Du er her: Inspiration » Kommunalvalg '17 » Søg indflydelse i kommunen

Søg indflydelse i kommunen

Vælg din repræsentant

Når der er kommunalvalg, betyder det samtidig, at Folkeoplysningens ’brugere’, herunder aftenskolerne, efterfølgende skal vælge nye repræsentanter til kommunens udvalg på området, uanset om det hedder Folkeoplysningsudvalg, §35 stk. 2 udvalg eller lignende.

Husk at møde op, og giv din mening til kende, når kommunen indkalder til valgmøde!

Aftenskolernes repræsentant har en vigtig rolle som medlem af udvalget. Repræsentanten er aftenskolernes fælles talerør og har mulighed for indflydelse på udvalgets dagsordener.

Vigtigt, at alle er med

Det er vigtigt at bakke op om disse anstrengelser, fordi aftenskolerne har stor indflydelse på vilkårene i kommunerne. Selv om man ikke selv ønsker at sidde på en fremtrædende udvalgspost, er opbakningen fra selv den mindste aftenskole vigtig som et signal om, at aftenskolerne uanset størrelse står sammen om at skaffe sig de bedst mulige vilkår.

Vær med i et aftenskolesamråd

I over halvdelen af landets kommuner har aftenskolerne dannet et aftenskolesamråd. Det er en stor styrke, at aftenskolerne optræder samlet i forhandlingerne med kommunen gennem en repræsentant, der har sit bagland i aftenskolesamrådet.

Hjælp til aftenskolesamråd

Hvis der ikke er et samråd i kommunen, hjælper Oplysningsforbundenes Fællesråd (OF) med stiftelse af et samråd. Hvis bestående samråd ønsker at udvikle deres virke, kan man også hente hjælp hos OF. Kontakt DOF herom.

Folkeoplysningsloven om brugerindflydelse

Vil du vide mere om reglerne for Folkeoplysningslovens brugerindflydelse §35 stk. 2 udvalg, så kan du læse Kommunernes Landsforenings notat om emnet her. (pdf på KL's hjemmeside)

Kommunalbestyrelsen bestemmer, om der skal ske udpegning eller valg til udvalget, og der er ikke fastsat en formel dato for, hvornår udvalget skal være etableret. Disse ting fremgår som regel af udvalgets vedtægter.

Folkeoplysningspolitikken i kommunen

Kommunen skal ifølge §34 i Folkeoplysningsloven vedtage og offentliggøre en politik for den folkeoplysende virksomhed. Dette skal ske efter inddragelse af de folkeoplysende organisationer.

Det sker gennem et udvalg, som kommunen skal oprette ifølge Folkeoplysningslovens §35 stk. 2. Dette udvalg hedder mange steder Folkeoplysningsudvalg, men der findes også andre benævnelser.

Udvalget skal inddrages i:

  • Udformning af kommunens folkeoplysningspolitik
  • Budget for den folkeoplysende virksomhed
  • Tilskudsregler for den folkeoplysende virksomhed

Det er netop her, man kan få indflydelse på aftenskolernes vilkår i fremtiden. Specielt omkring tilskudsreglerne er det vigtigt, at aftenskolerne skal inddrages i udarbejdelsen. Det drejer sig jo om afgørende ting som tilskudsbrøker, regler for handicaphold, regler for små hold, pensionisttilskud mv.

Hjælp til processen omkring valg mv.

Har du brug for hjælp i forbindelse med valg til §35 stk. 2 udvalg (Folkeoplysningsudvalg), udarbejdelse af folkeoplysningspolitik og tilskudsregler, så ret henvendelse til DOF’s konsulenter på området.
DOF har udgivet to publikationer om aftenskolerne i kommunerne, dels til politikerne og dels til aftenskolelederne. Du kan finde dem her.

Senest opdateret d. 30. oktober 2017