Du er her: DOF Underviser » Kurser og efteruddannelse » Kurser i DOF

Kurser for undervisere

I nedenstående finder du kurser målrettet undervisere, der er tilknyttet en DOF medlemsskole.

Kurser målrettet skoleledere, bestyrelsesmedlemmer samt administrative medarbejdere finder du hér.

Navn Start Sted Underviser  
Ryggen i balance - stabil og bevægelig Venteliste 03‑02‑2018 APA, København Ø Mette Bøeg
Se mere   Luk  
Se mere   Luk  

Målgruppe
Undervisere i sundhed og bevægelse

Mål og indhold
Hvirvelsøjlen udgør vores centrum i kroppen og stort set alle bevægelser involverer søjlen.
Åndedrættet er ligeledes centralt i mennesket.

Når man har ondt i ryggen påvirkes åndedrættet, som typisk bliver mere overfladisk og låst. Når åndedrættet bliver mere låst kan det få ryggen til at stivne endnu mere. Derfor skal vi på kurset arbejde med, hvordan man med opmærksomhed på åndedrættet kan tilføre kroppen mere ilt, skabe bedre balance i nervesystemet og derved minimere ryg-generne.

Ryggens funktionelle balance hænger i høj grad sammen med vores kropsholdning, benenes styrke og føddernes kontakt til jorden. Vi vil på kurset beskæftige os med begrebet jordforbindelse og kroppens funktionelle holdning, når vi sidder, står og går.
Stabilitet og styrke omkring kropsstykket er afgørende for, om vi kan klare de krav, der stilles til ryggen i løbet af dagen. Bevægelighed skaber i kombination med stabilitet og styrke forudsætning for en ryg i balance.

I den forbindelse vil jeg komme med bud på, hvordan man kan arbejde med styrke og stabilitetstræning, samt øvelser, der kan aflaste, når ens kursister har ondt. Smerter stresser kroppen, så det handler om at bryde smertecirklen og skabe en bedre balance i kroppen.
For at få det bedre er det nødvendigt at holde kroppen i bevægelse og blive mere opmærksom på sine kropslige vaner. Kropsbevidsthed - bevidsthed omkring vanerne er derfor en del af indholdet i kurset.

Vi vil på kurset komme ind på årsager til ryg-gener, vi vil afprøve forskellige test ift. at afdække årsager til rygproblematikker, og vi vil debattere pædagogiske metoder til, hvordan man kan motivere og stimulere mennesker til et mere opmærksomt liv i bevægelse.

Underviser
Mette Bøeg
Gotveduddannet bevægelsespædagog, massør og kraniosakral terapeut. Se evt. www.privatklinikken.com

Tid
Lørdag den 3. februar 2018,
Kl. 10-16

Sted
Apa
Borgervænget 7, 1.sal
2100 Kbh. Ø

Pris
250 kr. for undervisere tilknyttet DOF medlemsskoler - inkl. forplejning
1000 kr. for andre undervisere - inkl. forplejning

Tilmeldingsfrist 
12. januar 2018


Tilmelding og betaling
Benyt www.danskoplysning.dk eller ring på tlf. 70 20 60 20.
Der udsendes girokort efter tilmelding. Derudover kan der betales direkte på DOF’s konto: reg.nr.: 3574 kontonr.: 0004267842
Kursusgebyret kan kun refunderes senest 14 dage før kursets start. Ved framelding herefter uden gyldig grund opkræves et gebyr på 100 kr.
Ved udeblivelse på selve kursusdagen uden forudgående besked opkræves yderligere et no show fee på 400 kr.
I de tilfælde, hvor frameldingen påfører DOF udgifter til forplejning og logi, opkræves et beløb svarende til de faktiske udgifter.
Ved gyldig grund forstås pludselig opstået sygdom eller anden form for force majeure.   

Se kursusopslag hér (pdf)

 

Gå til holdsiden for mere info
Holdnummer:18302
Status:Tilmeldingsklar
Første møde:03-02-2018 10:00
Mødegange:1
Lektioner:6
Undervisere: Mette Bøeg
Priser:
Medlem af DOF DKK 250,00
Ikke medlem DKK 1.000,00
Anatomien i bevægelse (v/ Den Intelligente Krop) Ledige pladser 06‑01‑2018 APA, København Ø Natacha Maria Hilkøb, Den Intelligente Krop
Se mere   Luk  
Se mere   Luk  

Målgruppe
Kurset henvender sig til dig, der underviser i bevægelse på en DOF- medlemsskole, og som ønsker et større kendskab til trænings- og bevægelsesanatomi.

Hvis du er uddannet inden for bevægelse og ønsker at genopfriske anatomien koblet til øvelser, vil dette kursus også være aktuelt for dig.
Vær opmærksom på, at kurset også er rettet imod personer uden forhåndsviden til kroppens anatomi.

Indhold
Dette kursus henvender sig til alle, der ønsker en grundig forståelse for anatomi koblet til bevægelse.
Et af de vigtigste redskaber til at forstå, analysere og formidle bevægelses– hhv. træningsøvelser er gennem et grundigt kendskab til menneskekroppens anatomi.?
Derfor vil vi på dette todages kursus gå i dybden med kroppens forskellige vævsstrukturer, som består af knogler, led, muskler og bindevæv - og disse strukturers indflydelse på kroppens naturlige bevægel- ser og træningsøvelser.
Du vil blive introduceret til en ny måde at formidle bevægelser og træningsøvelser på, der i højere grad fokuserer på kroppens led-bevægelser og bindevævskæder fremfor guidning af spænding i muskulatu- ren. Med en større viden om anatomien koblet til bevægelse samt måden at formidle bevægelse på, vil du opleve større kvalitet i øvelser - både i relation til egen såvel som dine deltageres bevægelse.
Kurset består af en kombination af teori og praksis. Efter gennemgang af kroppens anatomi, arbejdes der med formidlingen af udvalgte træningsøvelser koblet til den teoretiske gennemgåede anatomi.?
Vi arbejder specifikt med anatomi koblet til bevægelse, der er det overordnede mål med kurset - nemlig at forstå anatomi i bevægelse, og herved blive en mere kvalificeret underviser.
Der fokuseres ikke på en bestemt træningsmetode, men på bevægelse som omdrejningspunktet. 
Kursusmateriale udleveres på dagen for kurset:?I kursusprisen indgår bogen Anatomisk guide til bevægeapparatet , som danner udgangspunktet for kursets anatomiundervisning. (Kompensation ydes ikke, såfremt du allerede ejer bogen.)
Hvis du ingen anatomi har i forvejen anbefales bogen Anatomy of Movement  som forberedelse.

Underviser
Fysioterapeut Natacha Maria Hilkøb, Den Intelligente Krop.
Natacha er uddannet fysioterapeut og Cand. Scient. Idræt med stor interesse og passion for kroppen i bevægelse. Hun har siden 2008 arbejdet målrettet med bevægelse, træning og undervisning – først i fitnesscentre og senere med specifik genoptræning på fysioterapi klinikker.
Gennem årene har hun uddannet sig inden for forskellige trænings- og bevægelseskoncepter, særligt pilates vakte hendes interesse. Pilates træningen har hun videreudviklet- og efteruddannet sig inden for lige siden. I sin holdundervisning og personlig træning inddrager hun derfor også det naturlige åndedræt, kroppens bindevævsstrukturer, stimulering af kroppens naturlige bevægelser og afbalancering af nervesystemet. Læs evt. mere her.

Tid
Lørdag den 6. januar, kl. 10-18  og søndag den 7. januar , kl. 9-17

Sted
Apa, Borgervænget 7, 1.sal, 2100 Kbh. Ø

Pris
850 kr. for undervisere tilknyttet DOF medlemsskoler - inkl. forplejning
3400 kr. for andre undervisere - inkl. forplejning

Tilmeldingsfrist 
15. december 2017


Tilmelding og betaling
Benyt www.danskoplysning.dk eller ring på tlf. 70 20 60 20.
Der udsendes girokort efter tilmelding. Derudover kan der betales direkte på DOF’s konto: reg.nr.: 3574 kontonr.: 0004267842
Kursusgebyret kan kun refunderes senest 14 dage før kursets start. Ved framelding herefter uden gyldig grund opkræves et gebyr på 100 kr.
Ved udeblivelse på selve kursusdagen uden forudgående besked opkræves yderligere et no show fee på 400 kr.
I de tilfælde, hvor frameldingen påfører DOF udgifter til forplejning og logi, opkræves et beløb svarende til de faktiske udgifter.
Ved gyldig grund forstås pludselig opstået sygdom eller anden form for force majeure.   

Se kursusopslag hér (pdf)

Gå til holdsiden for mere info
Holdnummer:18301
Status:Tilmeldingsklar
Første møde:06-01-2018 10:00
Mødegange:2
Lektioner:16
Undervisere: Natacha Maria Hilkøb, Den Intelligente Krop
Priser:
Medlem af DOF DKK 850,00
Ikke medlem DKK 3.400,00
Bliv bedre til at undervise – didaktisk metodik i billedkunstundervisningen Ledige pladser 27‑01‑2018 Århus Kunstakademi Hanne Munk
Se mere   Luk  
Se mere   Luk  

Målgruppe
Kunstnere og kunsthåndværkere, der underviser på f.eks. aftenskoler, billedskoler og tilsvarende – eller som ønsker at gøre det.

Mål og indhold
Du er billedkunstner og underviser i faget – eller har lyst til at komme til at gøre det.
Du har stor viden indenfor dit fagområde, men du har lyst til at blive opdateret i forhold til undervisningsmetodik og pædagogik – og du savner måske konkrete redskaber til at håndtere forskellige læringssituationer.
Hvis du med andre ord er klar til at opkvalificere dine kompetencer og blive en ny eller bedre billedkunstunderviser -  så er dette kursus lige noget for dig!

Kurset er tilrettelagt med henblik på at opkvalificere dig, så du kan blive en (endnu mere) pædagogisk bevidst og formidlende billedkunstner.
Kurset vil lægge vægt på at styrke din faglige formidlingsevne og dine evner til at udvikle andre menneskers kunstneriske udtryk. Hvordan gør man det på et hold, hvor de menneskelige og sociale dynamikker bruges konstruktivt?

På kurset gennemgås forskellige teorier og metoder, og du får konkrete pædagogiske værktøjer. Du vil få større forståelse for din rolle som underviser, ligesom du vil få grundlæggende undervisningskompetencer, der gør dig bedre til at strukturere, realisere og evaluere undervisningsforløb.
I løbet af undervisningsdagene vil vi også arbejde med, hvordan du skaber et godt læringsklima, hvor alle parter er aktive.
Du vil blive undervist på et hold med maksimalt 15 personer.

Kurset vil inddrage de arbejdsmetoder og erfaringer, du og holdets øvrige deltagere har fra jeres egen undervisning.  Det er derfor vigtigt, at du forud for kurset har taget stilling til din egen eventuelle undervisningspraksis – herunder, hvordan du tilrettelægger og udformer din undervisning.

Kurset udbydes som del af et samarbejde mellem Århus Kunstakademi, Dansk Oplysnings Forbund (DOF) og Billedkunstnernes Forbund.

Underviser
Hanne Munk - Billedkunstner med 30 års undervisningserfaring indenfor området.
Hanne er p.t. ansat som adjunkt i billedkunst på Via University college - pædagoguddannelsen.
I forbindelse med sin lektoransøgning fokuserer hun specielt på undervisningsdidaktik og -metodik.

Tid
1. mødegang lørdag den
27. januar kl. 9-16

2. mødegang fredag den
9. februar kl. 9-13

Sted
Århus Kunstakademi
Vestergade 29
8000 Århus C

Pris
450 kr. for undervisere tilknyttet DOF medlemsskoler eller BKF - inkl. forplejning
1800 kr. for andre - inkl. forplejning

Tilmeldingsfrist 
5. januar 2018

Tilmelding og betaling
Benyt www.danskoplysning.dk eller ring på tlf. 70 20 60 20.
Der udsendes girokort efter tilmelding. Derudover kan der betales direkte på DOF’s konto: reg.nr.: 3574 kontonr.: 0004267842
Det indbetalte beløb kan kun refunderes ved framelding senest 21 dage inden kursets start.

Se kursusopslag hér (pdf)

Gå til holdsiden for mere info
Holdnummer:18303
Status:Tilmeldingsklar
Første møde:27-01-2018 09:00
Mødegange:2
Lektioner:11
Undervisere: Hanne Munk
Priser:
Medlem af DOF DKK 450,00
Ikke medlem DKK 1.800,00
Medlem af BKF DKK 450,00
Introduktion til Den Digitale Underviser Ledige pladser 08‑02‑2018 DOF, Roskilde Martin Hansen
Se mere   Luk  
Se mere   Luk  

Målgruppe
Seminaret henvender sig til undervisere – og til skoleledere og bestyrelsesmedlemmer, der gerne vil skubbe til udviklingen i deres skole

Mål & indhold

Der findes en lang række simple, lettilgængelige og ikke mindst gratis værktøjer, der kan understøtte og endog tilføre nye værdier til stort set al undervisning. Til fordel for både undervisere og elever.

Med udgangspunkt i projektet "Den digitale Underviser", der bygger på en række underviseres gode erfaringer, får du en introduktion til brugen af digitale værktøjer.

Værktøjerne skal ikke se som en erstatning for de værktøjer, du i dag bruger, men som et supplement, hvor det giver mening for din undervisning. Det kan for eksempel være at bruge Facebook til at skabe fællesskab og erfaringsudveksling mellem kursisterne.
Det kan være videoer brugt både til at skabe læring eller til fx at kunne øve sig hjemme, vise et produkt, en teknik osv.

Seminaret vil byde på en blanding af oplæg, film, gruppearbejde, quiz med mere – hvor flere digitale værktøjer samtidig bliver demonstreret. Så medbring gerne smartphone og/eller tablet.

Se mere på www.dendigitaleunderviser.dk

Instruktør
Martin Hansen, Kommunikationskonsulent hos DOF

Tid
Torsdag den 8. februar 2018, kl. 16-20

Sted
DOF, Ny Østergade 7, 1.sal, 4000 Roskilde

Pris
Gratis. Tilmelding dog nødvendig!

Tilmeldingsfrist
Onsdag den 31. januar 2018

Kursusgebyret kan kun refunderes senest 14 dage før kursets start. Ved framelding herefter uden gyldig grund opkræves et gebyr på 100 kr.
Ved udeblivelse på selve kursusdagen uden forudgående besked opkræves et no show fee på 400 kr.
I de tilfælde, hvor frameldingen påfører DOF udgifter til forplejning og logi, opkræves et beløb svarende til de faktiske udgifter.
Ved gyldig grund forstås pludselig opstået sygdom eller anden form for force majeure.   

Se kursusopslag hér (pdf)

Gå til holdsiden for mere info
Holdnummer:18304
Status:Tilmeldingsklar
Første møde:08-02-2018 16:00
Mødegange:1
Lektioner:4
Undervisere: Martin Hansen
Priser:
Ikke medlem DKK 200,00
Medlem af DOF - gratis DKK 0,00
Kropsholdning Ledige pladser 03‑03‑2018 APA, København Ø Torben Bremann
Se mere   Luk  
  • Navn: Kropsholdning
  • : Ledige pladser
  • Start: 03‑03‑2018
  • Sted: APA, København Ø
  • Underviser: Torben Bremann
Se mere   Luk  

Målgruppe
Undervisere i sundhed og bevægelse ved DOF medlemsskoler

Mål og indhold
Det er vigtigt at vide og forstå, hvordan en god kropsholdning bør være, hvordan vi mest hensigtsmæssigt stabler og stabiliserer skelettet. Både i almindelighed, og i særdeleshed ved tilrettelæggelse og vejledning i valg af øvelser.
Gennem iagttagelse af hinandens lodlinje og øvelser, skabes en større forståelse for, hvordan du får tyngdekraften til at virke for dig – og ikke imod dig.
Der vil blive set på hvilke muskelområder der eventuelt er for korte, og hvilke der eventuelt er for lange. Enkelte test for muskellængder vil blive gennemgået og øvet, og du vil lære hvordan du tilrettelægger øvelsesprogrammer med afsæt i det der observeres, ligesom der opnås en bedre forudsætning for at arbejde videre på egen hånd med fokus og øvelser til bedring af egen kropsholdning.
Kurset starter med en teoretisk gennemgang af kropsholdningen med afsæt i anatomien.
Kurset er et dagskursus af 7 timers varighed og er et glimrende afsæt til at lære og forstå at inddrage en analyse af kropsholdningen i enhver øvelsessituation eller instruktion.

Instruktør
Torben Bremann
Torben driver egen klinik med fokus på behandling og genoptræning af lidelser i bevægeapparatet. Han er bl.a. uddannet afspændingspædagog, er specialist i anatomi og bevægelsesanalyse, har studeret medicin, idræt og ernæring samt er uddannet i traditionel kinesisk medicin (Dr. TCM).
Han er leder og ejer af firmaet Fitness Education Center, hvor han arbejder med at coache, vejlede, rådgive og træne klienter i forskellige trænings- og livsstilsforløb. Derudover er han indehaver og chefinstruktør i Dansk Centter for Taiji og Qiqong. Han har desuden gennem en længere årrække afholdt diverse workshops- og kurser for fagfolk og lægmand om f. eks. kropsholdning, skulderbæltet, fødder, åndedræt, bækken, m.m.

Tid
Lørdag den 3. marts 2018, kl. 10-17

Sted
apa
Borgervænget 7A, 1.sal
2100 København Ø

Pris
250 kr. for undervisere tilknyttet DOF medlemsskoler - inkl. forplejning
1000 kr. for andre undervisere - inkl. forplejning

Tilmeldingsfrist
Fredag den 9. februar 2018

Tilmelding og betaling
Benyt www.danskoplysning.dk eller ring på tlf. 70 20 60 20.
Der udsendes girokort efter tilmelding. Derudover kan der betales direkte på DOF’s konto: regnr.: 3574 kontonr.: 0004267842
Det indbetalte beløb kan kun refunderes ved framelding senest 14 dage inden kursets start.

Se kursusopslag hér (pdf)

Gå til holdsiden for mere info
Holdnummer:18305
Status:Tilmeldingsklar
Første møde:03-03-2018 10:00
Mødegange:1
Lektioner:7
Undervisere: Torben Bremann
Priser:
Medlem af DOF DKK 250,00
Ikke medlem DKK 1.000,00
Det bedste liv lungerne kan trække - Hvordan tilrettelægger man sin undervisning for mennesker med lungesygdomme? Ledige pladser 27‑01‑2018 Dalum Landbrugsskole, Odense
Se mere   Luk  
Se mere   Luk  

Målgruppe
Bevægelsesundervisere og korledere, der har flerårig undervisningserfaring, og som fremtidigt ønsker at tilrettelægge kurser for mennesker med lungesygdomme

Baggrund
Over en halv million danskere kan få mere liv i lungerne, og du kan være med til at hjælpe dem på vej!
Du vil på dette weekendkursus få mere viden på hele lungeområdet, og konkrete redskaber i forhold til at blive underviser i bevægelse eller i korsang for lungesyge.
Du kan se frem til et inspirerende weekend-kursus med andre erfarne undervisere, hvor dygtige sundhedsfaglige inden for lungeområdet vil stå for undervisningen i samarbejde med Lungeforeningen og DOF.

På kurset vil du blandt andet blive klogere på:
-Lungernes fysiologi – hvad kan ramme lungerne, hvordan og hvorfor?
-Lungesygdommene KOL og Astma
-Undervisning af mennesker med lungesygdomme i korsang
-Undervisning af mennesker med lungesygdomme i krop og bevægelse
-Hvorfor det er vigtigt at træne som lungesyg
-Viden om lungeområdets situation i DK og Lungeforeningens mange tilbud

Undervisere: Læge og Ph.D.-stud. Howraman Meteran, fysioterapeut Agnete Haarder, korleder Anne-Mette Strandgaard, frivillighedskonsulent og projektleder hos Lungeforeningen Ida Corina Jahn, Lise Windfeld Bornerup (åndedrætsworkshop)

Se det fulde program for weekenden hér (pdf)

Tid:  
Den 27. til 28. januar fra kl. 9.30 lørdag til kl. 14.45 søndag

Sted:  
Dalum Landbrugsskole, Landbrugsvej 65, 5260 Odense S

Pris for undervisere tilknyttet DOF medlemsskoler: 
750,- kr. inkl. overnatning i enkeltværelse og forplejning

650,- kr. uden overnatning, inkl. forplejning

Tilmeldingsfrist: 
Den 12. januar 2018

Kursusgebyret kan kun refunderes senest 14 dage før kursets start. Ved framelding herefter uden gyldig grund opkræves et gebyr på 100 kr.
Ved udeblivelse på selve kursusdagen uden forudgående besked opkræves yderligere et no show fee på 400 kr.
I de tilfælde, hvor frameldingen påfører DOF udgifter til forplejning og logi, opkræves et beløb svarende til de faktiske udgifter.
Ved gyldig grund forstås pludselig opstået sygdom eller anden form for force majeure.      

Gå til holdsiden for mere info
Holdnummer:18306
Status:Tilmeldingsklar
Første møde:27-01-2018 09:00
Mødegange:2
Lektioner:16
Undervisere:
Priser:
Medlem af DOF, uden overnatning DKK 650,00
Medlem af DOF - inkl. enkeltværelse DKK 750,00
GMB Focused Flexibility Workshop Ledige pladser 14‑04‑2018 APA, København Ø Edith Maria Hornshøj Laugesen
Se mere   Luk  
Se mere   Luk  

Målgruppe
Undervisere i sundhed og bevægelse ved DOF medlemsskoler

Mål og indhold
På denne workshop går vi i dybden med stræk, fleksibilitet/bevægelighed og mobilitet. Der findes mange forskellige definitioner på både begrebet fleksibilitet og mobilitet, men det der er omdrejningspunktet for netop denne workshop, er at arbejde fokuseret på at skabe et godt fundament, for at kunne indtage alle ønskede positioner med lethed. Eksempelvis; at sidde på gulvet med strakte ben; at binde sit snørebånd, eller måske noget mere avanceret såsom at kunne gå i bro.
Med GMB Focused Flexibility metoden, arbejdes der med både dynamiske kontraktioner (dvs. forkortelse af de muskler vi strækker på) samt statisk afspænding i de forskellige stæk.
De dynamiske kontraktioner anvendes som en sikker måde at aktivere og varme de muskler op, der strækkes på, samt at inkorporere dynamiske bevægelser, for at tilskynde til bedre bevarelse af det forbedrede bevægelsesudslag.
Derudover vil en kontraktion af det væv, der lige er blevet strakt på, facilitere til bedre styrke i det ny erhvervede bevægelsesudslag. Det statiske hold anvendes for at kunne smelte ned i strækket, slappe af samt forbedre bevægelsesudslaget.
Der lægges stor vægt på ikke at pine sig selv i disse stræk. Vi går dertil, hvor strækkes mærkes uden smerte - her udføres 10 dynamiske kontraktioner, ind og ud af strækket. Herefter holdes strækket statisk i 30 sekunder til op mod 2 min. Dette gentages maximalt 3 gange.
En meget vigtig del af Focused Flexibility, er at skabe et udgangspunkt for, hvilke stræk der vil være mest fordelagtige for den enkelte. Dette gøres med Basic Assessments Positions, eller BAP’s, som er en række strækøvelser, hvormed det kortlægges, hvilke stræk der vil være mest oplagte for den enkelte at arbejde fokuseret på at forbedre, og dermed kunne arbejde videre med.

Instruktør
Edith Maria Hornshøj Laugesen
Edith Maria er en erfaren Gotved-uddannet bevægelsespædagog. Hun er internationalt certificeret yoga instruktør samt uddannet og certificeret Pilates instruktør gennem Balanced Body ved Lotte Paarup.
Edith Maria arbejder i dag som selvstændig underviser i bevægelse både inden for dans/gymnastik, yoga, Pilates, GMB samt træning med fokus på det myo-fascielle netværk.
Til daglig arbejder Edith Maria primært med holdundervisning, enetimer, workshops, kurser og som en del af lærerstaben på Gotvedinstituttet. 

Tid: Lørdag den 14. april 2018, kl. 10-15

Sted: apa, Borgervænget 7A, 1.sal, 2100 Kbh Ø

Pris: 250 kr. for deltagere med tilknytning til en DOF medlemsskole

1000 kr. for andre

Tilmeldingsfrist
Fredag den 23. marts 2018

Tilmelding og betaling
Kursusgebyret kan kun refunderes senest 14 dage før kursets start. Ved framelding herefter uden gyldig grund opkræves et gebyr på 100 kr.
Ved udeblivelse på selve kursusdagen uden forudgående besked opkræves et no show fee på 400kr.
Ved gyldig grund forstås pludselig opstået sygdom eller anden form for force majeure. 

  

Gå til holdsiden for mere info
Holdnummer:18307
Status:Tilmeldingsklar
Første møde:14-04-2018 10:00
Mødegange:1
Lektioner:5
Undervisere: Edith Maria Hornshøj Laugesen
Priser:
Medlem af DOF DKK 250,00
Ikke medlem DKK 1.000,00
DOF Kursusdage 2018 Ledige pladser 17‑08‑2018 Brandbjerg Højskole
Se mere   Luk  
  • Navn: DOF Kursusdage 2018
  • : Ledige pladser
  • Start: 17‑08‑2018
  • Sted: Brandbjerg Højskole
  • Underviser:
Se mere   Luk  

Sæt kryds i kalenderen den 17. til 19. august 2018!

Der skulle jo nødigt komme noget i vejen for, at du kan deltage i DOF Kursusdage 2018 sammen med de 60 andre undervisere, skoleledere og bestyrelsesmedlemmer.

Indholdet på dagene bliver offentliggjort primo 2018, hvorefter der åbnes for tilmeldingen.

Vi glæder os til at se dig:-)

Gå til holdsiden for mere info
Holdnummer:18308
Status:Tilmeldingsklar
Første møde:17-08-2018 15:00
Mødegange:3
Lektioner:20
Undervisere:
Priser:
Introduktion til Den Digitale Underviser Ledige pladser 29‑01‑2018 Aalborg Martin Hansen
Se mere   Luk  
Se mere   Luk  

Målgruppe
Seminaret henvender sig til undervisere – og til skoleledere og bestyrelsesmedlemmer, der gerne vil skubbe til udviklingen i deres skole

Mål & indhold
Der findes en lang række simple, lettilgængelige og ikke mindst gratis værktøjer, der kan understøtte og endog tilføre nye værdier til stort set al undervisning. Til fordel for både undervisere og elever.

Med udgangspunkt i projektet "Den digitale Underviser", der bygger på en række underviseres gode erfaringer, får du en introduktion til brugen af digitale værktøjer.

Værktøjerne skal ikke se som en erstatning for de værktøjer, du i dag bruger, men som et supplement, hvor det giver mening for din undervisning. Det kan for eksempel være at bruge Facebook til at skabe fællesskab og erfaringsudveksling mellem kursisterne.
Det kan være videoer brugt både til at skabe læring eller til fx at kunne øve sig hjemme, vise et produkt, en teknik osv.
Seminaret vil byde på en blanding af oplæg, film, gruppearbejde, quiz med mere – hvor flere digitale værktøjer samtidig bliver demonstreret. Så medbring gerne smartphone og/eller tablet.
Se mere på www.dendigitaleunderviser.dk

Instruktør
Martin Hansen, Kommunikationskonsulent hos DOF

Tid
Mandag den 29. januar 2018, kl. 16-20
 
Sted
Aalborg - lokale oplyses senere
 
Pris
Gratis for DOF-medlemmer. Tilmelding dog nødvendig!

Tilmeldingsfrist
Mandag 15. januar 2018

Ved framelding efter den 15. januar uden gyldig grund opkræves et gebyr på 100 kr.
Ved udeblivelse på selve kursusdagen uden forudgående besked opkræves yderligere et no show fee på 400 kr.
I de tilfælde, hvor frameldingen påfører DOF udgifter til forplejning og logi, opkræves et beløb svarende til de faktiske udgifter.
Ved gyldig grund forstås pludselig opstået sygdom eller anden form for force majeure. 

Se kursusopslag hér (pdf)

Gå til holdsiden for mere info
Holdnummer:18309
Status:Tilmeldingsklar
Første møde:29-01-2018 16:00
Mødegange:1
Lektioner:4
Undervisere: Martin Hansen
Priser:
Medlem af DOF - gratis DKK 0,00
Bevægelsesundervisning i naturen Ledige pladser 06‑04‑2018 Strandvejen ved p-plads ved cykelrute 1 Klaus Vaad
Se mere   Luk  
Se mere   Luk  

Målgruppe
Undervisere i sundhed og bevægelse

Mål & indhold
Hvordan bliver vi bedre til at bruge naturen og finder inspirationen til det? Hvilke øvelser og aktiviteter kan jeg tilrettelægge - og hvorfor skal vi egentlig bevæge os udendørs?
På kurset vil vi gennemgå aktivitetsmulighederne i den omkringliggende natur og afprøve øvelser og teknikker i alle retninger.
Vi sætter fokus på, hvad det er, naturen kan - og hvilke sanser, der kommer i spil, samt vores komfortzone og det at have tryghed i aktiviteten.
Undervisningen er baseret på praktisk teori, dvs. vi snakker mens vi er aktive ude. Så I skal være påklædt til aktivitet, men også til korte pauser.
 
Program:
15.00   Kaffe, frugt, vand og intro på p-plads ved cykelrute 1
15.00 - 17.30  Bevægelse i naturen, praktisk teori - så påklædning derefter.    I skal forvente, at være lettere aktive.
   Kørsel til Bjerget Efterskole Kærupvej 9, 7741 Frøstrup
18.00 - 19.00 Spisning, opsamling og afrunding.


Instruktør
Klaus Vaad
Klaus Vaad har det meste af sit liv arbejdet med bevægelse, aktivitet og natur.
Hans grundlæggende bevægelsesbaggrund udspringer fra gymnastik, fodbold og ti-kamp. Derudover har han arbejdet med stunt, gøgl, cirkus, akrobatik og dans.
Klaus Vaad er uddannet natur- og friluftsvejleder, har læst idræt på Århus universitet, og har b.la. undervist pædagoger og lærere, samt uddannet trænere i dansk atletikforbund.
Til daglig arbejder Klaus på Karpenhøj Naturcenter, hvor han formidler natur, friluftsliv, aktivitet og bevægelse.

Tid
Fredag den 6. april 2018,
kl. 15-19

Sted
Mødested: Strandvejen ved p-plads ved cykelrute 1 - lidt syd for og skråt overfor Strandvejen 65, 7741 Frøstrup

Pris
150 kr. for undervisere tilknyttet en DOF-medlemsskole
600 kr. for andre undervisere

Tilmeldingsfrist
Fredag den 16. marts 2018

Tilmelding og betaling
Kursusgebyret kan kun refunderes senest 14 dage før kursets start. Ved framelding herefter uden gyldig grund opkræves et gebyr på 100 kr.
Ved udeblivelse på selve kursusdagen uden forudgående besked opkræves et no show fee på 400kr.
Ved gyldig grund forstås pludselig opstået sygdom eller anden form for force majeure.

Se kursusopslag hér (pdf) 

Gå til holdsiden for mere info
Holdnummer:18310
Status:Tilmeldingsklar
Første møde:06-04-2018 15:00
Mødegange:1
Lektioner:4
Undervisere: Klaus Vaad
Priser:
Medlem af DOF DKK 150,00
Ikke medlem DKK 600,00