Zoom

Zoom er et gratis mødeværktøj, der giver mulighed for at samle op til 100 deltagere i samme møde. Zoom har en række fine muligheder, hvor alle deltagerne bl.a. kan se hinanden på skærmen - hvilket er fint for fællesskabsfornemmelsen. Derudover kan mødelederen/underviseren dele sit skærmbillede eller et viruelt whiteboard med deltagerne. Zoom benyttes af flere skoler i Danmark - herunder også aftenskoler DOF. DOF gennemfører en række online-kurser i brugen af Zoom.

I udgangspunktet er der et maksimum på 40 minutter for møderne - medmindre man betaler for adgang. Men her under coronasmitten har Zoom udmeldt, at de for skoler midlertidigt har ophævet denne tidsgrænse. Man skal blot registreres som skole. Det gøres via Zooms hjemmeside - se herunder. Dog kan man også nøjes med at begynde forfra med et nyt møde, når 40 minuttersgrænsen er nået.

Zoom og sikkerhed

Der har den seneste tid været kritiske medieomtaler af sikkerheden i Zoom. Da DOF har afholdt adskillige kurser i brugen af Zoom, har vi derfor følt det nødvendigt at forsøge at besvare en række oplagte spørgsmål.

DOF mener, at Zoom kan anvendes til almindelig aftenskoleundervisning, hvor der ikke udveksles fortrolige eller personfølsomme oplysninger. Det kræver dog samtidig, at skolen og underviseren foretager de nødvendige indstillinger og følger en række forholdsvist simple anbefalinger.

Læs om Zoom, sikkerhed og anbefalinger her.

Sådan opretter du en skolekonto i Zoom

  1. Du skal blot oprette en gratis ’Basic’ pakke på Zoom.nu (https://zoom.us/signup) men det er vigtigt, at du opretter den med en mailadresse, der er tilknyttet et af jeres domæner (fx info@skolenavn.dk). Hvis du ikke har en sådan mailadresse, burde det være nemt at få din domænehost til at oprette den – og det anbefaler vi i øvrigt også generelt, da det giver mere troværdighed. En hotmail- eller gmail-adresse kan desværre ikke bruges.
  2. Herefter går du herind, hvor du allerede har fuldført 'Step 1' (hvis du har fulgt ovenstående trin 1) og her udfylder felterne nederst og klikker på 'Submit'. Dermed ansøger du om at blive registreret som skole – og får efter nogle dage adgang til undtagelsen omkring møder på maksimalt 40 minutter.

Dine undervisere kan i princippet også anvende denne løsning. Men det springende punkt er domænet på deres mailadresse. Når du selv opretter din konto med din …@skolenavn.dk-adresse – så vil godkendelsen som skole følge domænet skolenavn.dk. Det vil sige, at dine undervisere skal logge ind med en @skolenavn.dk-adresse, for at Zoom kan registrere, at de er en del af din skole.

Du behøver dog ikke at lave personlige @skolenavn.dk-adresser til alle underviserne. Du kan evt. nøjes med nogle underviser-adresser (fx underviser1@skolenavn.dk, underviser2@skolenavn.dk osv.) og så kan login oprettes med disse adresser og efterfølgende deles af flere undervisere – når blot de ikke er på samtidig med den samme mailadresse.

Print Friendly and PDF

Senest opdateret d. 16. september 2020