Du er her: DOF Underviser

Den Digitale Underviser


Løft din undervisning med simple, lettilgængelige værktøjer ...

Jobbørs


Find dit job i en DOF-aftenskole.

Få tilsendt nyheder


Modtag DOF's nyhedsbrev til undervisere.

DOF Underviser

Kurser

 • Anatomien i bevægelse (v/ Den Intelligente Krop)

  APA, København Ø d. 6. jan i København Ø

  Målgruppe Kurset henvender sig til dig, der underviser i bevægelse på en DOF- medlemsskole, og som ønsker et større kendskab til trænings- og bevægelsesanatomi. Hvis du er uddannet inden for bevægelse og ønsker at genopfriske anatomien koblet til øvelser, vil dette kursus også være aktuelt for dig. Vær opmærksom på, at kurset også er rettet imod personer uden forhåndsviden til kroppens anatomi. Indhold Dette kursus henvender sig til alle, der ønsker en grundig forståelse for anatomi koblet til bevægelse. Et af de vigtigste redskaber til at forstå, analysere og formidle bevægelses– hhv. træningsøvelser er gennem et grundigt kendskab til menneskekroppens anatomi.? Derfor vil vi på dette todages kursus gå i dybden med kroppens forskellige vævsstrukturer, som består af knogler, led, muskler og bindevæv - og disse strukturers indflydelse på kroppens naturlige bevægel- ser og træningsøvelser. Du vil blive introduceret til en ny måde at formidle bevægelser og træningsøvelser på, der i højere grad fokuserer på kroppens led-bevægelser og bindevævskæder fremfor guidning af spænding i muskulatu- ren. Med en større viden om anatomien koblet til bevægelse samt måden at formidle bevægelse på, vil du opleve større kvalitet i øvelser - både i relation til egen såvel som dine deltageres bevægelse. Kurset består af en kombination af teori og praksis. Efter gennemgang af kroppens anatomi, arbejdes der med formidlingen af udvalgte træningsøvelser koblet til den teoretiske gennemgåede anatomi.? Vi arbejder specifikt med anatomi koblet til bevægelse, der er det overordnede mål med kurset - nemlig at forstå anatomi i bevægelse, og herved blive en mere kvalificeret underviser. Der fokuseres ikke på en bestemt træningsmetode, men på bevægelse som omdrejningspunktet.  Kursusmateriale udleveres på dagen for kurset:?I kursusprisen indgår bogen Anatomisk guide til bevægeapparatet , som danner udgangspunktet for kursets anatomiundervisning. (Kompensation ydes ikke, såfremt du allerede ejer bogen.) Hvis du ingen anatomi har i forvejen anbefales bogen Anatomy of Movement  som forberedelse. Underviser Fysioterapeut Natacha Maria Hilkøb, Den Intelligente Krop. Natacha er uddannet fysioterapeut og Cand. Scient. Idræt med stor interesse og passion for kroppen i bevægelse. Hun har siden 2008 arbejdet målrettet med bevægelse, træning og undervisning – først i fitnesscentre og senere med specifik genoptræning på fysioterapi klinikker. Gennem årene har hun uddannet sig inden for forskellige trænings- og bevægelseskoncepter, særligt pilates vakte hendes interesse. Pilates træningen har hun videreudviklet- og efteruddannet sig inden for lige siden. I sin holdundervisning og personlig træning inddrager hun derfor også det naturlige åndedræt, kroppens bindevævsstrukturer, stimulering af kroppens naturlige bevægelser og afbalancering af nervesystemet. Læs evt. mere her. Tid Lørdag den 6. januar, kl. 10-18  og søndag den 7. januar , kl. 9-17 Sted Apa, Borgervænget 7, 1.sal, 2100 Kbh. Ø Pris 850 kr. for undervisere tilknyttet DOF medlemsskoler - inkl. forplejning 3400 kr. for andre undervisere - inkl. forplejning Tilmeldingsfrist  15. december 2017 Tilmelding og betaling Benyt www.danskoplysning.dk eller ring på tlf. 70 20 60 20. Der udsendes girokort efter tilmelding. Derudover kan der betales direkte på DOF’s konto: reg.nr.: 3574 kontonr.: 0004267842 Kursusgebyret kan kun refunderes senest 14 dage før kursets start. Ved framelding herefter uden gyldig grund opkræves et gebyr på 100 kr. Ved udeblivelse på selve kursusdagen uden forudgående besked opkræves yderligere et no show fee på 400 kr. I de tilfælde, hvor frameldingen påfører DOF udgifter til forplejning og logi, opkræves et beløb svarende til de faktiske udgifter. Ved gyldig grund forstås pludselig opstået sygdom eller anden form for force majeure.    Se kursusopslag hér (pdf)

 • Bliv bedre til at undervise – didaktisk metodik i billedkunstundervisningen

  Århus Kunstakademi d. 27. jan i Århus C

  Målgruppe Kunstnere og kunsthåndværkere, der underviser på f.eks. aftenskoler, billedskoler og tilsvarende – eller som ønsker at gøre det. Mål og indhold Du er billedkunstner og underviser i faget – eller har lyst til at komme til at gøre det. Du har stor viden indenfor dit fagområde, men du har lyst til at blive opdateret i forhold til undervisningsmetodik og pædagogik – og du savner måske konkrete redskaber til at håndtere forskellige læringssituationer. Hvis du med andre ord er klar til at opkvalificere dine kompetencer og blive en ny eller bedre billedkunstunderviser -  så er dette kursus lige noget for dig! Kurset er tilrettelagt med henblik på at opkvalificere dig, så du kan blive en (endnu mere) pædagogisk bevidst og formidlende billedkunstner. Kurset vil lægge vægt på at styrke din faglige formidlingsevne og dine evner til at udvikle andre menneskers kunstneriske udtryk. Hvordan gør man det på et hold, hvor de menneskelige og sociale dynamikker bruges konstruktivt? På kurset gennemgås forskellige teorier og metoder, og du får konkrete pædagogiske værktøjer. Du vil få større forståelse for din rolle som underviser, ligesom du vil få grundlæggende undervisningskompetencer, der gør dig bedre til at strukturere, realisere og evaluere undervisningsforløb. I løbet af undervisningsdagene vil vi også arbejde med, hvordan du skaber et godt læringsklima, hvor alle parter er aktive. Du vil blive undervist på et hold med maksimalt 15 personer. Kurset vil inddrage de arbejdsmetoder og erfaringer, du og holdets øvrige deltagere har fra jeres egen undervisning.  Det er derfor vigtigt, at du forud for kurset har taget stilling til din egen eventuelle undervisningspraksis – herunder, hvordan du tilrettelægger og udformer din undervisning. Kurset udbydes som del af et samarbejde mellem Århus Kunstakademi, Dansk Oplysnings Forbund (DOF) og Billedkunstnernes Forbund. Underviser Hanne Munk - Billedkunstner med 30 års undervisningserfaring indenfor området. Hanne er p.t. ansat som adjunkt i billedkunst på Via University college - pædagoguddannelsen. I forbindelse med sin lektoransøgning fokuserer hun specielt på undervisningsdidaktik og -metodik. Tid 1. mødegang lørdag den 27. januar kl. 9-16 2. mødegang fredag den 9. februar kl. 9-13 Sted Århus Kunstakademi Vestergade 29 8000 Århus C Pris 450 kr. for undervisere tilknyttet DOF medlemsskoler eller BKF - inkl. forplejning 1800 kr. for andre - inkl. forplejning Tilmeldingsfrist  5. januar 2018 Tilmelding og betaling Benyt www.danskoplysning.dk eller ring på tlf. 70 20 60 20. Der udsendes girokort efter tilmelding. Derudover kan der betales direkte på DOF’s konto: reg.nr.: 3574 kontonr.: 0004267842 Det indbetalte beløb kan kun refunderes ved framelding senest 21 dage inden kursets start. Se kursusopslag hér (pdf)

 • Ryggen i balance - stabil og bevægelig

  APA, København Ø d. 3. feb i København Ø

  Målgruppe Undervisere i sundhed og bevægelse Mål og indhold Hvirvelsøjlen udgør vores centrum i kroppen og stort set alle bevægelser involverer søjlen. Åndedrættet er ligeledes centralt i mennesket. Når man har ondt i ryggen påvirkes åndedrættet, som typisk bliver mere overfladisk og låst. Når åndedrættet bliver mere låst kan det få ryggen til at stivne endnu mere. Derfor skal vi på kurset arbejde med, hvordan man med opmærksomhed på åndedrættet kan tilføre kroppen mere ilt, skabe bedre balance i nervesystemet og derved minimere ryg-generne. Ryggens funktionelle balance hænger i høj grad sammen med vores kropsholdning, benenes styrke og føddernes kontakt til jorden. Vi vil på kurset beskæftige os med begrebet jordforbindelse og kroppens funktionelle holdning, når vi sidder, står og går. Stabilitet og styrke omkring kropsstykket er afgørende for, om vi kan klare de krav, der stilles til ryggen i løbet af dagen. Bevægelighed skaber i kombination med stabilitet og styrke forudsætning for en ryg i balance. I den forbindelse vil jeg komme med bud på, hvordan man kan arbejde med styrke og stabilitetstræning, samt øvelser, der kan aflaste, når ens kursister har ondt. Smerter stresser kroppen, så det handler om at bryde smertecirklen og skabe en bedre balance i kroppen. For at få det bedre er det nødvendigt at holde kroppen i bevægelse og blive mere opmærksom på sine kropslige vaner. Kropsbevidsthed - bevidsthed omkring vanerne er derfor en del af indholdet i kurset. Vi vil på kurset komme ind på årsager til ryg-gener, vi vil afprøve forskellige test ift. at afdække årsager til rygproblematikker, og vi vil debattere pædagogiske metoder til, hvordan man kan motivere og stimulere mennesker til et mere opmærksomt liv i bevægelse. Underviser Mette Bøeg Gotveduddannet bevægelsespædagog, massør og kraniosakral terapeut. Se evt. www.privatklinikken.com Tid Lørdag den 3. februar 2018, Kl. 10-16 Sted Apa Borgervænget 7, 1.sal 2100 Kbh. Ø Pris 250 kr. for undervisere tilknyttet DOF medlemsskoler - inkl. forplejning 1000 kr. for andre undervisere - inkl. forplejning Tilmeldingsfrist  12. januar 2018 Tilmelding og betaling Benyt www.danskoplysning.dk eller ring på tlf. 70 20 60 20. Der udsendes girokort efter tilmelding. Derudover kan der betales direkte på DOF’s konto: reg.nr.: 3574 kontonr.: 0004267842 Kursusgebyret kan kun refunderes senest 14 dage før kursets start. Ved framelding herefter uden gyldig grund opkræves et gebyr på 100 kr. Ved udeblivelse på selve kursusdagen uden forudgående besked opkræves yderligere et no show fee på 400 kr. I de tilfælde, hvor frameldingen påfører DOF udgifter til forplejning og logi, opkræves et beløb svarende til de faktiske udgifter. Ved gyldig grund forstås pludselig opstået sygdom eller anden form for force majeure.    Se kursusopslag hér (pdf)  

Se alle kurser

Nyeste jobs

 • Italiensk madlavning

  Roskilde Aftenskole i Region Sjælland

  To hold med italiens madlavning. Torsdage fra 17:30 til 21:10 (et hold i lige uger og et hold i ulige.) I første omgang fra september til Jul - og en planlagt fortsættelse efter nytår.

 • Varmtvandstræning

  Aftenskolen Magnum Opus i Region Syd

  Vi søger en underviser til 2 hold Varmtvandstræning onsdag aften kl. 19.00-19.45 og 19.45-20.30 i terapibassinet i Fredericia badeland (35 g. varmt). Se evt. beskrivelse af holdene på hjemmesiden, hold 152-35 og 152-36; http://magnumopus.dk/tilmelding.aspx?categoryId=bf34a099-e57d-4781-b046-a483010ea51f Løn efter bekendtgørelse nr. 353, Undervisningsministeriet og LBK.

 • underviser i keramik/glas

  Oplev Frederiksberg i Region Hovedstad

  Undervisning i keramik og glas på et værksted på en institution i Frederiksberg Kommune. Der er tale om et nyt værksted. Løn i.h.t. folkeoplysningsloven. Ring gerne for en snak, hvis du har kvalifikationerne.

Se alle jobs