10 gode råd - om undervisning, der tager hensyn til høretab

Nedenstående vejledning kan du hente som pdf her

Høretab kan ramme alle aldersgrupper, derfor er der god grund til at tænke på, hvordan man tilrettelægger undervisning, der tager hensyn til høretab.

Spørg til deltagerens behov

Deltagerens placering i undervisningen kan have stor betydning for hørelsen. Spørg hvor vedkommende vil sidde. Bed deltageren komme i god tid, så evt. behov kan opfyldes.

Benyt mikrofon

Med en mikrofon tilkoblet har alle i lokalet bedre mulighed for at høre. Spørgsmål der stilles i lokalet bør gentages i mikrofon. Sørg for, at ingen taler i munden på hinanden.

Brug teleslynge

Brug teleslynge. Hvis der ikke er teleslynge installeret i lokalet, så lej eller lån en transportabel teleslynge. DOF har teleslynger til udlån, kontakt sekretariatet.

Tal tydeligt

Se på den, der tales til og placer taleren, så lyset falder på ansigtet. Undlad at råbe under samtaler, men tal tydeligt med normal stemmestyrke og i naturligt tempo.

Sørg for god akustik

Afhold så vidt muligt undervisning i lokaler med god akustik. Spilles der musik eller foregår undervisningen udendørs, så sørg for at underviserens ansigt er tydeligt, når han eller hun taler.

Bord og stol

Små borde letter samtalen ved gruppearbejde. Læg gerne en dug på bordet og sæt filt på stolene, så unødig skramlen undgås.

Tænd lyset

Dæmpet belysning og stearinlys er hyggeligt, men det forringer muligheden for mundaflæsning. Forsøg så vidt muligt at afholde arrangementer i lokaler med god belysning.

Giv det på skrift

Understøt så vidt muligt med skriftligt materiale, fx en trykt tale eller en folder om det, der bliver talt om.

Brug skrivetolkning

Film og andre medier, der bruges i undervisningen, bør altid have undertekster.

For nogle deltagere kan det være relevant at søge skrivetolk til arrangementer. Tolkeformidling kan ske gennem Høreforeningen.

Søg viden

Høreforeningen står til rådighed med meget mere viden og hjælp og kan kontaktes via hjemmesiden www.hoereforeningen.dk

Print Friendly and PDF

Senest opdateret d. 11. april 2022