Du er her: DOF Underviser » Kurser og efteruddannelse » Kurser i DOF

Kurser for undervisere

I nedenstående finder du kurser målrettet undervisere, der er tilknyttet en DOF medlemsskole.

Kurser målrettet skoleledere, bestyrelsesmedlemmer samt administrative medarbejdere finder du hér.

Navn Start Sted Underviser  
Knæproblematikker - få opgraderet din viden og en teoretisk funderet øvelsespraksis Venteliste 28‑10‑2017 APA, København Ø Mette Bøeg
Se mere   Luk  
Se mere   Luk  

Målgruppe
Undervisere i sundhed og bevægelse

Mål og indhold
”Nationale og internationale retningslinjer viser, at det har bedre effekt at træne end kirurgisk og medicinsk behandling i forhold til knæproblemer” (sundhedsstyrelsen og Gigtforeningen).

Knæproblemer har stor betydning for hele kroppens funktion. De kan komme, fordi ryggens muskler ikke arbejder optimalt, eller de kan opstå, fordi hofteled og ankler ikke har den rette position, når vi bevæger os. Det kan både ske til dagligt, eller når vi danser, dyrker sport eller træner på anden vis. Vores krop kan have indarbejdet vaner, som får stor betydning for at knæene ikke bruges rigtigt.

Knæproblemer giver sig typisk til kende ved at man bliver øm og træt i knæene af længere gåture; at man får lidt ondt i knæene af at stå op i længere tid, eller af at gå på trapper eller at ligge på knæ. Det er ikke givet, at man altid oplever smerter i knæene i disse situationer, men selvom det kun sker en gang imellem, kan det være relevant at vide, hvordan man selv træner sine knæ. De skal jo bruges hele livet!

Du vil blive præsenteret for metoder til, hvordan du kan undervise i, hvordan man kan arbejde med andre dele af kroppen, så knæene ikke overbelastes. Vi vil ligeledes instruere i specifikke knæøvelser, og anskueliggøre den positive virkning, de har for hele kroppen. Du vil få en anatomisk og funktionel viden om knæet, som kan give dig øget forståelse for knægener og en viden om de hyppigst forekommende knæproblematikker såsom Artrose og funktionel instabilitet. På kurset vil vi inddrage forskellige tests for at afdække de problemstillinger, der kan være årsag til knæproblemer.

Vi vil forholde os til hvordan man kan facilitere, motivere og stimulere dem vi underviser til selvtræning.
Det gælder om at træne hele livet, hvis man vil øge chancen for et frit liv med raske og rørige knæ!


Undervisere 
Mette Bøeg
Gotveduddannet bevægelsespædagog, massør og kraniosakral terapeut. Se evt.www.privatklinikken.com
og
Dorte Mølgaard
Fysioterapeut/Master`s degree, GLA:D instruktør

Tid
Lørdag den 28. oktober 2017, kl. 10-16

Sted
Apa, Borgervænget 7a, 1.sal, 2100 Kbh. Ø - lokale 2

Pris
250 kr. for undervisere tilknyttet DOF medlemsskoler
1000 kr. for andre undervisere

Tilmeldingsfrist 
Fredag den 6. oktober 2017

Se kursusopslag hér (pdf)

Gå til holdsiden for mere info
Holdnummer:17310
Status:Tilmeldingsklar
Første møde:28-10-2017 10:00
Mødegange:1
Lektioner:6
Undervisere: Mette Bøeg
Dorte Mølgaard
Priser:
Medlem af DOF DKK 250,00
Ikke medlem DKK 1.000,00
Ryggen i balance - stabil og bevægelig Ledige pladser 03‑02‑2018 APA, København Ø Mette Bøeg
Se mere   Luk  
Se mere   Luk  

Målgruppe
Undervisere i sundhed og bevægelse

Mål og indhold
Hvirvelsøjlen udgør vores centrum i kroppen og stort set alle bevægelser involverer søjlen.
Åndedrættet er ligeledes centralt i mennesket.

Når man har ondt i ryggen påvirkes åndedrættet, som typisk bliver mere overfladisk og låst. Når åndedrættet bliver mere låst kan det få ryggen til at stivne endnu mere. Derfor skal vi på kurset arbejde med, hvordan man med opmærksomhed på åndedrættet kan tilføre kroppen mere ilt, skabe bedre balance i nervesystemet og derved minimere ryg-generne.

Ryggens funktionelle balance hænger i høj grad sammen med vores kropsholdning, benenes styrke og føddernes kontakt til jorden. Vi vil på kurset beskæftige os med begrebet jordforbindelse og kroppens funktionelle holdning, når vi sidder, står og går.
Stabilitet og styrke omkring kropsstykket er afgørende for, om vi kan klare de krav, der stilles til ryggen i løbet af dagen. Bevægelighed skaber i kombination med stabilitet og styrke forudsætning for en ryg i balance.

I den forbindelse vil jeg komme med bud på, hvordan man kan arbejde med styrke og stabilitetstræning, samt øvelser, der kan aflaste, når ens kursister har ondt. Smerter stresser kroppen, så det handler om at bryde smertecirklen og skabe en bedre balance i kroppen.
For at få det bedre er det nødvendigt at holde kroppen i bevægelse og blive mere opmærksom på sine kropslige vaner. Kropsbevidsthed - bevidsthed omkring vanerne er derfor en del af indholdet i kurset.

Vi vil på kurset komme ind på årsager til ryg-gener, vi vil afprøve forskellige test ift. at afdække årsager til rygproblematikker, og vi vil debattere pædagogiske metoder til, hvordan man kan motivere og stimulere mennesker til et mere opmærksomt liv i bevægelse.

Underviser
Mette Bøeg
Gotveduddannet bevægelsespædagog, massør og kraniosakral terapeut. Se evt. www.privatklinikken.com

Tid
Lørdag den 3. februar 2018,
Kl. 10-16

Sted
Apa
Borgervænget 7, 1.sal
2100 Kbh. Ø

Pris
250 kr. for undervisere tilknyttet DOF medlemsskoler - inkl. forplejning
1000 kr. for andre undervisere - inkl. forplejning

Tilmeldingsfrist 
12. januar 2018


Tilmelding og betaling
Benyt www.danskoplysning.dk eller ring på tlf. 70 20 60 20.
Der udsendes girokort efter tilmelding. Derudover kan der betales direkte på DOF’s konto: reg.nr.: 3574 kontonr.: 0004267842
Det indbetalte beløb kan kun refunderes ved framelding senest 14 dage inden kursets start.

Se kursusopslag hér (pdf)

 

Gå til holdsiden for mere info
Holdnummer:18302
Status:Tilmeldingsklar
Første møde:03-02-2018 10:00
Mødegange:1
Lektioner:6
Undervisere: Mette Bøeg
Priser:
Medlem af DOF DKK 250,00
Ikke medlem DKK 1.000,00
Anatomien i bevægelse (v/ Den Intelligente Krop) Ledige pladser 06‑01‑2018 APA, København Ø Natacha Maria Hilkøb, Den Intelligente Krop
Se mere   Luk  
Se mere   Luk  

Målgruppe
Kurset henvender sig til dig, der underviser i bevægelse på en DOF- medlemsskole, og som ønsker et større kendskab til trænings- og bevægelsesanatomi.

Hvis du er uddannet inden for bevægelse og ønsker at genopfriske anatomien koblet til øvelser, vil dette kursus også være aktuelt for dig.
Vær opmærksom på, at kurset også er rettet imod personer uden forhåndsviden til kroppens anatomi.

Indhold
Dette kursus henvender sig til alle, der ønsker en grundig forståelse for anatomi koblet til bevægelse.
Et af de vigtigste redskaber til at forstå, analysere og formidle bevægelses– hhv. træningsøvelser er gennem et grundigt kendskab til menneskekroppens anatomi.?
Derfor vil vi på dette todages kursus gå i dybden med kroppens forskellige vævsstrukturer, som består af knogler, led, muskler og bindevæv - og disse strukturers indflydelse på kroppens naturlige bevægel- ser og træningsøvelser.
Du vil blive introduceret til en ny måde at formidle bevægelser og træningsøvelser på, der i højere grad fokuserer på kroppens led-bevægelser og bindevævskæder fremfor guidning af spænding i muskulatu- ren. Med en større viden om anatomien koblet til bevægelse samt måden at formidle bevægelse på, vil du opleve større kvalitet i øvelser - både i relation til egen såvel som dine deltageres bevægelse.
Kurset består af en kombination af teori og praksis. Efter gennemgang af kroppens anatomi, arbejdes der med formidlingen af udvalgte træningsøvelser koblet til den teoretiske gennemgåede anatomi.?
Vi arbejder specifikt med anatomi koblet til bevægelse, der er det overordnede mål med kurset - nemlig at forstå anatomi i bevægelse, og herved blive en mere kvalificeret underviser.
Der fokuseres ikke på en bestemt træningsmetode, men på bevægelse som omdrejningspunktet. 
Kursusmateriale udleveres på dagen for kurset:?I kursusprisen indgår bogen Anatomisk guide til bevægeapparatet , som danner udgangspunktet for kursets anatomiundervisning. (Kompensation ydes ikke, såfremt du allerede ejer bogen.)
Hvis du ingen anatomi har i forvejen anbefales bogen Anatomy of Movement  som forberedelse.

Underviser
Fysioterapeut Natacha Maria Hilkøb, Den Intelligente Krop.
Natacha er uddannet fysioterapeut og Cand. Scient. Idræt med stor interesse og passion for kroppen i bevægelse. Hun har siden 2008 arbejdet målrettet med bevægelse, træning og undervisning – først i fitnesscentre og senere med specifik genoptræning på fysioterapi klinikker.
Gennem årene har hun uddannet sig inden for forskellige trænings- og bevægelseskoncepter, særligt pilates vakte hendes interesse. Pilates træningen har hun videreudviklet- og efteruddannet sig inden for lige siden. I sin holdundervisning og personlig træning inddrager hun derfor også det naturlige åndedræt, kroppens bindevævsstrukturer, stimulering af kroppens naturlige bevægelser og afbalancering af nervesystemet. Læs evt. mere her.

Tid
Lørdag den 6. januar, kl. 10-18  og søndag den 7. januar , kl. 9-17

Sted
Apa, Borgervænget 7, 1.sal, 2100 Kbh. Ø

Pris
850 kr. for undervisere tilknyttet DOF medlemsskoler - inkl. forplejning
3400 kr. for andre undervisere - inkl. forplejning

Tilmeldingsfrist 
15. december 2017


Tilmelding og betaling
Benyt www.danskoplysning.dk eller ring på tlf. 70 20 60 20.
Der udsendes girokort efter tilmelding. Derudover kan der betales direkte på DOF’s konto: reg.nr.: 3574 kontonr.: 0004267842
Det indbetalte beløb kan kun refunderes ved framelding senest 14 dage inden kursets start.

Se kursusopslag hér (pdf)

Gå til holdsiden for mere info
Holdnummer:18301
Status:Tilmeldingsklar
Første møde:06-01-2018 10:00
Mødegange:2
Lektioner:16
Undervisere: Natacha Maria Hilkøb, Den Intelligente Krop
Priser:
Medlem af DOF DKK 850,00
Ikke medlem DKK 3.400,00