Du er her: Inspiration » Kommunalvalg '17 » Kom ind i (valg)kampen

Kom ind i (valg)kampen

Der er nu knap en måned til kommunalvalget, og kandidaterne gør alt for at få deres budskaber igennem og møde vælgerne – både ansigt til ansigt, ved vælgermøder og på digitale platforme som Facebook.

MEN det giver også aftenskolerne mulighed for at komme i dialog og debat med kandidaterne og dermed give dem inspiration og idéer, ligesom kandidaternes syn på folkeoplysning generelt og aftenskole specifikt kan bringes frem i lyset.

Nedenfor får du fem små idéer til, hvordan du kan bruge det forestående kommunalvalg til at skabe positiv opmærksomhed omkring aftenskolen.

1) Vælgermøder

Stil spørgsmål på vælgermøder!

Ofte er det de mere toneangivende politikere, som deltager i panelerne, hvorfor det er en oplagt mulighed at deltage og gøre opmærksom på aftenskolens bidrag til borgernes uddannelse, fritidsliv, sundhed og generelle livskvalitet. Desuden er det muligheden for, at få politikerne til at forholde sig til kommunens fritids- og kulturpolitik, folkeoplysningspolitikken, den økonomiske prioritering af den folkeoplysende voksenundervisning eller kommunens villighed til at tænke partnerskaber og inddragelse af bl.a. aftenskolen ind i den kommunale opgaveløsning.

Vælg at deltage i et relevant vælgermøde og giv et godt og kort eksempel på, hvad din aftenskole gør, kan eller vil og stil politikerne et relevant spørgsmål med relation til aftenskoleverdenen.

Hvis der i din kommune er et aftenskolesamråd eller lignende, kan du overveje at bruge dette som afsæt for at skabe opmærksomhed ved et vælgermøde.

2) Aviserne

Generelt er lokalaviserne et medie, som kandidater bruger flittigt – og et sted, hvor du kan skabe opmærksomhed omkring aftenskolen og præge kandidaternes syn på den folkeoplysende voksenundervisning.

Vær opmærksom på, at ved at bruge husstandsomdelte ugeaviser kommer dit budskab ud til flest læsere, mens dagbladene ofte er et bedre medie for debat, men for færre læsere.

Skriv et læserbrev, hvor du giver et godt og kort eksempel på, hvad din aftenskole gør, kan eller vil og stil én eller flere politikere et relevant spørgsmål med relation til aftenskoleverdenen. Ret spørgsmålet direkte til navngivne kandidater – eksempelvis de to/tre mest sandsynlige vindere af borgmesterposten. Skriv kort og klart, vær konkret og direkte og undgå at skabe konflikt. Du kan efterfølgende give dit læserbrev et liv på Facebook ved at poste det selv eller dele avisens digitale udgave af dit læserbrev.

3) Ansigt til ansigt

Rigtig mange kandidater er på gader og stræder frem mod valgdagen for at gøre opmærksom på sig selv og komme i dialog med vælgerne. Det kan være en rigtig god anledning til at tale aftenskolens sag.

Vær forberedt på en dialog med en eller flere kandidater, når du færdes, hvor de kan være til stede, eller hold øje med aviserne, relevante hjemmesider eller Facebook og opsøg selv kandidaterne, hvor de er.

Hvis det er muligt, bør du vælge at søge dialog med toneangivende politikere, som med stor sandsynlighed bliver valgt. Din dialog med kandidaterne bør være relativ kort og indeholde minimum to ting: 1) en god aftenskolehistorie, som en kandidat kan forholde sig til og 2) et relevant spørgsmål eller opfordring med relation til aftenskoleverdenen.

Hvilke emner?
Det afhænger helt af din kommune og din aftenskoles interesser, hvilke emner der kan være relevante at spørge kandidaterne om, men her er nogle bud:

  • Størrelsen på aftenskoletilskuddet
  • Lokaletilskud
  • Partnerskaber med kommunen
  • Den lokale folkeoplysningspolitik

Du kan også tage udgangspunkt i folderne 'Aftenskolen - En sund samfundsøkonomisk investering', der tidligere er sendt ud til medlemsskolerne – og kan findes på her.

4) Facebook

Mange kandidater bruger de sociale medier og i særlig grad Facebook i deres valgkamp både til at gøre opmærksom på sig selv og deres politiske mærkesager, men også for at komme i dialog med vælgerne!

Opsøg dialogen på Facebook og gør opmærksom på aftenskolen. Sørg for, at du skriver på kandidatens væg, så det er synligt for andre også. Eller anvend de debat- og politikgrupper, der ofte er oprettet med afsæt i den enkelte kommune.

På den måde forpligter du kandidaten til at svare, og du skaber synlighed om dit spørgsmål i en bredere kreds.

Husk, at dit indlæg bør være relativt kort og koncentrere sig om ét enkelt spørgsmål eller én enkelt opfordring – så du ikke fylder unødigt og trætter kandidaten og de andre besøgende. Det er aldrig god stil at forsøge at fylde hele debatten.

5) Hjemmesider

De fleste partier/lister har en hjemmeside, og mange kandidater har også egen hjemmeside. De bruger hjemmesiderne til at gøre opmærksom på sig selv og deres politiske mærkesager.

Hjemmesiderne bruges ikke i samme omfang som Facebook til dialog med vælgerne, men ikke desto mindre er hjemmesiderne værd at bruge opmærksomhed på. For det første kan du eventuelt finde informationer om, hvor du kan møde partiets kandidater, og for det andet kan du finde informationer om, hvorvidt et parti eller en kandidat har formuleret synspunkter med relation til aftenskolen.

Brug også gerne hjemmesiden som indgang til at gøre opmærksom på aftenskolen. De fleste hjemmesider har en funktion, som giver dig mulighed for at skrive en besked, du skal som regel klikke på ’Kontakt’, hvorefter du får mulighed for at skrive til partiet/listen eller kandidaten. Vælg at skrive en besked, hvor du giver et godt og kort eksempel på, hvad din aftenskole gør, kan eller vil og stil et relevant spørgsmål med relation til aftenskoleverdenen.

Senest opdateret d. 30. oktober 2017