Frivillige motionsvenner

Hvad er en frivillig motionsven?
En frivillig motionsven er en person, der kommer ud til de mindre mobile ældre, som ofte er isolerede i hjemmet, og som sjældent deltager i det sociale liv. Motionsvennen hjælper dem med at lave lettere motion i hjemmet én gang om ugen og af ca. 1½ times varighed.

De benyttede øvelser kan være lettere styrketræning, trappetræning, bevægeligheds- og balancetræning samt udendørs gåture og lignende.

Hvordan bliver den frivillige klædt på til opgaven?
Den frivillige motionsven opnår viden og inspiration ved at deltage på et særligt tilrettelagt kursus i aftenskolen, og den frivillige kan med dette netværk i ryggen herefter trygt møde en modtager.

Hvad er formålet med projektet?
Formålet med projekt Frivillig Motionsven er at skabe motionstilbud til ældre hjemmeboende, der ellers ikke ville være aktive, for derigennem at styrke disses funktionsevne og sociale relationer. Initiativet kan indgå i partnerskab med kommunens sundhedsindsats.

Der er tale om et frivilligt motionstilbud, der intet har med genoptræning eller visitation at gøre, hvorfor rammerne for træningen (tid, varighed, øvelsesvalg mv.) alene aftales mellem den frivillige motionsven og modtageren.

Kontakt Lars Refsing for at få tilsendt en vejledning for skoleledere.

Print Friendly and PDF

Senest opdateret d. 11. april 2022