Du er her: Inspiration » Debatskabende aktiviteter

Debatskabende aktiviteter

10 procent af det tilskud, aftenskolen får fra kommunen i henhold til folkeoplysningsloven, skal bruges på debatskabende aktiviteter. I Aftenskolehåndbogen kan du læse om reglerne for debatpuljen, og herunder kan du få inspiration til debatarrangementer.

Som titlen antyder, så er en debatskabende aktivitet noget, som giver anledning til debat. Det kan f.eks. være i form af et panel, som debatterer et emne, eller det kan være debat blandt deltagerne på baggrund af et oplæg. Pointen er, at der skal være et væsentligt element af debat og sættes en samtale i gang imellem mennesker.

Emner

Det kan være en god idé at sætte aktuelle emner på dagsordenen. Følg med i nyhederne både lokalt og nationalt og se også hvad der giver anledning til kommentarer på sociale medier. Lyt til hvad der tales om i pauserne på holdene eller over køledisken.

De fleste, som er på Facebook, har nok oplevet, at debatten der ikke altid er nuanceret og konstruktiv, og at der er stor forskel på at tale sammen ansigt til ansigt og på at skrive kommentarer på et opslag. Mange er holdt op med at kommentere, fordi de ikke orker tonen. Overvej hvordan aftenskolen kan flytte aktuelle temaer væk fra skærmen og ud i virkeligheden til en rigtig debat.

Sker der noget aktuelt i lokalområde, som aftenskolen kunne være med til at sætte på dagsordenen? Det kan være alt fra skolelukning, opsætning af vindmøller, modtagelse af flygtninge eller en ny kulturpolitik. Aktuelle emner kan også være af mere global eller national karakter, som hvad der er op og ned i klimadebatten eller hvad man kan bidrage til lokalt for at nå FN’s verdensmål.

Har aftenskolen et særligt fagligt fokus kan man tage udgangspunkt i det. En sundhedsskole kan tage emner op som kropsfiksering blandt unge, en musikaftenskole kan tage emner op om musik og følelser, en kunstskole kan drøfte om der findes god og dårlig smag indenfor kunst.

Emnerne til debatskabende arrangementer kan spænde vidt, og filosofiske spørgsmål eller personlige beretninger kan også give anledning til debat. Et foredrag i sig selv er dog ikke en debatskabende aktivitet. Vælger man alligevel løsningen med at hyre en foredragsholder til et spændende emne, kan man sætte en debat i gang om emnet f.eks. ved at stille spørgsmål, som deltagerne kan tale om ved bordene, så den refleksion, man har fået af foredraget, bliver drøftet.

Form

Inden man sætter sig fast på en mødeform, er det en god idé at overveje hvilket emne, der er på dagsordenen og hvad man gerne vil have at deltagerne går fra mødet med. Man kan fremme debatten ved måden deltagerne placeres på. En sal med stolerækker appellerer sjældent til samtale mellem mennesker, så måske skal de i stedet for placeres i grupper og evt. skifte gruppe undervejs.

En debatskabende aktivitet kan også være et debatpanel, og her er det en god idé at sikre sig en god ordstyrer, som både involverer paneldeltagerne og de fremmødte i salen.

Debatskabende aktiviteter kan også foregå på andre lokationer end i en mødesal. Det kan være ude i naturen eller på torvet alt afhængigt af emnet, der debatteres.

Der findes forskellige samtaleformer, som man kan lade sig inspirere af og videreudvikle på. F.eks. samtalesaloner eller Pecha Kucha.

Fordele ved debatskabende aktiviteter

De debatskabende aktiviteter kan bruges aktivt til markedsføring, fordi man har mulighed for at komme ud til andre målgrupper og for at placere sig som en væsentlig aktør i lokalsamfundet, og vise hvem man er og hvad man kan.

Debatskabende aktiviteter kan laves sammen med andre, blot man laver regnskab hver for sig. Det kan således være en mulighed for at få gode samarbejder op at stå.

Indtægterne ved debatskabende aktiviteter tilfalder aftenskolen og kan dermed bidrage til flere folkeoplysende aktiviteter.

 

Print Friendly and PDF

Senest opdateret d. 23. oktober 2019