares; Tidsplan udarbejdes; Og projektets organisering fastsættes.

2. fase: Planlægning 
Her laves en egentlig handlingsplan for projektforløbet: Hvem gør hvad, hvornår?

3. fase: Implementering
Her går projektet igang og gennemføres.

4. fase: Evaluering

Har du brug for rådgivning? 
DOF's medarbejdere står altid til rådighed med vejledning og faglig sparring til projekter og idéudivikling på din aftenskole. 

Print Friendly and PDF

Senest opdateret d. 11. april 2022