Digitale værktøjer

Man kan dele digital undervisning op i to hovedgrupper: Synkron (hvor klassen mødes på samme tidspunkt) og asynkron undervisning (hvor hver enkelt selv kan deltage, når det passer).

Værktøjer til synkron undervisning/live undervisning

Den synkrone ligner almindelig klasseundervisning, da den for både underviser og deltagere foregår på samme tid. Alle er derfor nødt til at være 'tilstede' på samme tidspunkt og på samme sted. Det kræver altså enten et fysisk mødested - eller i dette tilfælde et elektronisk mødested.

Gængse værktøjer til dette er fx Facebook Live, Microsoft Teams, Skype, Zoom osv.

Zoom (zoom.us)

Zoom er et gratis mødeværktøj, der giver mulighed for at samle op til 100 deltagere i samme møde. Zoom har en række fine muligheder, hvor alle deltagerne bl.a. kan se hinanden på skærmen - hvilket er fint for fællesskabsfornemmelsen. Derudover kan mødelederen/underviseren dele sit skærmbillede eller et viruelt whiteboard med deltagerne. Zoom benyttes af flere skoler i Danmark - herunder også aftenskoler DOF.

I udgangspunktet er der et maksimum på 40 minutter for møderne - medmindre man betaler for adgang. Men her under coronasmitten har Zoom udmeldt, at de for skoler har ophævet denne tidsgrænse. Man skal blot registreres som skole. Det gøres via Zooms hjemmeside. Dog kan man også nøjes med at begynde forfra med et nyt møde, når 40 minuttersgrænsen er nået.

Microsoft Teams

Teams er et samarbejds- og kommunikationsværktøj, der følger med i Microsofts Office 365-pakke. Teams indeholder bl.a. en glimrende funktion til videomøder, hvor man også kan dele indholdet af en enkelt deltagers skærmbillede.

Facebook Live

Facebook er i forvejen et nemt værktøj - også til undervisning. Det er nemt at oprette grupper, der kan være mere eller mindre lukkede for andre.

Med funktionen Facebook Live kan du lave live undervisning, hvor dine deltagere kan kommunikere via bemærkningsfeltet undervejs. Den optagede undervisning kan efterfølgende gemmes i gruppen, hvis det ønskes.

Værktøjer til asynkron undervisning

Den asynkrone undervisning er kendetegnet ved, at underviser og deltagerne ikke behøver at være aktive på samme tid. Det handler om, at underviseren gør undervisningsmateriale tilgængeligt for deltagerne, og at der er værktøjer, der giver mulighed for at underviseren kan kommunikere med deltagerne og omvendt. Og nogle gange også at deltagerne kan kommunikere indbyrdes.

Film og YouTube

Flere DOF-skoler bruger hjemmelavede, små film i deres undervsning - især i bevægelsesfagene som fx yoga. Filmene optages typisk med smartphone (enkle tips til at optage film) og lægges på hjemmesiden via YouTube.

Bemærk, at det ikke er nødvendigt at gøre dine film offentlig tilgængelige, blot fordi de lægges på YouTube. I forbindelse med opload sørger du for at markere, at din film kun skal kunne ses af dem, der har adgang til et direkte link. Fra YouTube kan du herefter lægge filmen ind i en Facebook-gruppe, på din hjemmeside - eller blot linke i en mail.

Print Friendly and PDF

Senest opdateret d. 9. maj 2022